Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus d'ocupació (CCO-2011)
Catalunya. 1r trimestre del 2021
    Valor
Directors i gerents 153,7
Professionals científics i intel·lectuals 682,3
Tècnics i professionals de suport 454,2
Empleats oficina, comptables i administratius 448,4
Treballadors restauració, personals i venedors 624,2
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 44,2
Artesans, treballadors indústries i construcció 379,0
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 270,6
Ocupacions elementals 316,6
Ocupacions militars 0,7
Total 3.373,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles