Skip to main content
Resultat de l'exercici Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 11.000.148 9.090.241 17.889.827
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 233.019 253.535 293.386
Venda vehicles de motor 152.421 128.165 153.191
Manteniment i reparació vehicles de motor -5.036 20.475 33.268
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 71.490 85.836 87.304
Venda i reparació motocicletes i recanvis 14.144 19.059 19.622
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 2.793.320 2.544.006 3.261.876
Intermediaris comerç 148.770 110.245 90.223
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 17.778 14.050 16.541
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 16.853 12.762 17.141
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 17.966 13.663 -383
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 43.966 41.693 29.074
Intermediaris especialitzats venda altres productes 52.207 28.077 27.849
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 84.296 60.225 39.765
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 58.637 42.027 43.990
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 25.660 18.198 -4.225
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 445.035 521.247 500.177
Comerç engròs fruites i hortalisses 58.174 58.250 60.485
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 63.530 83.999 73.926
Comerç engròs begudes 134.084 169.074 127.299
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 33.432 53.042 70.968
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 91.776 104.511 125.573
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 64.040 52.372 41.926
Comerç engròs articles d'ús domèstic 665.378 827.346 1.503.793
Comerç engròs tèxtils 38.349 22.412 47.857
Comerç engròs peces de vestir i calçat 18.651 78.204 -5.682
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 33.116 24.905 63.443
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 16.720 92.679 49.474
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 78.189 82.499 71.357
Comerç engròs productes farmacèutics 363.028 385.191 1.129.797
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 117.327 141.456 147.548
Comerç engròs equips per a les TIC 61.894 98.814 115.908
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 31.906 39.695 45.349
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 29.989 59.119 70.559
Comerç engròs altra maquinària i equips 359.624 334.601 383.647
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 21.139 20.427 16.307
Comerç engròs màquines eina 45.072 51.145 75.465
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 16.975 13.047 15.855
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 26.419 20.583 25.136
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 250.020 229.399 250.884
Altres tipus comerç engròs especialitzat 1.034.035 573.150 632.794
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 161.285 113.753 99.486
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 55.562 63.878 62.462
Comerç engròs fusta i materials construcció 28.841 59.557 96.167
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció -12.140 63.369 94.097
Comerç engròs productes químics 752.848 200.023 211.735
Comerç engròs altres productes semielaborats 29.336 40.603 43.259
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 18.304 31.966 25.589
Comerç engròs no especialitzat -5.712 18.378 -4.432
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 624.291 695.422 976.284
Comerç detall establiments no especialitzats 220.593 253.150 311.968
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 221.732 195.281 232.588
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats -1.139 57.868 79.381
Comerç detall aliments, begudes i tabac 28.562 38.323 47.405
Comerç detall fruites i hortalisses 1.986 4.270 5.315
Comerç detall carn i productes carnis 4.243 7.579 9.523
Comerç detall peix i marisc 1.470 2.812 3.293
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 6.321 4.154 12.519
Comerç detall begudes i productes de tabac 13.436 18.019 17.123
Comerç detall altres productes alimentaris 1.106 1.488 -367
Comerç detall carburants per a l'automoció 50.577 50.703 77.426
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 323.810 309.419 498.466
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 94.274 71.179 96.665
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics -9.358 -1.179 14.507
Comerç detall tèxtils 1.772 -5.851 2.793
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 8.370 2.925 14.997
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 37.624 33.460 44.540
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 3.394 4.960 2.406
Comerç detall peces de vestir 92.182 153.197 244.772
Comerç detall calçat i articles cuir 1.344 -229 21.137
Comerç detall productes farmacèutics 86.985 43.540 57.605
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 5.065 4.450 2.674
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 2.158 2.968 -3.629
Comerç detall en parades i mercats ambulants 273 1.146 -1.755
Comerç detall fora d'establiments 477 42.681 42.773
Comerç detall per correspondència i per Internet -25.814 24.291 27.134
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 26.291 18.389 15.639
Transport i emmagatzematge 1.198.039 1.566.853 1.560.116
Transport terrestre; transport per canonades 231.779 309.606 182.106
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 43.948 78.086 47.787
Transport mercaderies per carretera i per canonada 187.831 231.521 134.320
Transport marítim i per vies navegació interiors 6.369 11.381 8.208
Transport aeri 83.665 144.209 170.945
Emmagatzematge i activitats afins al transport 880.073 1.131.785 1.203.473
Dipòsit i emmagatzematge 73.868 124.000 87.121
Activitats afins al transport 806.205 1.007.785 1.116.352
Activitats postals i de correus -3.847 -30.128 -4.617
Hostaleria 484.037 629.291 512.085
Serveis d'allotjament 347.694 469.268 370.855
Hotels i allotjaments similars 290.862 395.085 298.136
Allotjaments turístics i altres de curta durada 17.910 31.179 24.075
Càmpings i altres tipus allotjaments 38.922 43.003 48.644
Serveis de menjar i begudes 136.344 160.023 141.231
Restaurants i establiments de menjars 128.711 132.497 95.716
Provisió de menjars preparats 33.535 14.567 17.879
Establiments de begudes -25.903 12.959 27.636
Informació i comunicacions 505.301 674.813 689.437
Edició 80.554 56.075 57.929
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 65.385 46.322 33.744
Edició programes informàtics 15.169 9.752 24.184
Cinema i vídeo; enregistrament de so 67.970 79.814 109.365
Ràdio i televisió -24.677 -22.871 -29.790
Telecomunicacions 311.770 423.645 359.201
Telecomunicacions per cable 171.600 276.339 250.741
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 140.170 147.306 108.460
Serveis de tecnologies de la informació 29.208 114.819 17.310
Serveis d'informació 40.476 23.332 175.423
Activitats immobiliàries 1.297.609 1.131.663 2.285.218
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 1.137.341 560.453 2.094.381
Activitats immobiliàries per compte d'altri 160.268 571.210 190.837
Activitats professionals, científiques i tècniques 2.674.417 399.364 6.814.602
Activitats jurídiques i de comptabilitat 324.177 123.258 251.190
Activitats jurídiques 248.102 249.720 259.706
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 76.074 -126.462 -8.516
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 1.725.911 -454.389 6.022.586
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 148.929 227.880 229.192
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 65.767 167.585 152.479
Anàlisis i assajos tècnics 83.162 60.295 76.713
Recerca i desenvolupament 12.818 -22.635 -55.259
Publicitat i estudis de mercat 353.790 370.318 179.264
Publicitat 327.751 329.725 164.928
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 26.039 40.594 14.336
Altres activitats professionals i tècniques 105.074 151.098 183.059
Activitats de disseny especialitzat 69.593 121.077 120.084
Activitats de fotografia -732 -3.860 643
Activitats de traducció i d'interpretació 7.369 8.358 7.853
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 28.843 25.524 54.479
Activitats veterinàries 3.718 3.833 4.570
Activitats administratives i serveis auxiliars 642.164 852.629 903.099
Activitats de lloguer 152.658 131.350 101.414
Lloguer vehicles de motor 71.027 62.931 31.163
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 17.378 13.792 10.950
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 64.253 54.626 59.301
Activitats relacionades amb l'ocupació 31.257 37.804 35.531
Agències de viatges i operadors turístics 74.012 85.651 78.673
Activitats de seguretat i investigació 7.760 28.445 30.699
Serveis a edificis i activitats de jardineria 51.965 65.149 75.295
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 2.132 18.607 20.192
Activitats de neteja 44.454 41.806 50.289
Activitats de jardineria 5.379 4.737 4.814
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 324.512 504.229 581.486
Activitats administratives i auxiliars oficina 17.285 39.964 26.859
Activitats de centres d'atenció telefònica 33.166 33.359 32.953
Organització convencions i fires de mostres 30.714 37.256 50.374
Altres activitats de suport a les empreses 243.347 393.650 471.300
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 487.448 262.219 277.733
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 76.314 71.726 39.361
Activitats de biblioteques, arxius i museus 5.643 23.373 10.148
Jocs atzar i apostes 72.728 56.729 151.704
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 332.763 110.390 76.519
Altres serveis 60.501 80.447 315.993
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 43.465 30.909 10.427
Reparació ordinadors i equips de comunicació 29.393 27.631 1.174
Reparació efectes personals i domèstics 14.072 3.277 9.253
Altres activitats de serveis personals 17.036 49.539 305.566
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes