Skip to main content
Taxa de valor afegit Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 56,2 56,0 56,6
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 47,9 48,0 48,5
Venda vehicles de motor 50,7 52,2 53,8
Manteniment i reparació vehicles de motor 36,5 36,8 36,1
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 66,5 59,7 59,7
Venda i reparació motocicletes i recanvis 51,6 48,6 48,4
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 50,8 50,8 50,9
Intermediaris comerç 57,8 57,2 52,7
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 59,0 63,8 67,3
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 56,5 59,6 61,9
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 61,7 57,9 57,9
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 54,3 53,0 51,2
Intermediaris especialitzats venda altres productes 60,5 58,1 43,6
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 46,2 46,5 44,7
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 49,8 47,2 47,6
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 40,1 45,2 40,3
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 44,3 45,0 43,7
Comerç engròs fruites i hortalisses 50,5 51,4 49,4
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 34,9 37,2 37,8
Comerç engròs begudes 40,7 41,3 37,5
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 45,8 44,7 45,8
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 39,3 42,9 41,2
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 54,0 55,2 53,7
Comerç engròs articles d'ús domèstic 46,4 45,5 47,8
Comerç engròs tèxtils 50,9 43,3 51,4
Comerç engròs peces de vestir i calçat 28,7 34,0 31,3
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 40,2 31,7 39,6
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 64,0 51,5 51,2
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 44,9 43,6 47,5
Comerç engròs productes farmacèutics 54,1 52,7 54,4
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 47,8 47,3 50,2
Comerç engròs equips per a les TIC 61,6 61,3 63,9
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 60,5 60,9 64,1
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 62,6 61,8 63,7
Comerç engròs altra maquinària i equips 61,4 62,8 61,9
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 66,6 60,7 63,0
Comerç engròs màquines eina 59,6 58,6 61,3
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 59,8 60,9 60,2
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 62,7 62,2 61,2
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 61,2 64,0 62,1
Altres tipus comerç engròs especialitzat 54,3 54,8 54,8
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 38,9 42,6 38,4
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 59,9 62,9 64,0
Comerç engròs fusta i materials construcció 59,7 55,8 60,4
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 59,6 61,0 56,5
Comerç engròs productes químics 56,3 56,5 57,8
Comerç engròs altres productes semielaborats 50,3 52,2 48,4
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 48,9 49,1 51,1
Comerç engròs no especialitzat 40,9 44,7 45,7
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 61,0 59,9 60,7
Comerç detall establiments no especialitzats 63,1 61,6 62,9
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 63,6 61,9 63,5
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 60,6 60,2 59,2
Comerç detall aliments, begudes i tabac 64,9 66,4 67,3
Comerç detall fruites i hortalisses 69,3 68,4 69,1
Comerç detall carn i productes carnis 71,6 71,6 67,7
Comerç detall peix i marisc 74,4 69,0 72,0
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 59,1 62,5 65,8
Comerç detall begudes i productes de tabac 69,9 77,0 75,5
Comerç detall altres productes alimentaris 54,6 48,8 56,9
Comerç detall carburants per a l'automoció 58,8 58,3 60,3
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 60,4 59,1 59,4
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 61,3 62,0 59,3
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 55,5 54,9 59,5
Comerç detall tèxtils 63,4 49,3 59,0
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 61,8 61,4 59,0
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 54,9 54,0 53,9
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 66,5 61,1 64,7
Comerç detall peces de vestir 53,2 51,3 53,7
Comerç detall calçat i articles cuir 49,7 50,8 52,8
Comerç detall productes farmacèutics 79,6 80,0 78,2
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 61,7 55,7 59,3
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 55,9 54,4 56,3
Comerç detall en parades i mercats ambulants 61,1 60,9 66,3
Comerç detall fora d'establiments 47,5 44,6 44,4
Comerç detall per correspondència i per Internet 41,3 39,7 41,4
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 55,8 51,2 49,7
Transport i emmagatzematge 53,3 54,6 55,1
Transport terrestre; transport per canonades 61,6 64,1 61,8
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 89,0 91,0 90,0
Transport mercaderies per carretera i per canonada 50,0 53,4 50,2
Transport marítim i per vies navegació interiors 43,0 47,7 44,6
Transport aeri 17,4 22,1 22,7
Emmagatzematge i activitats afins al transport 61,0 60,7 63,6
Dipòsit i emmagatzematge 52,1 56,9 57,1
Activitats afins al transport 62,2 61,3 64,5
Activitats postals i de correus 68,4 65,3 66,4
Hostaleria 43,3 43,5 44,5
Serveis d'allotjament 50,0 49,0 49,8
Hotels i allotjaments similars 50,2 49,4 50,0
Allotjaments turístics i altres de curta durada 43,3 42,0 44,4
Càmpings i altres tipus allotjaments 53,8 53,4 55,1
Serveis de menjar i begudes 39,7 40,7 41,9
Restaurants i establiments de menjars 40,8 40,9 42,9
Provisió de menjars preparats 47,6 48,6 50,2
Establiments de begudes 34,6 37,3 37,1
Informació i comunicacions 56,9 60,2 59,2
Edició 48,6 51,0 53,0
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 45,8 48,0 48,4
Edició programes informàtics 63,6 64,1 70,1
Cinema i vídeo; enregistrament de so 63,0 63,6 62,9
Ràdio i televisió 134,8 135,9 139,7
Telecomunicacions 54,6 62,0 56,7
Telecomunicacions per cable 68,7 68,8 65,1
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 40,3 52,3 47,4
Serveis de tecnologies de la informació 56,7 58,6 59,3
Serveis d'informació 63,6 61,8 60,0
Activitats immobiliàries 61,0 54,9 62,5
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 62,1 54,9 63,9
Activitats immobiliàries per compte d'altri 56,7 54,7 58,1
Activitats professionals, científiques i tècniques 63,2 62,2 61,1
Activitats jurídiques i de comptabilitat 65,1 62,2 61,9
Activitats jurídiques 65,8 62,6 64,2
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 64,6 61,8 60,1
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 50,9 52,7 50,1
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 66,8 59,8 60,9
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 68,5 59,3 60,1
Anàlisis i assajos tècnics 61,4 61,3 64,3
Recerca i desenvolupament 134,7 120,5 113,0
Publicitat i estudis de mercat 52,2 57,0 56,7
Publicitat 51,2 57,1 56,4
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 59,8 56,3 58,7
Altres activitats professionals i tècniques 66,8 71,7 68,3
Activitats de disseny especialitzat 69,4 77,5 72,6
Activitats de fotografia 52,0 52,0 54,8
Activitats de traducció i d'interpretació 76,1 74,9 74,5
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 66,2 70,7 66,9
Activitats veterinàries 62,1 62,8 64,4
Activitats administratives i serveis auxiliars 69,6 67,7 67,4
Activitats de lloguer 52,4 48,5 50,4
Lloguer vehicles de motor 52,6 50,6 54,8
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 52,3 58,4 54,2
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 52,0 44,7 45,1
Activitats relacionades amb l'ocupació 91,6 92,1 91,2
Agències de viatges i operadors turístics 53,4 54,6 53,2
Activitats de seguretat i investigació 79,3 79,7 80,2
Serveis a edificis i activitats de jardineria 82,1 80,1 79,3
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 79,8 67,8 62,1
Activitats de neteja 82,6 82,9 82,8
Activitats de jardineria 79,9 71,7 72,8
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 61,4 58,7 57,5
Activitats administratives i auxiliars oficina 52,7 58,0 64,5
Activitats de centres d'atenció telefònica 77,0 78,9 81,7
Organització convencions i fires de mostres 35,2 34,8 35,3
Altres activitats de suport a les empreses 64,1 58,6 53,5
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 64,2 64,5 64,2
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 67,3 72,2 65,5
Activitats de biblioteques, arxius i museus 86,0 102,4 93,6
Jocs atzar i apostes 48,0 43,2 51,0
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 65,2 66,0 66,4
Altres serveis 62,9 64,4 62,2
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 64,3 59,0 59,4
Reparació ordinadors i equips de comunicació 65,7 63,9 57,0
Reparació efectes personals i domèstics 63,2 55,3 60,9
Altres activitats de serveis personals 62,4 65,9 63,0
Unitats: Tant per cent
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes