Skip to main content
Despeses de personal per assalariat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 29.583 29.991 31.635
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 31.995 34.537 35.547
Venda vehicles de motor 37.725 40.256 41.494
Manteniment i reparació vehicles de motor 26.655 28.898 29.051
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 33.332 35.948 37.522
Venda i reparació motocicletes i recanvis 29.799 31.758 32.427
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 40.822 41.232 44.014
Intermediaris comerç 45.843 45.647 49.591
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 55.292 49.576 55.912
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 59.394 63.180 55.197
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 40.811 36.521 45.217
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 35.152 36.881 40.220
Intermediaris especialitzats venda altres productes 54.079 51.890 60.081
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 33.532 34.385 34.226
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 34.572 37.292 36.199
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 31.791 29.893 31.108
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 31.403 31.311 34.755
Comerç engròs fruites i hortalisses 25.902 25.681 28.484
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 29.821 29.028 30.048
Comerç engròs begudes 36.877 35.824 40.701
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 40.285 39.897 41.513
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 36.691 38.074 42.173
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 29.534 28.662 33.404
Comerç engròs articles d'ús domèstic 44.348 46.060 48.602
Comerç engròs tèxtils 34.691 35.607 35.634
Comerç engròs peces de vestir i calçat 32.173 33.840 33.977
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 40.833 41.647 40.750
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 41.205 49.409 50.181
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 35.879 41.922 42.077
Comerç engròs productes farmacèutics 62.973 64.740 67.832
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 35.924 34.691 38.409
Comerç engròs equips per a les TIC 48.015 49.669 53.486
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 52.220 53.352 57.284
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 43.837 45.747 49.158
Comerç engròs altra maquinària i equips 45.000 45.027 46.013
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 39.133 36.310 39.988
Comerç engròs màquines eina 48.270 51.267 50.565
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 46.047 45.511 46.822
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 36.868 38.538 40.347
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 46.203 45.987 46.663
Altres tipus comerç engròs especialitzat 41.031 39.770 42.589
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 50.283 46.135 45.699
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 40.830 39.864 41.331
Comerç engròs fusta i materials construcció 32.787 32.117 38.227
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 39.477 38.813 39.726
Comerç engròs productes químics 55.077 54.150 56.247
Comerç engròs altres productes semielaborats 45.772 41.995 46.970
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 29.231 29.730 32.279
Comerç engròs no especialitzat 26.804 28.906 31.522
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 21.622 22.183 23.318
Comerç detall establiments no especialitzats 23.178 23.598 25.029
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 22.749 23.229 24.922
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 26.303 26.293 25.829
Comerç detall aliments, begudes i tabac 16.345 17.558 18.177
Comerç detall fruites i hortalisses 15.894 17.028 18.763
Comerç detall carn i productes carnis 15.663 18.355 19.733
Comerç detall peix i marisc 14.318 15.591 18.095
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 17.337 17.148 17.145
Comerç detall begudes i productes de tabac 16.630 18.780 17.444
Comerç detall altres productes alimentaris 16.073 17.563 17.812
Comerç detall carburants per a l'automoció 25.574 24.536 27.014
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 21.703 22.419 23.333
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 22.213 22.668 23.627
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 24.389 25.103 25.618
Comerç detall tèxtils 18.924 19.014 20.203
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 25.271 25.331 23.322
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 20.692 21.214 25.280
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 19.650 21.501 22.451
Comerç detall peces de vestir 19.783 21.460 22.358
Comerç detall calçat i articles cuir 19.923 20.976 19.835
Comerç detall productes farmacèutics 24.245 24.068 24.618
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 27.218 27.551 30.183
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 18.808 19.502 21.551
Comerç detall en parades i mercats ambulants 12.039 12.109 15.305
Comerç detall fora d'establiments 32.548 30.620 31.445
Comerç detall per correspondència i per Internet 36.251 32.137 32.782
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 28.894 29.153 29.651
Transport i emmagatzematge 37.028 37.445 38.603
Transport terrestre; transport per canonades 34.411 34.629 36.152
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 38.572 38.770 40.481
Transport mercaderies per carretera i per canonada 31.281 31.653 33.025
Transport marítim i per vies navegació interiors 31.105 37.215 38.009
Transport aeri 61.113 66.845 58.858
Emmagatzematge i activitats afins al transport 41.468 41.008 42.668
Dipòsit i emmagatzematge 37.533 35.643 37.138
Activitats afins al transport 42.015 41.828 43.525
Activitats postals i de correus 24.855 26.043 26.248
Hostaleria 19.826 20.339 20.652
Serveis d'allotjament 26.073 26.541 27.686
Hotels i allotjaments similars 26.543 27.091 28.237
Allotjaments turístics i altres de curta durada 23.098 24.058 24.513
Càmpings i altres tipus allotjaments 24.251 24.226 26.356
Serveis de menjar i begudes 17.719 18.480 18.601
Restaurants i establiments de menjars 19.349 19.956 19.715
Provisió de menjars preparats 16.820 17.045 17.348
Establiments de begudes 14.884 16.519 17.134
Informació i comunicacions 48.534 48.237 50.058
Edició 46.433 48.278 48.499
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 43.548 45.956 46.459
Edició programes informàtics 59.316 56.707 54.509
Cinema i vídeo; enregistrament de so 36.511 39.619 41.176
Ràdio i televisió 55.427 54.811 59.870
Telecomunicacions 74.254 61.357 60.978
Telecomunicacions per cable 96.824 77.958 81.877
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 49.647 47.015 47.677
Serveis de tecnologies de la informació 46.458 47.090 49.230
Serveis d'informació 39.139 42.545 44.196
Activitats immobiliàries 31.663 32.699 34.859
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 35.846 33.664 36.612
Activitats immobiliàries per compte d'altri 26.481 31.260 32.762
Activitats professionals, científiques i tècniques 40.524 39.686 41.607
Activitats jurídiques i de comptabilitat 37.020 35.186 34.898
Activitats jurídiques 32.928 34.831 35.928
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 38.942 35.355 34.445
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 62.610 60.107 63.441
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 38.994 37.585 39.415
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 39.560 37.580 39.856
Anàlisis i assajos tècnics 37.708 37.599 38.155
Recerca i desenvolupament 39.212 39.326 39.762
Publicitat i estudis de mercat 34.524 36.767 38.910
Publicitat 36.114 38.702 40.132
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 27.607 27.351 32.164
Altres activitats professionals i tècniques 33.812 35.508 36.035
Activitats de disseny especialitzat 37.571 43.399 43.390
Activitats de fotografia 20.610 25.038 28.046
Activitats de traducció i d'interpretació 30.217 30.441 31.847
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 35.874 35.887 35.811
Activitats veterinàries 18.816 20.182 21.736
Activitats administratives i serveis auxiliars 21.524 21.959 22.660
Activitats de lloguer 35.628 35.815 36.901
Lloguer vehicles de motor 36.482 36.210 34.476
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 26.580 28.488 32.596
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 37.515 37.487 39.157
Activitats relacionades amb l'ocupació 23.760 24.356 24.704
Agències de viatges i operadors turístics 33.371 34.267 36.223
Activitats de seguretat i investigació 24.148 24.890 25.456
Serveis a edificis i activitats de jardineria 16.541 16.713 17.644
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 16.266 16.554 16.881
Activitats de neteja 16.011 16.233 17.209
Activitats de jardineria 25.919 24.923 26.466
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 24.458 24.868 24.900
Activitats administratives i auxiliars oficina 31.543 34.343 35.042
Activitats de centres d'atenció telefònica 23.690 23.977 22.332
Organització convencions i fires de mostres 29.385 33.033 36.624
Altres activitats de suport a les empreses 23.346 22.967 23.459
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 27.858 27.107 34.550
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 16.562 26.901 31.518
Activitats de biblioteques, arxius i museus 30.739 27.783 28.900
Jocs atzar i apostes 28.816 28.679 27.618
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 30.178 26.890 36.907
Altres serveis 17.598 19.227 20.795
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 25.588 25.454 26.702
Reparació ordinadors i equips de comunicació 27.094 26.750 27.104
Reparació efectes personals i domèstics 24.505 24.644 26.507
Altres activitats de serveis personals 16.078 18.209 19.708
Unitats: Euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes