Skip to main content
Productivitat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 37.888 38.352 39.759
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 45.079 47.212 48.540
Venda vehicles de motor 69.813 72.650 73.642
Manteniment i reparació vehicles de motor 25.844 27.433 28.091
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 50.533 50.400 49.402
Venda i reparació motocicletes i recanvis 38.325 37.807 41.117
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 55.916 56.270 59.176
Intermediaris comerç 46.198 46.378 49.006
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 34.191 42.478 43.679
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 44.881 49.004 47.258
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 53.973 48.382 51.110
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 43.161 42.900 50.455
Intermediaris especialitzats venda altres productes 54.698 50.536 50.281
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 58.935 52.677 50.244
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 63.676 58.942 53.417
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 51.022 43.209 45.397
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 47.238 47.158 48.169
Comerç engròs fruites i hortalisses 46.259 37.846 39.466
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 41.841 46.334 41.741
Comerç engròs begudes 58.855 62.746 63.336
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 64.336 64.344 66.976
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 48.712 55.392 54.053
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 38.070 35.744 41.525
Comerç engròs articles d'ús domèstic 59.669 62.633 68.585
Comerç engròs tèxtils 48.574 43.744 47.197
Comerç engròs peces de vestir i calçat 35.057 46.933 43.093
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 50.893 42.209 51.614
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 48.373 60.415 66.038
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 61.149 61.069 58.260
Comerç engròs productes farmacèutics 92.164 93.385 104.137
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 47.088 46.631 51.896
Comerç engròs equips per a les TIC 51.662 54.440 49.335
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 49.857 51.710 40.711
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 53.477 57.396 59.181
Comerç engròs altra maquinària i equips 62.554 62.513 63.468
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 58.864 51.736 54.016
Comerç engròs màquines eina 62.551 68.360 63.891
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 61.275 63.109 59.575
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 45.563 43.035 47.990
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 65.512 65.676 67.241
Altres tipus comerç engròs especialitzat 63.680 60.066 65.409
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 168.087 190.179 162.335
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 60.660 64.604 69.695
Comerç engròs fusta i materials construcció 46.554 38.739 50.446
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 44.362 43.210 46.321
Comerç engròs productes químics 102.049 92.045 97.644
Comerç engròs altres productes semielaborats 72.390 72.235 78.804
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 37.166 43.381 47.233
Comerç engròs no especialitzat 18.792 29.225 24.137
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 25.463 26.291 27.912
Comerç detall establiments no especialitzats 31.207 31.019 34.061
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 30.669 30.163 34.152
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 34.971 36.888 33.427
Comerç detall aliments, begudes i tabac 16.590 18.983 18.959
Comerç detall fruites i hortalisses 17.462 17.762 18.734
Comerç detall carn i productes carnis 16.313 18.302 18.204
Comerç detall peix i marisc 15.881 16.711 18.336
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 16.092 17.013 17.287
Comerç detall begudes i productes de tabac 23.767 36.863 32.829
Comerç detall altres productes alimentaris 13.351 15.599 16.023
Comerç detall carburants per a l'automoció 36.872 36.506 45.440
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 25.753 26.218 27.318
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 25.683 26.495 25.912
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 22.714 23.669 25.066
Comerç detall tèxtils 17.170 14.230 17.265
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 25.827 26.086 25.021
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 24.400 26.282 29.507
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 19.795 19.180 21.271
Comerç detall peces de vestir 23.807 24.060 26.826
Comerç detall calçat i articles cuir 22.392 23.474 24.816
Comerç detall productes farmacèutics 40.264 41.595 40.776
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 22.686 22.225 25.093
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 20.779 21.820 23.286
Comerç detall en parades i mercats ambulants 9.321 8.890 10.522
Comerç detall fora d'establiments 35.765 37.302 38.745
Comerç detall per correspondència i per Internet 35.877 36.958 41.017
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 35.655 37.666 35.815
Transport i emmagatzematge 52.253 53.040 54.973
Transport terrestre; transport per canonades 41.859 41.796 39.953
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 43.708 40.280 41.328
Transport mercaderies per carretera i per canonada 40.556 42.889 38.990
Transport marítim i per vies navegació interiors 85.021 99.122 99.917
Transport aeri 86.995 109.370 100.445
Emmagatzematge i activitats afins al transport 77.503 77.528 87.966
Dipòsit i emmagatzematge 66.323 71.453 71.536
Activitats afins al transport 79.041 78.443 90.455
Activitats postals i de correus 25.245 23.447 24.408
Hostaleria 23.211 24.247 24.594
Serveis d'allotjament 43.100 44.510 44.352
Hotels i allotjaments similars 44.677 46.718 45.919
Allotjaments turístics i altres de curta durada 29.155 30.263 31.565
Càmpings i altres tipus allotjaments 45.480 44.211 48.522
Serveis de menjar i begudes 17.686 18.991 19.507
Restaurants i establiments de menjars 20.244 21.435 22.162
Provisió de menjars preparats 18.451 18.356 18.902
Establiments de begudes 13.746 15.772 15.877
Informació i comunicacions 68.400 69.908 69.742
Edició 55.935 58.639 58.751
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 54.786 57.234 56.458
Edició programes informàtics 60.916 63.598 65.533
Cinema i vídeo; enregistrament de so 61.851 63.633 66.853
Ràdio i televisió 46.844 44.893 48.017
Telecomunicacions 211.150 221.211 188.876
Telecomunicacions per cable 269.392 334.930 308.179
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 153.764 135.647 118.939
Serveis de tecnologies de la informació 53.093 54.077 56.199
Serveis d'informació 49.935 49.621 50.658
Activitats immobiliàries 58.988 50.040 62.211
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 69.585 56.976 70.617
Activitats immobiliàries per compte d'altri 36.275 35.057 44.248
Activitats professionals, científiques i tècniques 43.669 42.432 40.984
Activitats jurídiques i de comptabilitat 44.665 41.256 38.936
Activitats jurídiques 48.090 44.410 43.397
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 42.404 39.016 35.842
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 56.411 57.698 51.957
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 44.646 39.415 39.222
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 45.668 39.065 39.846
Anàlisis i assajos tècnics 41.289 40.534 36.777
Recerca i desenvolupament 43.740 44.067 43.162
Publicitat i estudis de mercat 40.327 43.650 40.352
Publicitat 41.312 45.689 40.680
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 35.049 31.524 38.069
Altres activitats professionals i tècniques 33.515 37.338 39.261
Activitats de disseny especialitzat 67.367 80.646 79.607
Activitats de fotografia 15.719 17.818 19.575
Activitats de traducció i d'interpretació 26.657 26.209 24.178
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 33.486 33.288 37.396
Activitats veterinàries 18.641 21.520 22.451
Activitats administratives i serveis auxiliars 26.825 26.637 27.542
Activitats de lloguer 94.509 100.292 103.603
Lloguer vehicles de motor 223.654 224.504 212.339
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 41.493 46.133 49.674
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 60.724 67.212 71.138
Activitats relacionades amb l'ocupació 24.722 25.857 25.872
Agències de viatges i operadors turístics 43.659 45.632 51.707
Activitats de seguretat i investigació 27.286 24.890 25.253
Serveis a edificis i activitats de jardineria 19.652 19.119 20.840
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 16.345 17.334 18.792
Activitats de neteja 19.678 19.064 20.779
Activitats de jardineria 24.853 22.933 25.133
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 28.326 27.070 26.517
Activitats administratives i auxiliars oficina 35.308 37.260 39.615
Activitats de centres d'atenció telefònica 27.671 28.357 25.294
Organització convencions i fires de mostres 33.284 35.911 41.481
Altres activitats de suport a les empreses 27.134 24.025 23.020
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 36.250 37.058 38.499
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 18.234 29.945 27.462
Activitats de biblioteques, arxius i museus 36.756 33.406 35.294
Jocs atzar i apostes 63.616 58.187 74.029
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 40.150 37.112 37.883
Altres serveis 15.420 19.078 18.407
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 24.510 22.131 21.827
Reparació ordinadors i equips de comunicació 28.077 28.333 26.425
Reparació efectes personals i domèstics 22.107 18.635 19.861
Altres activitats de serveis personals 13.565 18.485 17.703
Unitats: Euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes