Skip to main content
Taxa de salarització Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 80,8 82,1 81,5
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 84,0 84,5 83,6
Venda vehicles de motor 91,5 91,6 90,5
Manteniment i reparació vehicles de motor 76,4 76,4 75,3
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 92,3 94,0 91,5
Venda i reparació motocicletes i recanvis 76,3 75,5 80,1
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 87,7 89,0 89,3
Intermediaris comerç 45,7 49,7 48,8
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 26,8 27,9 24,0
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 40,8 39,3 42,2
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 51,0 49,7 54,3
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 50,1 54,8 54,1
Intermediaris especialitzats venda altres productes 51,3 60,6 57,9
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 86,7 87,7 87,4
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 86,8 88,5 88,6
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 86,5 86,5 85,6
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 92,9 93,3 92,9
Comerç engròs fruites i hortalisses 98,4 96,0 96,3
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 90,3 90,9 86,9
Comerç engròs begudes 89,1 90,5 92,5
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 93,5 93,6 93,8
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 91,5 94,0 92,5
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 91,2 93,0 92,6
Comerç engròs articles d'ús domèstic 91,2 92,7 93,9
Comerç engròs tèxtils 88,9 90,7 85,8
Comerç engròs peces de vestir i calçat 92,1 92,3 94,4
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 83,7 90,8 93,7
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 75,6 80,8 86,8
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 92,4 95,0 95,4
Comerç engròs productes farmacèutics 97,9 97,2 97,4
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 87,1 90,0 91,2
Comerç engròs equips per a les TIC 98,2 97,7 97,9
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 97,6 97,0 97,8
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 98,8 98,6 98,0
Comerç engròs altra maquinària i equips 93,3 94,8 94,8
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 95,0 97,8 93,5
Comerç engròs màquines eina 92,0 93,1 91,1
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 91,4 92,4 92,3
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 93,5 96,1 94,5
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 93,5 94,8 95,9
Altres tipus comerç engròs especialitzat 92,9 93,0 94,1
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 95,9 93,7 94,9
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 97,6 98,4 97,8
Comerç engròs fusta i materials construcció 88,5 90,1 92,3
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 94,8 95,5 95,4
Comerç engròs productes químics 96,3 93,9 94,1
Comerç engròs altres productes semielaborats 93,7 96,9 98,3
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 86,9 86,0 90,5
Comerç engròs no especialitzat 61,8 63,7 57,8
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 78,2 80,2 79,7
Comerç detall establiments no especialitzats 92,3 92,2 92,1
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 92,7 92,9 92,9
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 89,3 87,3 86,2
Comerç detall aliments, begudes i tabac 68,2 72,8 70,2
Comerç detall fruites i hortalisses 62,4 68,9 67,4
Comerç detall carn i productes carnis 72,7 73,5 69,8
Comerç detall peix i marisc 56,9 58,1 57,4
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 72,8 79,3 75,1
Comerç detall begudes i productes de tabac 65,0 71,6 69,1
Comerç detall altres productes alimentaris 59,9 64,9 68,3
Comerç detall carburants per a l'automoció 98,2 97,2 97,6
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 77,1 78,4 78,5
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 77,8 79,2 77,0
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 79,6 77,2 80,1
Comerç detall tèxtils 57,9 63,1 59,9
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 77,4 79,6 79,9
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 72,5 77,5 79,9
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 62,6 63,1 63,4
Comerç detall peces de vestir 79,4 77,9 80,2
Comerç detall calçat i articles cuir 85,3 84,6 84,0
Comerç detall productes farmacèutics 79,0 81,7 82,2
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 66,5 76,0 74,9
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 83,6 86,2 85,9
Comerç detall en parades i mercats ambulants 20,0 28,4 24,2
Comerç detall fora d'establiments 81,0 79,3 80,6
Comerç detall per correspondència i per Internet 81,0 75,9 82,0
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 81,1 82,9 78,9
Transport i emmagatzematge 79,5 79,5 79,6
Transport terrestre; transport per canonades 67,0 67,6 68,6
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 69,6 67,5 69,8
Transport mercaderies per carretera i per canonada 65,2 67,7 67,7
Transport marítim i per vies navegació interiors 81,7 84,9 91,3
Transport aeri 99,7 99,5 99,8
Emmagatzematge i activitats afins al transport 97,1 96,6 96,5
Dipòsit i emmagatzematge 97,9 97,8 98,5
Activitats afins al transport 97,0 96,4 96,3
Activitats postals i de correus 93,1 90,6 84,1
Hostaleria 81,9 84,6 86,2
Serveis d'allotjament 95,1 94,7 95,1
Hotels i allotjaments similars 97,7 97,7 97,8
Allotjaments turístics i altres de curta durada 74,0 75,5 77,3
Càmpings i altres tipus allotjaments 96,2 94,4 96,1
Serveis de menjar i begudes 78,3 82,0 83,9
Restaurants i establiments de menjars 87,6 89,0 91,8
Provisió de menjars preparats 92,7 93,9 94,0
Establiments de begudes 59,1 67,1 68,1
Informació i comunicacions 89,3 88,3 88,3
Edició 88,7 89,0 87,7
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 89,2 89,5 87,7
Edició programes informàtics 86,6 87,0 88,0
Cinema i vídeo; enregistrament de so 87,7 81,6 83,1
Ràdio i televisió 97,6 97,4 97,7
Telecomunicacions 93,4 90,8 92,1
Telecomunicacions per cable 98,1 98,0 96,9
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 88,7 85,4 89,3
Serveis de tecnologies de la informació 88,4 87,8 87,7
Serveis d'informació 87,9 87,8 88,2
Activitats immobiliàries 51,6 54,7 53,8
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 41,9 47,9 43,0
Activitats immobiliàries per compte d'altri 72,5 69,4 76,8
Activitats professionals, científiques i tècniques 71,4 71,1 71,0
Activitats jurídiques i de comptabilitat 68,7 67,8 67,6
Activitats jurídiques 55,3 52,6 50,4
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 77,6 78,6 79,5
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 88,6 87,5 89,2
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 67,9 68,1 67,2
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 61,5 63,1 62,4
Anàlisis i assajos tècnics 88,8 84,0 85,8
Recerca i desenvolupament 92,1 90,8 90,3
Publicitat i estudis de mercat 75,6 77,1 72,5
Publicitat 73,0 74,7 70,2
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 89,9 91,3 88,4
Altres activitats professionals i tècniques 51,4 51,3 52,5
Activitats de disseny especialitzat 58,2 62,4 64,7
Activitats de fotografia 35,6 41,9 34,4
Activitats de traducció i d'interpretació 41,7 47,5 43,3
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 56,8 51,3 55,7
Activitats veterinàries 66,4 73,5 69,8
Activitats administratives i serveis auxiliars 91,7 92,5 92,5
Activitats de lloguer 76,2 79,9 82,3
Lloguer vehicles de motor 83,9 84,6 92,0
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 66,6 71,3 74,3
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 75,9 80,4 80,2
Activitats relacionades amb l'ocupació 98,5 98,8 98,6
Agències de viatges i operadors turístics 87,8 83,3 86,8
Activitats de seguretat i investigació 98,4 98,6 98,7
Serveis a edificis i activitats de jardineria 95,4 96,2 95,7
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 99,8 99,8 99,6
Activitats de neteja 96,3 97,3 96,8
Activitats de jardineria 76,2 75,9 74,8
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 82,0 83,1 83,3
Activitats administratives i auxiliars oficina 77,2 79,8 79,3
Activitats de centres d'atenció telefònica 99,9 99,9 99,9
Organització convencions i fires de mostres 80,5 76,7 74,5
Altres activitats de suport a les empreses 75,7 77,5 76,0
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 82,4 84,5 72,6
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 59,7 53,4 46,3
Activitats de biblioteques, arxius i museus 84,8 81,9 87,0
Jocs atzar i apostes 99,2 92,6 97,4
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 88,7 92,7 76,7
Altres serveis 61,2 64,7 57,4
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 57,7 55,8 52,3
Reparació ordinadors i equips de comunicació 59,9 59,5 56,9
Reparació efectes personals i domèstics 56,2 53,7 50,4
Altres activitats de serveis personals 61,9 66,4 58,5
Unitats: Tant per cent
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes