Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Temps en l'ocupació actual
Catalunya. 1r trimestre del 2021
    Valor
2 mesos i menys 216,8
De 3 a 5 mesos 204,5
De 6 a 11 mesos 195,7
D'1 a 2 anys 296,7
De 2 a 3 anys 214,3
De 3 a 6 anys 491,1
De 6 a 12 anys 575,2
12 anys i més 1.179,7
Total 3.373,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles