Skip to main content
Persones ocupades Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 1.734.090 1.792.352 1.846.885
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 48.396 47.813 49.621
Venda vehicles de motor 16.198 16.369 17.791
Manteniment i reparació vehicles de motor 22.247 21.224 21.292
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 7.741 7.905 8.090
Venda i reparació motocicletes i recanvis 2.210 2.315 2.448
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 219.659 227.670 228.673
Intermediaris comerç 22.031 21.944 22.429
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 3.208 2.832 3.205
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 3.219 3.524 3.604
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 2.779 2.624 2.536
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 7.615 7.514 7.789
Intermediaris especialitzats venda altres productes 5.209 5.450 5.295
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 4.892 4.725 5.317
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 3.059 2.844 3.214
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 1.833 1.882 2.103
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 47.248 48.981 47.658
Comerç engròs fruites i hortalisses 12.858 13.418 12.725
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 5.662 6.062 6.223
Comerç engròs begudes 7.418 8.121 7.767
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 2.575 2.775 2.892
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 7.959 8.552 7.861
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 10.775 10.053 10.190
Comerç engròs articles d'ús domèstic 60.914 63.447 63.995
Comerç engròs tèxtils 3.778 3.516 3.346
Comerç engròs peces de vestir i calçat 12.684 12.900 12.394
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 4.366 4.207 4.495
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 2.678 3.323 3.158
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 4.515 5.192 5.732
Comerç engròs productes farmacèutics 18.410 19.664 21.305
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 14.484 14.646 13.565
Comerç engròs equips per a les TIC 13.333 14.298 14.316
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 6.685 7.432 7.632
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 6.648 6.866 6.684
Comerç engròs altra maquinària i equips 28.717 28.955 29.748
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 2.002 2.214 2.511
Comerç engròs màquines eina 3.038 3.256 3.837
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 1.664 1.489 1.680
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 2.787 2.899 2.769
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 19.226 19.097 18.951
Altres tipus comerç engròs especialitzat 40.667 43.703 43.499
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 1.635 1.539 1.649
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 3.802 3.835 3.603
Comerç engròs fusta i materials construcció 10.191 12.111 11.962
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 10.641 11.230 11.667
Comerç engròs productes químics 8.385 8.654 8.535
Comerç engròs altres productes semielaborats 1.664 2.043 1.958
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 4.349 4.292 4.124
Comerç engròs no especialitzat 1.857 1.618 1.711
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 306.596 299.587 302.853
Comerç detall establiments no especialitzats 78.149 80.342 83.840
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 68.384 70.114 73.318
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 9.765 10.228 10.522
Comerç detall aliments, begudes i tabac 58.111 54.241 54.937
Comerç detall fruites i hortalisses 8.715 7.406 7.695
Comerç detall carn i productes carnis 14.876 15.097 14.201
Comerç detall peix i marisc 4.019 3.646 3.754
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 20.370 18.310 18.662
Comerç detall begudes i productes de tabac 4.063 4.550 4.592
Comerç detall altres productes alimentaris 6.067 5.231 6.033
Comerç detall carburants per a l'automoció 6.715 6.602 6.380
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 145.833 141.691 140.282
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 40.815 40.418 39.872
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 5.322 4.517 5.002
Comerç detall tèxtils 4.429 4.145 4.146
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 10.343 10.102 10.169
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 11.666 11.867 10.601
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 6.112 5.372 5.465
Comerç detall peces de vestir 34.352 33.615 32.751
Comerç detall calçat i articles cuir 7.529 8.105 8.067
Comerç detall productes farmacèutics 16.434 14.429 15.436
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 3.211 3.259 3.401
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 5.619 5.861 5.372
Comerç detall en parades i mercats ambulants 8.901 7.899 8.538
Comerç detall fora d'establiments 8.888 8.813 8.877
Comerç detall per correspondència i per Internet 4.418 4.527 5.000
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 4.470 4.285 3.878
Transport i emmagatzematge 159.893 167.760 168.958
Transport terrestre; transport per canonades 91.861 95.836 95.255
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 37.961 40.141 39.254
Transport mercaderies per carretera i per canonada 53.900 55.695 56.000
Transport marítim i per vies navegació interiors 315 421 440
Transport aeri 5.922 6.378 7.376
Emmagatzematge i activitats afins al transport 46.074 48.558 48.608
Dipòsit i emmagatzematge 5.571 6.356 6.396
Activitats afins al transport 40.503 42.201 42.212
Activitats postals i de correus 15.720 16.567 17.280
Hostaleria 239.590 248.637 253.349
Serveis d'allotjament 52.093 51.210 51.873
Hotels i allotjaments similars 42.398 40.398 40.696
Allotjaments turístics i altres de curta durada 5.510 6.163 6.509
Càmpings i altres tipus allotjaments 4.185 4.649 4.668
Serveis de menjar i begudes 187.497 197.427 201.475
Restaurants i establiments de menjars 93.676 99.147 102.171
Provisió de menjars preparats 27.639 28.694 29.489
Establiments de begudes 66.183 69.585 69.815
Informació i comunicacions 90.211 96.964 104.067
Edició 12.687 12.609 12.779
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 10.309 9.826 9.549
Edició programes informàtics 2.378 2.783 3.229
Cinema i vídeo; enregistrament de so 6.830 7.051 7.700
Ràdio i televisió 4.959 5.078 5.043
Telecomunicacions 8.435 8.886 10.337
Telecomunicacions per cable 4.186 3.815 3.820
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 4.249 5.071 6.517
Serveis de tecnologies de la informació 51.843 56.952 61.797
Serveis d'informació 5.458 6.388 6.411
Activitats immobiliàries 60.086 65.033 67.874
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 40.971 44.452 46.238
Activitats immobiliàries per compte d'altri 19.115 20.581 21.636
Activitats professionals, científiques i tècniques 205.525 221.455 239.009
Activitats jurídiques i de comptabilitat 65.670 69.533 71.752
Activitats jurídiques 26.111 28.874 29.381
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 39.559 40.659 42.371
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 24.718 26.473 32.805
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 47.548 50.145 54.543
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 36.448 38.197 43.464
Anàlisis i assajos tècnics 11.100 11.949 11.079
Recerca i desenvolupament 13.716 15.523 16.596
Publicitat i estudis de mercat 26.518 27.953 30.775
Publicitat 22.349 23.930 26.906
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 4.169 4.023 3.868
Altres activitats professionals i tècniques 23.235 27.505 27.928
Activitats de disseny especialitzat 2.541 3.905 4.014
Activitats de fotografia 3.315 2.919 3.143
Activitats de traducció i d'interpretació 3.880 4.014 4.643
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 13.500 16.667 16.128
Activitats veterinàries 4.120 4.323 4.610
Activitats administratives i serveis auxiliars 279.395 295.921 308.082
Activitats de lloguer 9.480 10.052 10.366
Lloguer vehicles de motor 2.156 2.342 2.630
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 1.614 1.699 1.624
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 5.710 6.012 6.112
Activitats relacionades amb l'ocupació 51.521 57.492 60.658
Agències de viatges i operadors turístics 10.607 11.258 11.155
Activitats de seguretat i investigació 18.885 21.547 23.072
Serveis a edificis i activitats de jardineria 115.764 120.283 122.595
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 12.281 13.464 13.794
Activitats de neteja 96.154 99.070 100.788
Activitats de jardineria 7.328 7.749 8.013
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 73.137 75.290 80.235
Activitats administratives i auxiliars oficina 6.021 6.608 7.743
Activitats de centres d'atenció telefònica 17.659 18.353 23.786
Organització convencions i fires de mostres 4.634 5.240 5.311
Altres activitats de suport a les empreses 44.823 45.090 43.395
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 67.505 68.870 72.997
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 15.481 12.824 15.493
Activitats de biblioteques, arxius i museus 4.763 5.503 4.546
Jocs atzar i apostes 3.927 5.155 6.036
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 43.334 45.388 46.922
Altres serveis 57.232 52.644 51.402
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 9.701 8.570 8.771
Reparació ordinadors i equips de comunicació 3.905 3.089 2.627
Reparació efectes personals i domèstics 5.796 5.481 6.144
Altres activitats de serveis personals 47.532 44.074 42.630
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes