Skip to main content
Vendes a Espanya Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 208.831.380 216.668.252 230.150.882
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 14.706.982 16.363.102 17.521.412
Venda vehicles de motor 10.934.792 12.199.477 13.165.488
Manteniment i reparació vehicles de motor 1.631.856 1.670.800 1.731.313
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 1.685.531 1.829.010 1.897.164
Venda i reparació motocicletes i recanvis 454.803 663.815 727.447
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 75.529.792 76.931.995 81.653.603
Intermediaris comerç 1.689.482 1.560.913 1.794.293
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 164.153 159.231 169.248
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 204.173 227.677 236.724
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 222.908 194.876 189.229
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 627.231 552.148 682.697
Intermediaris especialitzats venda altres productes 471.016 426.981 516.396
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 3.742.319 3.520.503 3.560.706
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 2.442.996 2.310.517 2.260.274
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 1.299.322 1.209.986 1.300.433
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 18.071.943 17.730.097 17.680.483
Comerç engròs fruites i hortalisses 4.271.197 3.273.359 3.639.916
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 2.794.715 3.239.230 2.776.374
Comerç engròs begudes 2.924.240 3.174.030 3.329.776
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 1.503.987 1.585.482 1.450.143
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 2.951.499 3.405.424 3.139.461
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 3.626.304 3.052.572 3.344.813
Comerç engròs articles d'ús domèstic 18.548.703 20.273.317 20.723.365
Comerç engròs tèxtils 931.677 999.365 841.293
Comerç engròs peces de vestir i calçat 1.945.982 2.675.286 2.224.626
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 1.896.407 1.962.681 2.049.715
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 504.663 1.013.426 1.048.887
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 1.174.343 1.323.503 1.207.111
Comerç engròs productes farmacèutics 8.357.697 8.958.015 10.312.999
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 3.737.935 3.341.041 3.038.734
Comerç engròs equips per a les TIC 3.935.724 5.067.606 5.151.933
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 2.123.692 3.076.721 3.002.060
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 1.812.032 1.990.885 2.149.872
Comerç engròs altra maquinària i equips 7.535.864 7.328.355 7.969.151
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 550.064 565.001 676.555
Comerç engròs màquines eina 843.243 933.222 1.086.988
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 339.528 323.564 398.417
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 486.439 467.761 516.312
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 5.316.589 5.038.808 5.290.879
Altres tipus comerç engròs especialitzat 21.736.577 21.142.968 24.492.882
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 8.007.212 7.518.538 9.329.459
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 1.507.070 1.716.201 1.881.049
Comerç engròs fusta i materials construcció 2.506.082 2.457.348 3.095.811
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 2.463.187 2.387.480 2.669.618
Comerç engròs productes químics 5.268.823 4.934.085 5.194.833
Comerç engròs altres productes semielaborats 797.814 840.400 897.670
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 1.186.389 1.288.915 1.424.442
Comerç engròs no especialitzat 269.182 308.236 280.789
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 38.056.170 38.849.273 41.089.277
Comerç detall establiments no especialitzats 14.108.309 14.466.938 15.284.827
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 12.673.236 12.950.539 13.868.896
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 1.435.073 1.516.399 1.415.932
Comerç detall aliments, begudes i tabac 4.512.043 5.200.704 5.404.068
Comerç detall fruites i hortalisses 767.038 645.524 752.803
Comerç detall carn i productes carnis 881.184 1.078.171 1.033.783
Comerç detall peix i marisc 334.289 350.263 344.776
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 856.594 847.778 849.703
Comerç detall begudes i productes de tabac 1.233.811 1.774.370 1.955.167
Comerç detall altres productes alimentaris 439.128 504.598 467.837
Comerç detall carburants per a l'automoció 2.384.286 2.325.223 3.047.817
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 15.210.407 14.959.117 15.322.837
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 4.352.958 4.141.575 4.313.226
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 770.231 735.179 720.763
Comerç detall tèxtils 236.716 225.706 230.362
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 1.159.552 1.144.760 1.165.463
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 1.283.588 1.357.081 1.461.288
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 536.600 455.588 525.249
Comerç detall peces de vestir 2.871.999 2.853.091 2.790.918
Comerç detall calçat i articles cuir 716.551 732.832 726.667
Comerç detall productes farmacèutics 2.500.910 2.452.863 2.547.156
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 252.051 263.833 290.870
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 529.251 596.609 550.875
Comerç detall en parades i mercats ambulants 338.431 301.502 308.025
Comerç detall fora d'establiments 1.502.694 1.595.789 1.721.702
Comerç detall per correspondència i per Internet 907.098 902.096 1.086.546
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 595.596 693.693 635.156
Transport i emmagatzematge 17.965.028 17.834.413 18.535.553
Transport terrestre; transport per canonades 7.394.654 7.262.781 7.309.254
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 1.910.027 1.857.416 1.888.234
Transport mercaderies per carretera i per canonada 5.484.628 5.405.365 5.421.020
Transport marítim i per vies navegació interiors 73.335 101.733 111.118
Transport aeri 1.569.205 1.613.524 1.465.904
Emmagatzematge i activitats afins al transport 7.955.079 7.876.108 8.576.550
Dipòsit i emmagatzematge 716.951 850.994 851.481
Activitats afins al transport 7.238.128 7.025.114 7.725.069
Activitats postals i de correus 972.754 980.267 1.072.727
Hostaleria 11.994.194 12.978.632 13.159.356
Serveis d'allotjament 3.721.500 3.873.240 3.762.402
Hotels i allotjaments similars 3.021.169 3.133.428 2.923.883
Allotjaments turístics i altres de curta durada 380.773 402.083 456.825
Càmpings i altres tipus allotjaments 319.558 337.729 381.694
Serveis de menjar i begudes 8.272.694 9.105.392 9.396.954
Restaurants i establiments de menjars 4.615.468 5.131.828 5.305.091
Provisió de menjars preparats 1.066.201 1.076.626 1.116.303
Establiments de begudes 2.591.025 2.896.938 2.975.560
Informació i comunicacions 12.005.590 12.515.389 13.485.619
Edició 1.411.710 1.493.588 1.415.346
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 1.313.200 1.371.826 1.269.277
Edició programes informàtics 98.509 121.763 146.069
Cinema i vídeo; enregistrament de so 1.268.083 1.157.679 1.383.766
Ràdio i televisió 186.822 180.092 173.560
Telecomunicacions 4.160.937 4.586.871 4.693.338
Telecomunicacions per cable 2.213.032 2.556.374 2.512.479
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 1.947.905 2.030.498 2.180.859
Serveis de tecnologies de la informació 4.675.046 4.713.830 5.377.514
Serveis d'informació 302.992 383.329 442.096
Activitats immobiliàries 5.961.697 6.651.073 7.147.187
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 4.684.617 5.279.562 5.391.848
Activitats immobiliàries per compte d'altri 1.277.080 1.371.511 1.755.339
Activitats professionals, científiques i tècniques 14.509.554 15.197.168 16.632.272
Activitats jurídiques i de comptabilitat 4.358.067 4.495.411 4.367.590
Activitats jurídiques 1.912.830 1.998.759 1.931.345
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 2.445.237 2.496.651 2.436.245
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 2.336.626 2.355.359 3.054.824
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 3.065.208 3.143.423 3.458.602
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 2.419.072 2.519.544 2.848.601
Anàlisis i assajos tècnics 646.136 623.879 610.000
Recerca i desenvolupament 328.085 389.495 428.508
Publicitat i estudis de mercat 3.116.465 3.243.570 3.496.850
Publicitat 2.893.014 3.044.487 3.274.583
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 223.451 199.083 222.267
Altres activitats professionals i tècniques 1.132.150 1.372.701 1.612.334
Activitats de disseny especialitzat 230.623 364.143 395.924
Activitats de fotografia 107.159 92.556 111.599
Activitats de traducció i d'interpretació 124.347 104.733 125.089
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 670.021 811.269 979.722
Activitats veterinàries 172.952 197.210 213.564
Activitats administratives i serveis auxiliars 12.816.191 13.184.918 14.264.466
Activitats de lloguer 1.906.918 2.063.151 2.202.972
Lloguer vehicles de motor 908.575 958.411 1.003.847
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 136.636 134.585 140.078
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 861.707 970.154 1.059.048
Activitats relacionades amb l'ocupació 1.388.836 1.604.852 1.705.833
Agències de viatges i operadors turístics 2.342.986 2.325.089 2.690.353
Activitats de seguretat i investigació 660.272 725.258 780.052
Serveis a edificis i activitats de jardineria 2.935.988 3.048.945 3.393.619
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 276.611 394.153 467.713
Activitats de neteja 2.419.280 2.388.915 2.635.363
Activitats de jardineria 240.097 265.878 290.542
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 3.581.190 3.417.623 3.491.637
Activitats administratives i auxiliars oficina 383.631 392.935 421.988
Activitats de centres d'atenció telefònica 601.320 654.930 551.692
Organització convencions i fires de mostres 453.601 587.657 590.993
Altres activitats de suport a les empreses 2.142.638 1.782.100 1.926.965
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 3.622.229 4.366.374 4.902.926
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 563.393 673.886 886.681
Activitats de biblioteques, arxius i museus 152.731 162.154 145.674
Jocs atzar i apostes 631.169 1.207.149 1.492.912
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 2.274.936 2.323.185 2.377.659
Altres serveis 1.663.953 1.795.916 1.759.211
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 484.894 409.235 433.147
Reparació ordinadors i equips de comunicació 198.804 161.438 153.490
Reparació efectes personals i domèstics 286.090 247.797 279.657
Altres activitats de serveis personals 1.179.058 1.386.681 1.326.064
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes