Skip to main content
Taxa de despeses de personal Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 63,1 64,2 64,9
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 59,6 61,8 61,2
Venda vehicles de motor 49,5 50,8 51,0
Manteniment i reparació vehicles de motor 78,8 80,5 77,9
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 60,9 67,0 69,5
Venda i reparació motocicletes i recanvis 59,3 63,4 63,2
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 64,0 65,2 66,4
Intermediaris comerç 45,4 48,9 49,4
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 43,3 32,6 30,7
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 53,9 50,7 49,3
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 38,5 37,5 48,0
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 40,8 47,1 43,2
Intermediaris especialitzats venda altres productes 50,7 62,2 69,1
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 49,3 57,3 59,5
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 47,1 56,0 60,0
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 53,9 59,9 58,7
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 61,7 62,0 67,0
Comerç engròs fruites i hortalisses 55,1 65,1 69,5
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 64,3 56,9 62,5
Comerç engròs begudes 55,8 51,7 59,4
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 58,5 58,0 58,1
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 68,9 64,6 72,2
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 70,8 74,6 74,5
Comerç engròs articles d'ús domèstic 67,8 68,2 66,6
Comerç engròs tèxtils 63,5 73,9 64,8
Comerç engròs peces de vestir i calçat 84,5 66,5 74,4
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 67,2 89,6 74,0
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 64,4 66,1 65,9
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 54,2 65,2 68,9
Comerç engròs productes farmacèutics 66,9 67,4 63,4
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 66,5 66,9 67,5
Comerç engròs equips per a les TIC 91,3 89,2 106,1
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 102,3 100,1 137,6
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 81,0 78,6 81,4
Comerç engròs altra maquinària i equips 67,1 68,3 68,7
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 63,1 68,6 69,2
Comerç engròs màquines eina 71,0 69,8 72,1
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 68,7 66,7 72,6
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 75,7 86,1 79,5
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 65,9 66,4 66,6
Altres tipus comerç engròs especialitzat 59,9 61,6 61,3
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 28,7 22,7 26,7
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 65,7 60,7 58,0
Comerç engròs fusta i materials construcció 62,3 74,7 70,0
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 84,3 85,8 81,8
Comerç engròs productes químics 52,0 55,3 54,2
Comerç engròs altres productes semielaborats 59,2 56,3 58,6
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 68,3 59,0 61,8
Comerç engròs no especialitzat 88,1 63,0 75,5
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 66,4 67,7 66,6
Comerç detall establiments no especialitzats 68,6 70,1 67,7
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 68,8 71,5 67,8
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 67,2 62,2 66,6
Comerç detall aliments, begudes i tabac 67,2 67,3 67,3
Comerç detall fruites i hortalisses 56,8 66,0 67,5
Comerç detall carn i productes carnis 69,8 73,7 75,7
Comerç detall peix i marisc 51,3 54,2 56,6
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 78,4 79,9 74,5
Comerç detall begudes i productes de tabac 45,5 36,5 36,7
Comerç detall altres productes alimentaris 72,1 73,0 75,9
Comerç detall carburants per a l'automoció 68,1 65,3 58,0
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 64,9 67,1 67,1
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 67,3 67,8 70,2
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 85,5 81,9 81,9
Comerç detall tèxtils 63,8 84,3 70,1
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 75,7 77,3 74,5
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 61,4 62,6 68,5
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 62,2 70,7 66,9
Comerç detall peces de vestir 66,0 69,5 66,8
Comerç detall calçat i articles cuir 75,9 75,6 67,1
Comerç detall productes farmacèutics 47,6 47,3 49,6
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 79,8 94,2 90,1
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 75,7 77,0 79,5
Comerç detall en parades i mercats ambulants 25,8 38,7 35,2
Comerç detall fora d'establiments 73,7 65,1 65,4
Comerç detall per correspondència i per Internet 81,8 66,0 65,5
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 65,7 64,2 65,3
Transport i emmagatzematge 56,3 56,1 55,9
Transport terrestre; transport per canonades 55,1 56,0 62,1
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 61,5 64,9 68,4
Transport mercaderies per carretera i per canonada 50,3 50,0 57,4
Transport marítim i per vies navegació interiors 29,9 31,9 34,7
Transport aeri 70,0 60,8 58,5
Emmagatzematge i activitats afins al transport 51,9 51,1 46,8
Dipòsit i emmagatzematge 55,4 48,8 51,1
Activitats afins al transport 51,5 51,4 46,3
Activitats postals i de correus 91,7 100,6 90,4
Hostaleria 70,0 71,0 72,4
Serveis d'allotjament 57,5 56,5 59,3
Hotels i allotjaments similars 58,0 56,7 60,1
Allotjaments turístics i altres de curta durada 58,6 60,0 60,0
Càmpings i altres tipus allotjaments 51,3 51,7 52,2
Serveis de menjar i begudes 78,4 79,8 80,0
Restaurants i establiments de menjars 83,8 82,8 81,7
Provisió de menjars preparats 84,5 87,2 86,3
Establiments de begudes 64,0 70,3 73,5
Informació i comunicacions 63,4 60,9 63,4
Edició 73,7 73,2 72,4
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 70,9 71,9 72,1
Edició programes informàtics 84,3 77,6 73,2
Cinema i vídeo; enregistrament de so 51,8 50,8 51,2
Ràdio i televisió 115,5 118,9 121,8
Telecomunicacions 32,8 25,2 29,7
Telecomunicacions per cable 35,3 22,8 25,8
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 28,6 29,6 35,8
Serveis de tecnologies de la informació 77,4 76,4 76,8
Serveis d'informació 68,9 75,3 77,0
Activitats immobiliàries 27,7 35,8 30,2
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 21,6 28,3 22,3
Activitats immobiliàries per compte d'altri 52,9 61,9 56,9
Activitats professionals, científiques i tècniques 66,2 66,5 72,0
Activitats jurídiques i de comptabilitat 57,0 57,8 60,6
Activitats jurídiques 37,8 41,3 41,7
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 71,3 71,2 76,4
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 98,4 91,1 109,0
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 59,3 64,9 67,5
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 53,2 60,7 62,5
Anàlisis i assajos tècnics 81,1 78,0 89,0
Recerca i desenvolupament 82,6 81,0 83,2
Publicitat i estudis de mercat 64,7 64,9 69,9
Publicitat 63,8 63,3 69,2
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 70,8 79,2 74,7
Altres activitats professionals i tècniques 51,9 48,8 48,2
Activitats de disseny especialitzat 32,5 33,6 35,2
Activitats de fotografia 46,6 58,9 49,3
Activitats de traducció i d'interpretació 47,2 55,1 57,1
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 60,9 55,3 53,3
Activitats veterinàries 67,0 68,9 67,6
Activitats administratives i serveis auxiliars 73,6 76,3 76,1
Activitats de lloguer 28,7 28,5 29,3
Lloguer vehicles de motor 13,7 13,7 14,9
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 42,7 44,0 48,8
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 46,9 44,9 44,1
Activitats relacionades amb l'ocupació 94,7 93,1 94,1
Agències de viatges i operadors turístics 67,1 62,6 60,8
Activitats de seguretat i investigació 87,1 98,6 99,4
Serveis a edificis i activitats de jardineria 80,3 84,1 81,0
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 99,3 95,3 89,5
Activitats de neteja 78,4 82,9 80,2
Activitats de jardineria 79,5 82,5 78,8
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 70,8 76,4 78,3
Activitats administratives i auxiliars oficina 69,0 73,6 70,1
Activitats de centres d'atenció telefònica 85,6 84,5 88,2
Organització convencions i fires de mostres 71,0 70,5 65,7
Altres activitats de suport a les empreses 65,1 74,1 77,5
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 63,3 61,8 65,1
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 54,3 48,0 53,1
Activitats de biblioteques, arxius i museus 71,0 68,1 71,2
Jocs atzar i apostes 44,9 45,6 36,3
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 66,6 67,2 74,7
Altres serveis 69,8 65,2 64,9
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 60,2 64,2 64,0
Reparació ordinadors i equips de comunicació 57,8 56,2 58,4
Reparació efectes personals i domèstics 62,3 71,0 67,2
Altres activitats de serveis personals 73,3 65,4 65,1
Unitats: Tant per cent
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes