Skip to main content
Despeses de personal Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 41.463.451 44.138.335 47.622.256
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 1.300.733 1.394.973 1.474.975
Venda vehicles de motor 559.218 603.860 667.730
Manteniment i reparació vehicles de motor 453.099 468.533 465.919
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 238.182 267.090 277.739
Venda i reparació motocicletes i recanvis 50.234 55.489 63.586
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 7.860.606 8.357.464 8.984.202
Intermediaris comerç 461.643 497.452 542.865
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 47.473 39.233 42.962
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 77.942 87.487 83.980
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 57.810 47.647 62.250
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 134.025 151.827 169.581
Intermediaris especialitzats venda altres productes 144.393 171.258 184.092
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 142.232 142.508 159.032
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 91.823 93.833 103.019
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 50.409 48.675 56.013
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 1.378.036 1.431.613 1.538.326
Comerç engròs fruites i hortalisses 327.628 330.690 348.864
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 152.394 159.858 162.459
Comerç engròs begudes 243.613 263.316 292.448
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 96.977 103.618 112.588
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 267.081 306.136 306.703
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 290.343 267.995 315.264
Comerç engròs articles d'ús domèstic 2.462.897 2.708.834 2.921.815
Comerç engròs tèxtils 116.535 113.582 102.336
Comerç engròs peces de vestir i calçat 375.953 402.822 397.608
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 149.292 159.129 171.709
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 83.412 132.724 137.502
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 149.747 206.689 230.127
Comerç engròs productes farmacèutics 1.134.639 1.236.824 1.407.247
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 453.319 457.064 475.287
Comerç engròs equips per a les TIC 628.862 694.135 749.483
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 340.809 384.540 427.561
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 288.053 309.595 321.923
Comerç engròs altra maquinària i equips 1.205.556 1.236.412 1.297.362
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 74.398 78.617 93.896
Comerç engròs màquines eina 134.852 155.373 176.863
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 70.043 62.621 72.620
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 96.108 107.367 105.610
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 830.155 832.434 848.372
Altres tipus comerç engròs especialitzat 1.550.645 1.616.716 1.744.141
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 78.828 66.498 71.521
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 151.550 150.480 145.694
Comerç engròs fusta i materials construcció 295.620 350.314 422.196
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 398.101 416.415 442.271
Comerç engròs productes químics 444.779 440.152 451.661
Comerç engròs altres productes semielaborats 71.351 83.085 90.357
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 110.416 109.771 120.442
Comerç engròs no especialitzat 30.736 29.796 31.178
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 5.183.456 5.330.647 5.628.168
Comerç detall establiments no especialitzats 1.672.255 1.747.762 1.932.344
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 1.442.837 1.513.021 1.698.003
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 229.418 234.741 234.341
Comerç detall aliments, begudes i tabac 648.015 693.311 701.125
Comerç detall fruites i hortalisses 86.415 86.854 97.368
Comerç detall carn i productes carnis 169.474 203.690 195.628
Comerç detall peix i marisc 32.753 33.029 38.985
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 257.055 248.923 240.420
Comerç detall begudes i productes de tabac 43.925 61.202 55.352
Comerç detall altres productes alimentaris 58.393 59.612 73.372
Comerç detall carburants per a l'automoció 168.717 157.490 168.170
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 2.438.657 2.490.909 2.569.803
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 705.179 725.543 725.048
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 103.359 87.563 102.655
Comerç detall tèxtils 48.516 49.699 50.205
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 202.307 203.578 189.525
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 174.900 195.164 214.225
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 75.224 72.899 77.789
Comerç detall peces de vestir 539.867 562.223 587.272
Comerç detall calçat i articles cuir 127.926 143.849 134.399
Comerç detall productes farmacèutics 314.896 283.644 312.410
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 58.098 68.230 76.862
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 88.385 98.516 99.414
Comerç detall en parades i mercats ambulants 21.384 27.191 31.656
Comerç detall fora d'establiments 234.427 213.984 225.071
Comerç detall per correspondència i per Internet 129.688 110.388 134.397
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 104.739 103.597 90.674
Transport i emmagatzematge 4.706.430 4.995.161 5.193.964
Transport terrestre; transport per canonades 2.118.993 2.243.411 2.361.661
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 1.019.812 1.050.126 1.109.133
Transport mercaderies per carretera i per canonada 1.099.182 1.193.285 1.252.528
Transport marítim i per vies navegació interiors 8.003 13.287 15.269
Transport aeri 360.842 424.084 433.180
Emmagatzematge i activitats afins al transport 1.854.793 1.923.615 2.002.430
Dipòsit i emmagatzematge 204.680 221.583 234.011
Activitats afins al transport 1.650.113 1.702.032 1.768.419
Activitats postals i de correus 363.799 390.764 381.422
Hostaleria 3.892.455 4.278.759 4.510.329
Serveis d'allotjament 1.291.385 1.287.646 1.365.271
Hotels i allotjaments similars 1.099.505 1.069.322 1.123.667
Allotjaments turístics i altres de curta durada 94.188 111.961 123.378
Càmpings i altres tipus allotjaments 97.692 106.364 118.225
Serveis de menjar i begudes 2.601.070 2.991.113 3.145.059
Restaurants i establiments de menjars 1.588.258 1.760.530 1.849.495
Provisió de menjars preparats 430.831 459.367 481.030
Establiments de begudes 581.981 771.216 814.534
Informació i comunicacions 3.911.578 4.127.739 4.599.881
Edició 522.658 541.530 543.773
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 400.512 404.138 388.900
Edició programes informàtics 122.146 137.392 154.872
Cinema i vídeo; enregistrament de so 218.725 227.992 263.637
Ràdio i televisió 268.421 271.085 294.947
Telecomunicacions 584.743 495.122 580.554
Telecomunicacions per cable 397.701 291.584 303.160
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 187.042 203.538 277.395
Serveis de tecnologies de la informació 2.129.228 2.353.451 2.666.972
Serveis d'informació 187.803 238.560 249.998
Activitats immobiliàries 982.525 1.164.167 1.273.221
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 615.524 717.487 728.491
Activitats immobiliàries per compte d'altri 367.001 446.680 544.730
Activitats professionals, científiques i tècniques 5.944.133 6.245.464 7.056.197
Activitats jurídiques i de comptabilitat 1.671.034 1.659.148 1.692.158
Activitats jurídiques 475.120 529.424 531.857
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 1.195.914 1.129.724 1.160.300
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 1.371.808 1.391.766 1.857.144
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 1.258.186 1.282.986 1.444.549
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 886.309 905.414 1.081.784
Anàlisis i assajos tècnics 371.877 377.572 362.765
Recerca i desenvolupament 495.387 554.114 595.716
Publicitat i estudis de mercat 692.286 792.295 867.860
Publicitat 588.823 691.798 757.837
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 103.463 100.498 110.023
Altres activitats professionals i tècniques 403.982 501.038 528.805
Activitats de disseny especialitzat 55.540 105.693 112.628
Activitats de fotografia 24.305 30.604 30.357
Activitats de traducció i d'interpretació 48.844 58.017 64.075
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 275.293 306.723 321.746
Activitats veterinàries 51.450 64.116 69.965
Activitats administratives i serveis auxiliars 5.516.380 6.011.690 6.457.067
Activitats de lloguer 257.209 287.500 314.688
Lloguer vehicles de motor 66.021 71.769 83.382
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 28.555 34.497 39.348
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 162.632 181.235 191.957
Activitats relacionades amb l'ocupació 1.206.114 1.383.437 1.477.362
Agències de viatges i operadors turístics 310.892 321.499 350.757
Activitats de seguretat i investigació 448.718 528.668 579.441
Serveis a edificis i activitats de jardineria 1.826.829 1.934.037 2.069.896
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 199.304 222.490 231.941
Activitats de neteja 1.482.773 1.564.886 1.679.244
Activitats de jardineria 144.752 146.660 158.711
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 1.466.618 1.556.550 1.664.922
Activitats administratives i auxiliars oficina 146.657 181.191 215.082
Activitats de centres d'atenció telefònica 418.055 439.559 530.833
Organització convencions i fires de mostres 109.582 132.721 144.814
Altres activitats de suport a les empreses 792.324 803.079 774.193
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 1.549.126 1.577.666 1.830.539
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 153.181 184.359 226.067
Activitats de biblioteques, arxius i museus 124.240 125.193 114.285
Jocs atzar i apostes 112.218 136.840 162.304
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 1.159.486 1.131.274 1.327.884
Altres serveis 616.029 654.605 613.714
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 143.213 121.725 122.570
Reparació ordinadors i equips de comunicació 63.420 49.205 40.539
Reparació efectes personals i domèstics 79.794 72.520 82.031
Altres activitats de serveis personals 472.816 532.880 491.144
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes