Skip to main content
Resta d'ingressos d'explotació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 5.127.742 5.502.995 5.336.313
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 460.306 511.988 560.183
Venda vehicles de motor 404.693 437.585 455.235
Manteniment i reparació vehicles de motor 19.691 25.929 37.876
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 31.827 43.949 61.111
Venda i reparació motocicletes i recanvis 4.094 4.525 5.961
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 1.397.573 1.526.803 1.388.102
Intermediaris comerç 69.086 86.167 105.335
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 9.702 5.148 8.789
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 18.952 5.348 9.879
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 7.317 4.185 9.000
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 13.525 24.489 18.369
Intermediaris especialitzats venda altres productes 19.591 46.998 59.298
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 20.443 16.319 23.981
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 14.744 13.824 18.463
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 5.698 2.495 5.518
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 233.701 253.559 276.962
Comerç engròs fruites i hortalisses 27.285 29.140 32.209
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 20.060 20.011 30.691
Comerç engròs begudes 65.607 85.008 86.772
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 31.112 31.687 28.694
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 56.710 61.881 65.284
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 32.927 25.832 33.312
Comerç engròs articles d'ús domèstic 567.757 668.625 615.644
Comerç engròs tèxtils 7.057 9.365 5.639
Comerç engròs peces de vestir i calçat 205.144 221.786 207.949
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 39.828 40.941 32.278
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 14.509 11.324 8.041
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 16.382 22.164 38.310
Comerç engròs productes farmacèutics 234.292 297.993 266.871
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 50.546 65.051 56.556
Comerç engròs equips per a les TIC 164.151 200.472 43.610
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 129.705 162.710 19.797
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 34.446 37.762 23.813
Comerç engròs altra maquinària i equips 153.017 141.721 166.485
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 7.750 5.187 17.065
Comerç engròs màquines eina 12.265 16.586 20.448
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 7.696 6.683 10.384
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 6.225 6.794 8.301
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 119.081 106.471 110.288
Altres tipus comerç engròs especialitzat 188.676 158.060 154.026
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 49.640 24.383 26.270
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 12.974 13.548 12.198
Comerç engròs fusta i materials construcció 23.412 50.499 27.959
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 19.968 17.735 20.485
Comerç engròs productes químics 69.840 44.386 58.851
Comerç engròs altres productes semielaborats 10.537 5.198 5.891
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 2.304 2.311 2.372
Comerç engròs no especialitzat 741 1.879 2.058
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 725.959 796.502 885.161
Comerç detall establiments no especialitzats 435.176 514.835 565.977
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 394.195 462.413 546.468
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 40.981 52.422 19.509
Comerç detall aliments, begudes i tabac 16.027 18.664 13.839
Comerç detall fruites i hortalisses 1.112 1.253 962
Comerç detall carn i productes carnis 1.918 1.207 2.528
Comerç detall peix i marisc 4.660 197 79
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 6.791 9.448 6.597
Comerç detall begudes i productes de tabac 804 5.207 1.970
Comerç detall altres productes alimentaris 742 1.352 1.704
Comerç detall carburants per a l'automoció 39.263 41.220 43.853
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 189.514 174.192 195.748
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 49.091 52.139 63.024
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 17.111 5.620 8.137
Comerç detall tèxtils 1.028 2.255 749
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 10.074 9.236 6.133
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 17.922 11.373 15.750
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 5.090 5.326 6.401
Comerç detall peces de vestir 52.410 58.906 64.580
Comerç detall calçat i articles cuir 6.476 10.229 10.934
Comerç detall productes farmacèutics 10.566 2.138 3.569
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 4.725 4.706 4.766
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 15.022 12.264 11.704
Comerç detall en parades i mercats ambulants 1.104 692 1.188
Comerç detall fora d'establiments 44.874 46.900 64.556
Comerç detall per correspondència i per Internet 37.961 42.168 59.608
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 6.913 4.732 4.949
Transport i emmagatzematge 433.557 409.341 572.059
Transport terrestre; transport per canonades 142.318 146.892 165.121
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 66.130 80.160 87.283
Transport mercaderies per carretera i per canonada 76.187 66.732 77.838
Transport marítim i per vies navegació interiors 1.987 1.452 3.592
Transport aeri 38.134 48.507 43.647
Emmagatzematge i activitats afins al transport 241.842 202.138 341.800
Dipòsit i emmagatzematge 20.213 24.170 29.896
Activitats afins al transport 221.630 177.968 311.905
Activitats postals i de correus 9.276 10.352 17.900
Hostaleria 221.212 288.491 244.052
Serveis d'allotjament 114.646 138.696 146.899
Hotels i allotjaments similars 96.376 114.799 106.255
Allotjaments turístics i altres de curta durada 9.987 15.192 30.706
Càmpings i altres tipus allotjaments 8.283 8.705 9.938
Serveis de menjar i begudes 106.566 149.796 97.152
Restaurants i establiments de menjars 59.177 86.172 65.588
Provisió de menjars preparats 10.110 11.382 11.335
Establiments de begudes 37.279 52.241 20.230
Informació i comunicacions 248.381 231.488 274.672
Edició 81.668 66.933 70.834
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 75.610 62.877 63.242
Edició programes informàtics 6.058 4.057 7.592
Cinema i vídeo; enregistrament de so 17.952 17.000 24.612
Ràdio i televisió 8.603 6.899 9.366
Telecomunicacions 50.692 77.099 70.617
Telecomunicacions per cable 22.415 47.173 33.418
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 28.276 29.926 37.199
Serveis de tecnologies de la informació 85.457 57.333 91.615
Serveis d'informació 4.010 6.224 7.629
Activitats immobiliàries 304.314 598.218 353.852
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 231.452 554.849 297.610
Activitats immobiliàries per compte d'altri 72.862 43.369 56.242
Activitats professionals, científiques i tècniques 592.086 568.073 545.952
Activitats jurídiques i de comptabilitat 167.859 93.949 108.592
Activitats jurídiques 21.611 14.860 25.542
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 146.248 79.089 83.050
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 279.048 287.083 267.766
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 23.099 42.523 41.103
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 15.147 35.151 33.539
Anàlisis i assajos tècnics 7.952 7.373 7.564
Recerca i desenvolupament 26.009 49.253 46.525
Publicitat i estudis de mercat 79.101 74.602 63.936
Publicitat 65.823 63.284 42.907
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 13.279 11.318 21.029
Altres activitats professionals i tècniques 14.341 15.297 16.738
Activitats de disseny especialitzat 1.602 1.907 3.016
Activitats de fotografia 383 2.549 2.180
Activitats de traducció i d'interpretació 1.421 2.013 1.484
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 10.935 8.828 10.058
Activitats veterinàries 2.630 5.365 1.292
Activitats administratives i serveis auxiliars 356.071 312.812 272.315
Activitats de lloguer 62.530 69.113 71.644
Lloguer vehicles de motor 34.022 30.573 32.389
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 1.465 4.797 4.603
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 27.043 33.743 34.651
Activitats relacionades amb l'ocupació 4.103 3.829 3.863
Agències de viatges i operadors turístics 60.298 64.681 70.809
Activitats de seguretat i investigació 10.356 8.639 9.365
Serveis a edificis i activitats de jardineria 28.773 27.625 30.570
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 1.904 2.440 3.284
Activitats de neteja 17.976 15.806 13.967
Activitats de jardineria 8.893 9.379 13.319
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 190.010 138.925 86.065
Activitats administratives i auxiliars oficina 5.259 6.420 12.074
Activitats de centres d'atenció telefònica 16.804 17.667 23.063
Organització convencions i fires de mostres 8.385 3.291 5.274
Altres activitats de suport a les empreses 159.562 111.546 45.654
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 342.284 234.734 221.226
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 20.846 16.529 18.308
Activitats de biblioteques, arxius i museus 61.434 31.161 37.272
Jocs atzar i apostes 18.677 22.610 35.232
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 241.327 164.434 130.414
Altres serveis 46.000 24.545 18.739
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 9.874 814 764
Reparació ordinadors i equips de comunicació 783 166 173
Reparació efectes personals i domèstics 9.091 648 592
Altres activitats de serveis personals 36.126 23.731 17.975
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes