Skip to main content
Despeses en serveis exteriors Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 39.529.792 41.907.571 43.929.010
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 1.399.801 1.537.894 1.476.871
Venda vehicles de motor 897.307 995.220 947.591
Manteniment i reparació vehicles de motor 238.529 238.454 225.166
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 212.581 245.611 234.932
Venda i reparació motocicletes i recanvis 51.384 58.609 69.182
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 10.196.742 10.681.418 11.044.773
Intermediaris comerç 544.850 605.822 609.834
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 47.728 43.070 40.652
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 79.353 76.668 72.785
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 81.456 78.835 74.128
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 195.907 233.093 221.164
Intermediaris especialitzats venda altres productes 140.406 174.156 201.105
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 241.414 201.608 224.832
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 150.970 131.648 148.577
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 90.444 69.961 76.255
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 2.294.700 2.296.499 2.468.839
Comerç engròs fruites i hortalisses 426.182 351.260 394.998
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 312.633 354.518 327.440
Comerç engròs begudes 488.177 548.744 628.566
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 188.063 198.999 207.949
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 559.864 572.548 565.378
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 319.781 270.430 344.507
Comerç engròs articles d'ús domèstic 3.738.977 4.236.863 4.309.541
Comerç engròs tèxtils 129.021 129.068 119.637
Comerç engròs peces de vestir i calçat 890.077 1.000.638 988.185
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 302.084 331.456 315.261
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 68.950 180.013 190.433
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 323.743 368.903 341.094
Comerç engròs productes farmacèutics 1.341.836 1.525.152 1.697.476
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 683.266 701.634 657.455
Comerç engròs equips per a les TIC 400.343 453.573 374.542
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 210.296 231.733 165.830
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 190.047 221.839 208.713
Comerç engròs altra maquinària i equips 1.010.187 953.809 1.010.165
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 52.854 60.018 68.658
Comerç engròs màquines eina 112.570 132.019 139.210
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 56.742 53.436 56.291
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 62.511 65.549 69.456
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 725.510 642.787 676.550
Altres tipus comerç engròs especialitzat 1.923.807 1.883.872 2.001.662
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 366.377 340.647 346.766
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 139.840 130.294 132.071
Comerç engròs fusta i materials construcció 305.967 329.510 372.464
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 303.651 293.179 343.094
Comerç engròs productes químics 575.607 548.060 548.261
Comerç engròs altres productes semielaborats 87.989 91.598 90.638
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 144.377 150.583 168.367
Comerç engròs no especialitzat 42.464 49.373 45.358
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 4.628.158 4.896.333 5.111.053
Comerç detall establiments no especialitzats 1.350.848 1.469.173 1.608.430
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 1.146.215 1.238.224 1.385.582
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 204.633 230.949 222.848
Comerç detall aliments, begudes i tabac 418.064 413.693 416.354
Comerç detall fruites i hortalisses 60.399 51.546 54.066
Comerç detall carn i productes carnis 78.879 87.719 101.772
Comerç detall peix i marisc 19.724 23.660 21.042
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 162.761 148.215 137.711
Comerç detall begudes i productes de tabac 38.819 44.264 45.197
Comerç detall altres productes alimentaris 57.483 58.289 56.566
Comerç detall carburants per a l'automoció 151.934 150.706 164.602
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 2.328.915 2.426.339 2.464.103
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 625.932 611.119 655.617
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 92.023 84.176 79.795
Comerç detall tèxtils 41.660 55.943 42.649
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 154.902 160.155 170.038
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 222.600 250.516 252.839
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 56.717 62.151 61.773
Comerç detall peces de vestir 679.793 720.741 710.253
Comerç detall calçat i articles cuir 165.070 179.850 174.140
Comerç detall productes farmacèutics 157.012 145.081 167.206
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 44.629 54.817 56.414
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 88.578 101.790 93.380
Comerç detall en parades i mercats ambulants 41.672 39.603 41.118
Comerç detall fora d'establiments 336.724 396.820 416.444
Comerç detall per correspondència i per Internet 218.105 249.018 280.762
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 118.619 147.802 135.683
Transport i emmagatzematge 5.354.035 5.561.082 5.801.529
Transport terrestre; transport per canonades 1.722.248 1.825.585 1.878.005
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 577.178 592.556 626.862
Transport mercaderies per carretera i per canonada 1.145.070 1.233.028 1.251.143
Transport marítim i per vies navegació interiors 23.625 30.239 32.533
Transport aeri 1.698.408 1.753.928 1.768.098
Emmagatzematge i activitats afins al transport 1.732.768 1.760.768 1.925.390
Dipòsit i emmagatzematge 274.013 312.300 311.533
Activitats afins al transport 1.458.756 1.448.468 1.613.857
Activitats postals i de correus 176.986 190.562 197.504
Hostaleria 3.178.858 3.530.410 3.526.857
Serveis d'allotjament 1.638.168 1.814.183 1.702.276
Hotels i allotjaments similars 1.337.117 1.452.721 1.353.459
Allotjaments turístics i altres de curta durada 169.254 217.284 201.487
Càmpings i altres tipus allotjaments 131.797 144.178 147.331
Serveis de menjar i begudes 1.540.691 1.716.228 1.824.581
Restaurants i establiments de menjars 964.941 1.084.933 1.154.193
Provisió de menjars preparats 154.998 145.568 149.199
Establiments de begudes 420.751 485.727 521.188
Informació i comunicacions 3.777.633 3.953.887 4.185.928
Edició 570.754 588.926 560.079
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 491.750 495.516 479.810
Edició programes informàtics 79.004 93.410 80.269
Cinema i vídeo; enregistrament de so 229.449 255.609 305.768
Ràdio i televisió 145.746 139.845 152.030
Telecomunicacions 929.831 998.977 1.028.978
Telecomunicacions per cable 456.681 506.969 507.389
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 473.150 492.008 521.589
Serveis de tecnologies de la informació 1.765.533 1.801.000 1.944.446
Serveis d'informació 136.320 169.529 194.628
Activitats immobiliàries 1.783.396 2.101.455 2.065.059
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 1.294.061 1.542.874 1.424.746
Activitats immobiliàries per compte d'altri 489.335 558.580 640.313
Activitats professionals, científiques i tècniques 4.829.067 5.073.939 5.639.062
Activitats jurídiques i de comptabilitat 1.466.318 1.615.200 1.601.291
Activitats jurídiques 612.188 729.364 663.246
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 854.130 885.836 938.044
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 1.204.524 1.180.546 1.561.192
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 894.961 882.230 934.997
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 666.474 677.994 762.050
Anàlisis i assajos tècnics 228.487 204.236 172.947
Recerca i desenvolupament 242.847 320.294 366.060
Publicitat i estudis de mercat 698.213 725.311 730.817
Publicitat 619.928 645.184 653.374
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 78.285 80.127 77.443
Altres activitats professionals i tècniques 290.608 315.407 408.080
Activitats de disseny especialitzat 37.172 54.657 66.239
Activitats de fotografia 33.637 30.149 30.473
Activitats de traducció i d'interpretació 29.010 29.929 33.015
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 190.789 200.671 278.353
Activitats veterinàries 31.597 34.950 36.625
Activitats administratives i serveis auxiliars 2.636.851 2.787.120 3.066.347
Activitats de lloguer 522.276 579.033 634.832
Lloguer vehicles de motor 279.148 319.100 340.512
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 42.967 44.846 51.028
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 200.161 215.087 243.292
Activitats relacionades amb l'ocupació 114.791 125.604 141.569
Agències de viatges i operadors turístics 401.372 422.053 495.530
Activitats de seguretat i investigació 82.860 104.141 106.254
Serveis a edificis i activitats de jardineria 362.695 399.589 431.029
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 42.635 64.962 66.424
Activitats de neteja 262.507 267.419 299.943
Activitats de jardineria 57.553 67.208 64.662
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 1.152.857 1.156.700 1.257.133
Activitats administratives i auxiliars oficina 169.858 159.055 191.404
Activitats de centres d'atenció telefònica 134.070 134.008 116.339
Organització convencions i fires de mostres 241.948 269.015 312.472
Altres activitats de suport a les empreses 606.981 594.622 636.918
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 1.348.351 1.404.032 1.550.396
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 199.543 234.305 325.069
Activitats de biblioteques, arxius i museus 105.063 96.488 94.697
Jocs atzar i apostes 140.899 193.132 198.806
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 902.846 880.107 931.825
Altres serveis 396.900 380.001 461.133
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 81.278 66.925 70.746
Reparació ordinadors i equips de comunicació 33.963 22.128 23.556
Reparació efectes personals i domèstics 47.315 44.798 47.190
Altres activitats de serveis personals 315.623 313.075 390.388
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes