Skip to main content
Ingressos accessoris i altres de gestió Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 4.977.145 5.393.506 5.219.741
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 459.483 511.432 556.874
Venda vehicles de motor 404.098 437.185 453.142
Manteniment i reparació vehicles de motor 19.715 25.891 37.094
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 31.733 44.037 60.765
Venda i reparació motocicletes i recanvis 3.937 4.318 5.874
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 1.368.921 1.508.347 1.366.187
Intermediaris comerç 68.963 85.815 105.051
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 9.617 5.111 8.716
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 18.952 5.284 9.687
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 7.317 4.185 9.019
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 13.523 24.490 18.373
Intermediaris especialitzats venda altres productes 19.555 46.744 59.256
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 18.831 16.321 23.908
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 13.137 13.824 18.411
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 5.695 2.497 5.497
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 228.494 251.354 271.854
Comerç engròs fruites i hortalisses 26.370 27.993 31.917
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 19.546 19.950 30.250
Comerç engròs begudes 62.093 84.174 86.761
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 31.105 31.687 28.694
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 56.631 61.843 61.379
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 32.748 25.706 32.853
Comerç engròs articles d'ús domèstic 560.577 664.428 608.800
Comerç engròs tèxtils 7.051 9.360 6.386
Comerç engròs peces de vestir i calçat 202.523 220.757 207.495
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 39.587 40.140 31.460
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 14.492 11.323 8.065
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 16.214 22.159 38.381
Comerç engròs productes farmacèutics 230.707 296.293 261.278
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 50.003 64.397 55.736
Comerç engròs equips per a les TIC 163.953 198.186 43.584
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 129.693 162.688 19.778
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 34.260 35.498 23.807
Comerç engròs altra maquinària i equips 149.826 137.126 158.732
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 7.465 4.950 17.010
Comerç engròs màquines eina 11.089 14.337 17.918
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 7.540 6.394 10.005
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 5.581 5.592 7.957
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 118.151 105.853 105.841
Altres tipus comerç engròs especialitzat 177.625 153.240 152.200
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 47.286 23.924 25.612
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 12.914 12.656 12.088
Comerç engròs fusta i materials construcció 23.315 49.407 27.891
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 19.821 18.034 20.114
Comerç engròs productes químics 61.452 41.807 58.231
Comerç engròs altres productes semielaborats 10.537 5.101 5.891
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 2.300 2.311 2.372
Comerç engròs no especialitzat 651 1.879 2.058
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 721.664 786.962 885.342
Comerç detall establiments no especialitzats 434.550 507.774 570.543
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 393.569 460.286 544.513
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 40.981 47.487 26.030
Comerç detall aliments, begudes i tabac 16.053 18.681 13.839
Comerç detall fruites i hortalisses 1.150 1.236 962
Comerç detall carn i productes carnis 1.918 1.207 2.528
Comerç detall peix i marisc 4.660 197 78
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 6.779 9.482 6.597
Comerç detall begudes i productes de tabac 804 5.207 1.970
Comerç detall altres productes alimentaris 742 1.352 1.704
Comerç detall carburants per a l'automoció 39.092 41.145 43.759
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 186.910 172.161 191.732
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 48.970 52.166 59.698
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 16.132 5.262 7.863
Comerç detall tèxtils 1.018 2.247 749
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 9.906 9.189 6.072
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 17.838 11.343 15.706
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 5.001 5.326 6.401
Comerç detall peces de vestir 51.859 57.586 64.398
Comerç detall calçat i articles cuir 5.875 10.045 10.881
Comerç detall productes farmacèutics 10.566 2.122 3.569
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 4.725 4.706 4.766
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 15.022 12.168 11.628
Comerç detall en parades i mercats ambulants 1.117 692 1.188
Comerç detall fora d'establiments 43.943 46.510 64.281
Comerç detall per correspondència i per Internet 37.421 41.966 59.411
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 6.521 4.543 4.870
Transport i emmagatzematge 423.995 392.320 561.066
Transport terrestre; transport per canonades 141.229 144.419 161.773
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 65.136 77.881 84.976
Transport mercaderies per carretera i per canonada 76.093 66.538 76.797
Transport marítim i per vies navegació interiors 1.953 1.680 3.371
Transport aeri 36.971 44.448 43.647
Emmagatzematge i activitats afins al transport 234.633 192.554 334.233
Dipòsit i emmagatzematge 20.159 24.145 29.572
Activitats afins al transport 214.474 168.409 304.661
Activitats postals i de correus 9.210 9.219 18.042
Hostaleria 219.389 284.577 242.844
Serveis d'allotjament 113.586 137.560 146.018
Hotels i allotjaments similars 95.319 114.023 105.374
Allotjaments turístics i altres de curta durada 9.987 15.192 30.706
Càmpings i altres tipus allotjaments 8.281 8.344 9.938
Serveis de menjar i begudes 105.802 147.017 96.826
Restaurants i establiments de menjars 58.532 85.790 65.297
Provisió de menjars preparats 9.992 11.336 11.287
Establiments de begudes 37.279 49.890 20.242
Informació i comunicacions 243.409 227.151 272.340
Edició 80.448 66.783 71.177
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 74.404 62.730 63.589
Edició programes informàtics 6.044 4.053 7.589
Cinema i vídeo; enregistrament de so 17.697 16.996 24.598
Ràdio i televisió 7.710 6.397 6.969
Telecomunicacions 49.760 75.732 70.944
Telecomunicacions per cable 21.613 45.912 32.155
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 28.147 29.820 38.788
Serveis de tecnologies de la informació 83.925 55.530 91.038
Serveis d'informació 3.869 5.713 7.614
Activitats immobiliàries 251.403 557.847 303.055
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 208.091 514.491 247.082
Activitats immobiliàries per compte d'altri 43.312 43.356 55.973
Activitats professionals, científiques i tècniques 556.728 557.772 528.657
Activitats jurídiques i de comptabilitat 167.051 93.704 108.573
Activitats jurídiques 21.165 14.761 25.594
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 145.887 78.942 82.980
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 248.889 284.910 261.043
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 21.912 39.541 39.699
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 14.092 32.352 32.393
Anàlisis i assajos tècnics 7.820 7.190 7.307
Recerca i desenvolupament 25.940 49.188 46.395
Publicitat i estudis de mercat 76.805 69.802 56.464
Publicitat 64.218 58.533 42.848
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 12.588 11.269 13.615
Altres activitats professionals i tècniques 13.552 15.262 15.306
Activitats de disseny especialitzat 1.602 1.941 2.987
Activitats de fotografia 383 2.549 2.180
Activitats de traducció i d'interpretació 1.419 2.002 1.477
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 10.148 8.770 8.663
Activitats veterinàries 2.579 5.365 1.176
Activitats administratives i serveis auxiliars 348.794 308.660 269.687
Activitats de lloguer 61.596 68.768 71.381
Lloguer vehicles de motor 33.217 30.222 32.199
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 1.465 4.801 4.603
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 26.914 33.745 34.579
Activitats relacionades amb l'ocupació 3.719 3.170 3.611
Agències de viatges i operadors turístics 59.755 63.950 70.126
Activitats de seguretat i investigació 10.352 8.503 9.322
Serveis a edificis i activitats de jardineria 26.571 27.122 29.839
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 1.787 2.401 3.282
Activitats de neteja 16.097 15.108 13.266
Activitats de jardineria 8.687 9.613 13.291
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 186.801 137.147 85.408
Activitats administratives i auxiliars oficina 3.601 6.041 12.269
Activitats de centres d'atenció telefònica 16.690 17.322 22.554
Organització convencions i fires de mostres 7.345 2.684 5.190
Altres activitats de suport a les empreses 159.166 111.099 45.395
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 337.462 234.123 214.957
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 20.846 16.585 17.993
Activitats de biblioteques, arxius i museus 61.226 31.029 36.875
Jocs atzar i apostes 17.578 22.596 35.232
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 237.812 163.912 124.857
Altres serveis 45.896 24.317 18.731
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 9.870 602 764
Reparació ordinadors i equips de comunicació 783 160 173
Reparació efectes personals i domèstics 9.087 442 592
Altres activitats de serveis personals 36.026 23.715 17.967
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes