Skip to main content
Treballs realitzats per altres empreses Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 14.885.275 15.902.752 16.175.951
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 221.525 247.403 292.442
Venda vehicles de motor 77.001 83.907 93.609
Manteniment i reparació vehicles de motor 56.875 72.433 106.569
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 83.003 87.413 87.591
Venda i reparació motocicletes i recanvis 4.645 3.649 4.672
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 1.402.639 1.402.249 1.344.501
Intermediaris comerç 115.870 110.480 49.675
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 10.898 8.053 2.985
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 7.042 7.929 10.812
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 4.489 3.103 5.125
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 70.610 47.860 18.968
Intermediaris especialitzats venda altres productes 22.831 43.534 11.785
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 71.972 51.313 66.314
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 36.184 20.825 22.274
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 35.788 30.488 44.040
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 271.091 216.706 270.631
Comerç engròs fruites i hortalisses 85.854 70.512 96.713
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 78.785 65.856 67.973
Comerç engròs begudes 9.535 13.170 20.710
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 8.940 7.218 6.355
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 29.062 43.305 55.560
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 58.914 16.646 23.319
Comerç engròs articles d'ús domèstic 339.708 381.245 317.586
Comerç engròs tèxtils 108.826 105.302 39.846
Comerç engròs peces de vestir i calçat 100.822 112.330 127.710
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 8.828 11.500 13.028
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 1.586 3.515 4.268
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 30.709 33.485 42.900
Comerç engròs productes farmacèutics 38.036 71.262 52.107
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 50.900 43.850 37.728
Comerç engròs equips per a les TIC 76.229 86.403 76.660
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 48.814 58.567 52.059
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 27.415 27.837 24.601
Comerç engròs altra maquinària i equips 166.972 202.590 145.143
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 8.302 3.765 4.350
Comerç engròs màquines eina 23.972 36.014 13.262
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 8.699 7.141 12.128
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 11.425 11.595 17.353
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 114.574 144.074 98.050
Altres tipus comerç engròs especialitzat 355.349 347.552 412.698
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 146.382 134.197 149.784
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 25.167 33.685 28.938
Comerç engròs fusta i materials construcció 46.792 42.005 74.043
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 35.092 35.572 40.322
Comerç engròs productes químics 45.981 47.077 52.038
Comerç engròs altres productes semielaborats 32.560 26.453 36.775
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 23.375 28.562 30.799
Comerç engròs no especialitzat 5.448 5.959 5.793
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 157.871 189.756 198.911
Comerç detall establiments no especialitzats 27.416 28.164 28.303
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 23.196 23.718 24.292
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 4.220 4.446 4.011
Comerç detall aliments, begudes i tabac 14.783 17.183 19.421
Comerç detall fruites i hortalisses 6.867 9.995 9.499
Comerç detall carn i productes carnis 1.127 772 1.433
Comerç detall peix i marisc 16 77 765
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 1.415 1.122 6.817
Comerç detall begudes i productes de tabac 79 497 223
Comerç detall altres productes alimentaris 5.279 4.721 685
Comerç detall carburants per a l'automoció 5.407 6.301 5.289
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 96.548 117.498 128.588
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 32.096 29.314 27.301
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 5.787 5.875 6.886
Comerç detall tèxtils 830 3.601 1.303
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 20.115 14.712 20.735
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 13.801 25.029 40.494
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 916 1.097 924
Comerç detall peces de vestir 17.185 27.749 22.543
Comerç detall calçat i articles cuir 305 2.391 1.765
Comerç detall productes farmacèutics 1.217 2.020 2.880
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 2.883 3.363 2.806
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 1.413 2.347 952
Comerç detall en parades i mercats ambulants 1.296 545 289
Comerç detall fora d'establiments 12.422 20.066 17.021
Comerç detall per correspondència i per Internet 8.123 15.438 14.914
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 4.299 4.628 2.106
Transport i emmagatzematge 6.831.260 6.503.039 6.739.627
Transport terrestre; transport per canonades 2.181.716 2.107.063 2.279.316
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 150.921 193.111 213.498
Transport mercaderies per carretera i per canonada 2.030.795 1.913.951 2.065.818
Transport marítim i per vies navegació interiors 22.891 22.832 24.608
Transport aeri 10.821 14.749 12.664
Emmagatzematge i activitats afins al transport 4.196.958 3.931.090 3.927.966
Dipòsit i emmagatzematge 164.954 204.068 166.382
Activitats afins al transport 4.032.004 3.727.023 3.761.584
Activitats postals i de correus 418.874 427.304 495.073
Hostaleria 280.746 234.631 234.886
Serveis d'allotjament 250.420 205.835 181.661
Hotels i allotjaments similars 207.875 158.577 123.622
Allotjaments turístics i altres de curta durada 32.444 33.171 45.076
Càmpings i altres tipus allotjaments 10.101 14.087 12.963
Serveis de menjar i begudes 30.326 28.796 53.224
Restaurants i establiments de menjars 7.113 10.875 15.378
Provisió de menjars preparats 16.999 12.994 20.908
Establiments de begudes 6.214 4.927 16.939
Informació i comunicacions 2.053.735 2.539.328 2.575.872
Edició 266.770 266.786 254.834
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 225.249 222.386 211.700
Edició programes informàtics 41.521 44.399 43.134
Cinema i vídeo; enregistrament de so 254.450 207.368 211.345
Ràdio i televisió 28.431 27.481 20.689
Telecomunicacions 589.195 1.166.081 979.369
Telecomunicacions per cable 409.148 580.919 589.747
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 180.046 585.162 389.622
Serveis de tecnologies de la informació 875.322 825.836 1.054.942
Serveis d'informació 39.568 45.776 54.692
Activitats immobiliàries 170.328 231.413 193.693
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 90.419 114.063 90.793
Activitats immobiliàries per compte d'altri 79.908 117.350 102.900
Activitats professionals, científiques i tècniques 1.700.394 2.269.678 2.097.655
Activitats jurídiques i de comptabilitat 237.431 304.084 257.855
Activitats jurídiques 103.853 114.819 114.842
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 133.578 189.266 143.013
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 249.496 290.103 249.723
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 597.747 785.789 744.659
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 519.546 679.476 680.484
Anàlisis i assajos tècnics 78.201 106.314 64.175
Recerca i desenvolupament 62.072 89.493 89.614
Publicitat i estudis de mercat 406.708 547.107 492.262
Publicitat 362.463 513.934 448.537
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 44.246 33.172 43.725
Altres activitats professionals i tècniques 138.951 243.215 254.259
Activitats de disseny especialitzat 21.188 35.267 41.124
Activitats de fotografia 12.203 15.907 10.420
Activitats de traducció i d'interpretació 31.090 36.833 28.354
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 74.470 155.209 174.361
Activitats veterinàries 7.990 9.886 9.284
Activitats administratives i serveis auxiliars 1.633.009 1.755.659 1.594.383
Activitats de lloguer 140.310 166.104 174.779
Lloguer vehicles de motor 12.709 15.879 17.286
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 5.763 12.745 10.113
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 121.838 137.480 147.380
Activitats relacionades amb l'ocupació 16.225 27.731 22.291
Agències de viatges i operadors turístics 690.804 791.549 586.131
Activitats de seguretat i investigació 29.726 41.962 41.182
Serveis a edificis i activitats de jardineria 184.562 184.869 185.039
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 24.951 37.535 49.748
Activitats de neteja 141.007 128.614 116.399
Activitats de jardineria 18.604 18.720 18.892
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 571.382 543.445 584.962
Activitats administratives i auxiliars oficina 36.787 36.098 29.502
Activitats de centres d'atenció telefònica 86.215 150.613 163.309
Organització convencions i fires de mostres 126.784 165.498 175.402
Altres activitats de suport a les empreses 321.596 191.236 216.748
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 330.066 448.034 825.281
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 139.789 155.902 205.574
Activitats de biblioteques, arxius i museus 8.513 14.608 7.332
Jocs atzar i apostes 81.261 149.442 526.638
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 100.503 128.082 85.737
Altres serveis 103.703 81.562 78.700
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 50.608 27.067 27.130
Reparació ordinadors i equips de comunicació 30.595 16.417 16.499
Reparació efectes personals i domèstics 20.012 10.650 10.631
Altres activitats de serveis personals 53.096 54.494 51.571
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes