Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Lloc de naixement
Catalunya. 1r trimestre del 2021
    Valor
Catalunya 2.322,9
Resta d'Espanya 330,5
Estranger 720,5
Total 3.373,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles