Skip to main content
Consum de mercaderies Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 109.923.021 114.189.688 121.805.545
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 11.315.758 12.960.855 13.883.804
Venda vehicles de motor 9.253.717 10.688.598 11.551.280
Manteniment i reparació vehicles de motor 49.575 70.100 42.280
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 1.526.104 1.642.881 1.692.866
Venda i reparació motocicletes i recanvis 486.363 559.275 597.378
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 64.853.203 65.583.918 69.641.173
Intermediaris comerç 36.956 28.243 28.353
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 2.131 319 128
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 8.538 5.983 2.474
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 1.150 3 1.000
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 4.005 6.806 3.343
Intermediaris especialitzats venda altres productes 21.133 15.131 21.408
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 3.504.683 3.247.033 3.227.817
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 2.197.445 2.103.467 2.061.040
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 1.307.238 1.143.566 1.166.778
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 15.845.244 15.718.064 15.812.279
Comerç engròs fruites i hortalisses 4.103.515 3.261.323 3.570.674
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 2.877.171 3.519.438 3.020.739
Comerç engròs begudes 2.142.447 2.287.112 2.520.006
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 1.275.201 1.284.586 1.141.118
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 2.404.272 2.831.935 2.723.023
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 3.042.637 2.533.670 2.836.721
Comerç engròs articles d'ús domèstic 15.065.105 16.515.388 16.626.830
Comerç engròs tèxtils 731.401 837.162 737.958
Comerç engròs peces de vestir i calçat 1.754.236 2.627.897 2.250.190
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 1.806.155 1.877.795 1.816.995
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 401.595 763.503 835.080
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 907.564 949.715 855.287
Comerç engròs productes farmacèutics 6.403.775 6.697.261 7.701.147
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 3.060.378 2.762.055 2.430.174
Comerç engròs equips per a les TIC 4.182.089 4.640.037 4.678.852
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 2.714.132 3.002.334 2.914.238
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 1.467.957 1.637.703 1.764.614
Comerç engròs altra maquinària i equips 6.029.096 5.894.633 6.480.016
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 405.716 463.037 562.608
Comerç engròs màquines eina 684.955 799.554 903.613
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 324.137 310.766 377.307
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 306.064 288.773 332.245
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 4.308.224 4.032.504 4.304.242
Altres tipus comerç engròs especialitzat 19.964.661 19.290.345 22.554.909
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 7.854.657 7.552.752 9.429.637
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 1.405.944 1.608.895 1.739.601
Comerç engròs fusta i materials construcció 1.990.870 1.931.999 2.593.238
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 1.843.562 1.774.486 1.981.109
Comerç engròs productes químics 5.062.433 4.498.119 4.787.946
Comerç engròs altres productes semielaborats 742.894 743.873 769.473
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 1.064.302 1.180.221 1.253.906
Comerç engròs no especialitzat 225.368 250.175 232.116
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 27.201.505 27.963.265 29.607.788
Comerç detall establiments no especialitzats 10.813.141 11.117.205 11.492.833
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 9.750.062 9.978.720 10.459.362
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 1.063.079 1.138.485 1.033.471
Comerç detall aliments, begudes i tabac 3.052.256 3.683.535 3.874.227
Comerç detall fruites i hortalisses 542.034 446.078 538.017
Comerç detall carn i productes carnis 542.945 694.045 653.505
Comerç detall peix i marisc 253.664 264.234 251.070
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 316.163 365.201 359.179
Comerç detall begudes i productes de tabac 1.101.010 1.568.178 1.761.962
Comerç detall altres productes alimentaris 296.440 345.798 310.493
Comerç detall carburants per a l'automoció 2.042.829 1.974.212 2.641.444
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 9.991.306 9.832.419 10.060.909
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 2.885.583 2.662.076 2.823.635
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 577.943 547.274 522.269
Comerç detall tèxtils 143.173 130.044 125.062
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 726.389 719.217 729.788
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 804.230 805.634 906.823
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 360.533 296.639 355.840
Comerç detall peces de vestir 1.891.338 1.977.454 1.900.844
Comerç detall calçat i articles cuir 426.734 451.544 444.295
Comerç detall productes farmacèutics 1.683.549 1.704.437 1.742.576
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 138.468 144.601 156.261
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 353.366 393.500 353.516
Comerç detall en parades i mercats ambulants 206.773 189.201 178.463
Comerç detall fora d'establiments 1.095.201 1.166.693 1.359.912
Comerç detall per correspondència i per Internet 776.868 772.326 988.329
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 318.332 394.367 371.583
Transport i emmagatzematge 328.617 203.851 314.388
Transport terrestre; transport per canonades 29.091 57.658 37.111
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 5.325 4.717 4.397
Transport mercaderies per carretera i per canonada 23.766 52.941 32.714
Transport marítim i per vies navegació interiors 309 1.790 1.066
Transport aeri 4.619 120 6.144
Emmagatzematge i activitats afins al transport 289.112 139.592 264.987
Dipòsit i emmagatzematge 20.244 20.869 36.735
Activitats afins al transport 268.868 118.723 228.252
Activitats postals i de correus 5.486 4.690 5.080
Hostaleria 105.249 99.155 253.336
Serveis d'allotjament 43.228 44.762 64.453
Hotels i allotjaments similars 30.053 36.304 52.625
Allotjaments turístics i altres de curta durada 4.913 5.023 6.661
Càmpings i altres tipus allotjaments 8.263 3.434 5.167
Serveis de menjar i begudes 62.020 54.393 188.883
Restaurants i establiments de menjars 49.495 37.897 127.461
Provisió de menjars preparats 9.149 9.983 15.717
Establiments de begudes 3.377 6.513 45.705
Informació i comunicacions 1.529.552 1.605.048 1.786.730
Edició 201.122 248.859 264.708
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 190.271 244.768 259.537
Edició programes informàtics 10.851 4.091 5.171
Cinema i vídeo; enregistrament de so 556.141 589.647 732.412
Ràdio i televisió 11.771 3.344 2.731
Telecomunicacions 561.390 543.460 548.438
Telecomunicacions per cable 313.065 283.170 255.464
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 248.325 260.289 292.975
Serveis de tecnologies de la informació 190.645 205.326 221.411
Serveis d'informació 8.483 14.413 17.029
Activitats immobiliàries 292.064 1.036.792 577.462
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 238.965 992.570 444.055
Activitats immobiliàries per compte d'altri 53.099 44.223 133.407
Activitats professionals, científiques i tècniques 1.766.550 1.917.736 2.395.554
Activitats jurídiques i de comptabilitat 6.071 13.091 6.049
Activitats jurídiques 1.166 1.461 2.235
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 4.905 11.630 3.814
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 114.981 136.690 402.431
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 109.502 97.564 137.580
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 85.508 72.152 99.482
Anàlisis i assajos tècnics 23.994 25.411 38.098
Recerca i desenvolupament 13.331 31.516 34.255
Publicitat i estudis de mercat 1.451.344 1.552.639 1.725.236
Publicitat 1.443.953 1.549.231 1.724.565
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 7.390 3.408 671
Altres activitats professionals i tècniques 27.511 38.590 43.340
Activitats de disseny especialitzat 13.624 28.663 19.129
Activitats de fotografia 3.399 2.701 3.264
Activitats de traducció i d'interpretació 4.989 482 3.020
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 5.500 6.745 17.928
Activitats veterinàries 43.808 47.646 46.662
Activitats administratives i serveis auxiliars 2.078.533 2.012.028 2.751.316
Activitats de lloguer 215.616 64.604 172.520
Lloguer vehicles de motor 62.426 13.768 105.846
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 8.046 6.086 5.115
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 145.144 44.750 61.560
Activitats relacionades amb l'ocupació 2.604 450 486
Agències de viatges i operadors turístics 1.608.673 1.817.138 2.395.414
Activitats de seguretat i investigació 5.563 36.495 44.993
Serveis a edificis i activitats de jardineria 20.371 38.526 46.725
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 2.445 16.771 5.789
Activitats de neteja 13.467 13.139 30.435
Activitats de jardineria 4.459 8.617 10.501
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 225.706 54.815 91.177
Activitats administratives i auxiliars oficina 3.114 3.193 864
Activitats de centres d'atenció telefònica 1.761 306 228
Organització convencions i fires de mostres 14.498 20.967 18.165
Altres activitats de suport a les empreses 206.333 30.349 71.921
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 220.972 600.822 381.557
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 58.436 55.279 101.558
Activitats de biblioteques, arxius i museus 9.789 7.763 9.359
Jocs atzar i apostes 48.736 394.555 127.510
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 104.011 143.224 143.131
Altres serveis 231.017 206.218 212.438
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 94.450 71.460 91.762
Reparació ordinadors i equips de comunicació 16.323 15.364 17.737
Reparació efectes personals i domèstics 78.127 56.096 74.025
Altres activitats de serveis personals 136.567 134.758 120.676
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes