Skip to main content
Marge comercial brut Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes z z z
Venda vehicles de motor 1.503.231 1.528.717 1.595.633
Manteniment i reparació vehicles de motor z z z
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 579.647 611.195 575.752
Venda i reparació motocicletes i recanvis z z z
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor z z z
Intermediaris comerç z z z
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls z z z
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria z z z
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir z z z
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos z z z
Intermediaris especialitzats venda altres productes z z z
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 645.172 521.782 613.373
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 394.034 334.427 350.672
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 251.138 187.355 262.701
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 4.969.707 5.026.737 5.142.762
Comerç engròs fruites i hortalisses 1.218.479 1.013.552 1.076.101
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 719.057 787.224 717.893
Comerç engròs begudes 1.005.215 1.165.035 1.224.892
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 317.834 349.981 379.546
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 927.824 1.073.903 1.002.291
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 781.298 637.042 742.039
Comerç engròs articles d'ús domèstic 7.326.521 8.308.552 8.704.288
Comerç engròs tèxtils 455.790 444.416 324.190
Comerç engròs peces de vestir i calçat 1.298.936 1.657.390 1.629.321
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 482.308 504.939 536.642
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 188.556 375.760 399.098
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 621.237 727.892 692.273
Comerç engròs productes farmacèutics 2.878.796 3.201.549 3.768.913
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 1.400.898 1.396.607 1.353.850
Comerç engròs equips per a les TIC 971.397 1.074.640 1.079.447
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 421.162 460.438 474.784
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 550.235 614.202 604.663
Comerç engròs altra maquinària i equips 2.766.366 2.814.690 2.940.965
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 166.921 154.928 182.610
Comerç engròs màquines eina 324.770 397.595 391.665
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 154.941 145.934 158.448
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 200.460 200.316 212.498
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 1.919.273 1.915.917 1.995.745
Altres tipus comerç engròs especialitzat 4.871.381 4.911.197 5.337.399
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 788.120 792.386 802.977
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 384.156 411.378 402.401
Comerç engròs fusta i materials construcció 817.994 814.584 1.003.935
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 810.946 809.916 964.889
Comerç engròs productes químics 1.467.823 1.387.623 1.418.821
Comerç engròs altres productes semielaborats 257.307 301.165 340.856
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 345.036 394.145 403.521
Comerç engròs no especialitzat 86.013 99.104 91.535
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 12.065.488 12.409.050 13.041.636
Comerç detall establiments no especialitzats 3.436.794 3.546.048 3.971.486
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 2.922.999 2.984.435 3.420.821
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 513.795 561.613 550.665
Comerç detall aliments, begudes i tabac 1.477.225 1.542.728 1.545.289
Comerç detall fruites i hortalisses 224.741 201.354 217.044
Comerç detall carn i productes carnis 337.343 383.886 378.322
Comerç detall peix i marisc 80.625 88.354 95.834
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 546.426 489.803 490.314
Comerç detall begudes i productes de tabac 136.150 209.126 196.589
Comerç detall altres productes alimentaris 151.940 170.205 167.186
Comerç detall carburants per a l'automoció 367.199 354.468 409.919
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 6.034.572 6.158.429 6.289.853
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 1.661.327 1.668.063 1.649.986
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 203.769 192.376 201.386
Comerç detall tèxtils 119.078 120.601 121.408
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 434.123 433.896 444.236
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 505.682 573.962 593.965
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 175.302 162.914 173.721
Comerç detall peces de vestir 1.491.431 1.543.260 1.583.134
Comerç detall calçat i articles cuir 314.437 363.968 364.044
Comerç detall productes farmacèutics 819.121 749.797 805.796
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 115.704 125.382 141.907
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 194.599 224.208 210.271
Comerç detall en parades i mercats ambulants 131.624 114.575 134.673
Comerç detall fora d'establiments 618.074 692.803 690.416
Comerç detall per correspondència i per Internet 344.239 381.585 415.763
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 273.835 311.218 274.653
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.

Conceptes