Skip to main content
Marge comercial brut sobre vendes (%) Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes z z z
Venda vehicles de motor 12,2 14,0 12,5
Manteniment i reparació vehicles de motor z z z
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 24,4 27,5 27,1
Venda i reparació motocicletes i recanvis z z z
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor z z z
Intermediaris comerç z z z
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls z z z
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria z z z
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir z z z
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos z z z
Intermediaris especialitzats venda altres productes z z z
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 13,5 15,5 13,8
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 12,7 15,2 13,7
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 15,1 16,1 14,1
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 23,8 23,9 24,2
Comerç engròs fruites i hortalisses 24,8 22,9 23,7
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 18,9 20,0 18,3
Comerç engròs begudes 28,0 31,9 33,7
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 18,7 20,0 21,4
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 29,7 27,8 27,5
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 21,1 20,4 20,1
Comerç engròs articles d'ús domèstic 34,6 32,7 33,5
Comerç engròs tèxtils 35,4 38,4 34,7
Comerç engròs peces de vestir i calçat 43,4 42,5 38,7
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 23,1 21,1 21,2
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 31,8 32,0 33,0
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 42,2 40,6 43,4
Comerç engròs productes farmacèutics 32,6 31,0 32,3
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 34,3 31,4 33,6
Comerç engròs equips per a les TIC 16,1 18,8 18,8
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 10,2 13,4 13,3
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 26,1 27,3 27,3
Comerç engròs altra maquinària i equips 32,3 31,5 32,3
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 25,0 29,1 25,1
Comerç engròs màquines eina 30,2 32,2 33,2
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 35,9 32,3 32,0
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 34,3 39,6 41,0
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 32,7 30,8 32,2
Altres tipus comerç engròs especialitzat 19,8 19,6 20,3
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 10,0 9,1 9,5
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 17,5 21,5 20,4
Comerç engròs fusta i materials construcció 31,6 29,1 29,7
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 31,1 30,5 31,3
Comerç engròs productes químics 22,8 22,5 23,6
Comerç engròs altres productes semielaborats 20,8 25,7 28,8
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 22,7 24,5 25,0
Comerç engròs no especialitzat 43,4 27,6 28,4
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 31,1 30,7 30,7
Comerç detall establiments no especialitzats 24,8 24,1 24,2
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 23,8 23,1 23,0
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 33,5 32,6 33,0
Comerç detall aliments, begudes i tabac 31,6 32,6 29,5
Comerç detall fruites i hortalisses 32,1 29,3 31,1
Comerç detall carn i productes carnis 39,0 38,3 35,6
Comerç detall peix i marisc 26,7 24,1 25,1
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 64,8 63,3 57,3
Comerç detall begudes i productes de tabac 9,5 11,0 11,8
Comerç detall altres productes alimentaris 35,7 33,9 33,0
Comerç detall carburants per a l'automoció 14,0 15,2 15,2
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 38,4 37,7 38,5
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 39,5 36,5 38,5
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 24,7 26,1 26,0
Comerç detall tèxtils 48,5 45,4 48,1
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 36,8 37,4 37,6
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 39,8 38,6 41,6
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 30,1 32,7 35,5
Comerç detall peces de vestir 43,6 44,1 43,8
Comerç detall calçat i articles cuir 44,1 42,4 44,6
Comerç detall productes farmacèutics 30,1 32,7 30,6
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 46,4 45,5 46,4
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 35,6 35,5 36,3
Comerç detall en parades i mercats ambulants 45,8 38,9 37,7
Comerç detall fora d'establiments 33,6 36,1 37,3
Comerç detall per correspondència i per Internet 27,1 30,7 33,1
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 43,0 46,2 44,1
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.

Conceptes