Skip to main content
Sous i salaris Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 32.631.654 34.765.573 37.597.129
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 1.019.765 1.098.220 1.149.800
Venda vehicles de motor 435.819 469.897 513.882
Manteniment i reparació vehicles de motor 356.463 373.051 366.350
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 188.241 211.642 218.791
Venda i reparació motocicletes i recanvis 39.242 43.629 50.777
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 6.260.363 6.632.943 7.145.088
Intermediaris comerç 374.877 403.593 437.863
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 37.569 31.849 33.604
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 63.660 72.665 67.065
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 45.882 37.407 49.910
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 109.836 123.572 136.875
Intermediaris especialitzats venda altres productes 117.930 138.101 150.408
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 115.952 115.873 129.606
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 74.714 76.486 84.250
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 41.238 39.387 45.355
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 1.086.757 1.125.253 1.216.549
Comerç engròs fruites i hortalisses 257.252 262.451 279.636
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 121.678 127.183 129.105
Comerç engròs begudes 188.968 205.452 231.600
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 77.538 81.567 89.281
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 214.412 239.566 238.663
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 226.908 209.032 248.265
Comerç engròs articles d'ús domèstic 1.956.348 2.151.820 2.321.397
Comerç engròs tèxtils 94.030 91.238 82.617
Comerç engròs peces de vestir i calçat 294.538 318.225 316.180
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 118.718 127.574 136.364
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 66.246 106.777 110.665
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 120.172 164.978 183.562
Comerç engròs productes farmacèutics 898.546 979.942 1.110.060
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 364.096 363.086 381.950
Comerç engròs equips per a les TIC 497.164 547.835 595.135
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 267.862 301.647 336.694
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 229.302 246.189 258.441
Comerç engròs altra maquinària i equips 969.304 988.259 1.034.418
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 58.728 62.383 73.061
Comerç engròs màquines eina 109.274 126.585 143.027
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 56.076 50.436 57.917
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 75.616 85.734 84.163
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 669.611 663.121 676.250
Altres tipus comerç engròs especialitzat 1.235.180 1.276.470 1.384.779
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 63.088 51.089 55.725
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 120.265 118.468 115.327
Comerç engròs fusta i materials construcció 230.351 272.526 332.605
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 315.940 328.106 347.410
Comerç engròs productes químics 360.373 354.946 366.634
Comerç engròs altres productes semielaborats 57.029 65.075 71.502
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 88.134 86.260 95.576
Comerç engròs no especialitzat 24.781 23.840 25.341
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 3.994.156 4.148.858 4.427.717
Comerç detall establiments no especialitzats 1.249.147 1.346.265 1.537.393
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 1.070.995 1.179.838 1.361.416
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 178.152 166.427 175.976
Comerç detall aliments, begudes i tabac 513.547 549.436 550.351
Comerç detall fruites i hortalisses 67.412 68.618 75.164
Comerç detall carn i productes carnis 135.311 161.919 154.508
Comerç detall peix i marisc 25.929 25.366 31.222
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 202.257 197.437 187.795
Comerç detall begudes i productes de tabac 35.259 47.811 43.433
Comerç detall altres productes alimentaris 47.379 48.285 58.229
Comerç detall carburants per a l'automoció 131.950 122.217 131.692
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 1.912.153 1.942.086 2.005.042
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 553.370 572.193 569.873
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 83.502 70.186 81.900
Comerç detall tèxtils 38.352 38.899 39.373
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 160.568 161.888 148.774
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 137.553 153.628 170.156
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 59.562 56.965 60.463
Comerç detall peces de vestir 420.182 435.572 454.248
Comerç detall calçat i articles cuir 99.096 109.671 104.124
Comerç detall productes farmacèutics 244.890 213.500 237.847
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 46.416 53.661 60.972
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 68.662 75.922 77.312
Comerç detall en parades i mercats ambulants 17.076 20.486 24.305
Comerç detall fora d'establiments 170.283 168.368 178.933
Comerç detall per correspondència i per Internet 87.473 86.307 107.622
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 82.810 82.061 71.311
Transport i emmagatzematge 3.656.685 3.916.749 4.049.771
Transport terrestre; transport per canonades 1.627.249 1.734.473 1.823.155
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 780.922 797.717 844.662
Transport mercaderies per carretera i per canonada 846.326 936.755 978.493
Transport marítim i per vies navegació interiors 6.200 10.624 12.205
Transport aeri 285.299 346.860 349.671
Emmagatzematge i activitats afins al transport 1.444.903 1.510.881 1.562.152
Dipòsit i emmagatzematge 157.491 169.620 179.216
Activitats afins al transport 1.287.412 1.341.261 1.382.936
Activitats postals i de correus 293.035 313.911 302.588
Hostaleria 3.020.897 3.328.446 3.521.570
Serveis d'allotjament 995.071 994.498 1.059.567
Hotels i allotjaments similars 844.709 824.184 871.439
Allotjaments turístics i altres de curta durada 73.940 87.820 96.076
Càmpings i altres tipus allotjaments 76.422 82.494 92.052
Serveis de menjar i begudes 2.025.825 2.333.947 2.462.004
Restaurants i establiments de menjars 1.240.566 1.372.247 1.448.536
Provisió de menjars preparats 334.373 356.351 373.704
Establiments de begudes 450.886 605.350 639.764
Informació i comunicacions 3.101.033 3.265.956 3.647.962
Edició 420.111 430.550 433.933
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 320.857 321.183 311.181
Edició programes informàtics 99.254 109.366 122.752
Cinema i vídeo; enregistrament de so 175.467 184.498 214.060
Ràdio i televisió 213.018 213.086 236.331
Telecomunicacions 474.264 387.209 462.681
Telecomunicacions per cable 325.358 226.714 239.177
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 148.906 160.495 223.504
Serveis de tecnologies de la informació 1.670.333 1.863.405 2.103.870
Serveis d'informació 147.841 187.208 197.088
Activitats immobiliàries 807.865 950.167 1.043.787
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 511.906 591.403 598.827
Activitats immobiliàries per compte d'altri 295.958 358.764 444.960
Activitats professionals, científiques i tècniques 4.771.726 4.972.159 5.644.323
Activitats jurídiques i de comptabilitat 1.372.820 1.321.972 1.358.352
Activitats jurídiques 380.813 418.100 424.464
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 992.007 903.872 933.888
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 1.110.280 1.126.353 1.507.320
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 994.388 1.003.244 1.140.821
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 701.377 708.794 856.459
Anàlisis i assajos tècnics 293.011 294.450 284.362
Recerca i desenvolupament 383.420 434.181 469.136
Publicitat i estudis de mercat 554.994 637.977 694.376
Publicitat 472.100 557.952 606.689
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 82.894 80.025 87.687
Altres activitats professionals i tècniques 315.358 397.629 419.655
Activitats de disseny especialitzat 44.349 84.830 90.439
Activitats de fotografia 18.990 25.325 24.296
Activitats de traducció i d'interpretació 38.472 45.371 51.805
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 213.547 242.104 253.114
Activitats veterinàries 40.466 50.804 54.664
Activitats administratives i serveis auxiliars 4.221.569 4.614.145 4.940.341
Activitats de lloguer 201.696 225.510 248.333
Lloguer vehicles de motor 51.067 55.533 64.621
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 22.712 27.779 32.017
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 127.916 142.197 151.696
Activitats relacionades amb l'ocupació 910.371 1.044.628 1.113.425
Agències de viatges i operadors turístics 246.761 254.617 276.197
Activitats de seguretat i investigació 338.702 398.965 437.480
Serveis a edificis i activitats de jardineria 1.392.445 1.475.216 1.576.218
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 151.830 169.695 176.415
Activitats de neteja 1.127.686 1.190.385 1.275.968
Activitats de jardineria 112.929 115.136 123.835
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 1.131.595 1.215.209 1.288.688
Activitats administratives i auxiliars oficina 114.102 138.455 163.930
Activitats de centres d'atenció telefònica 322.887 337.001 406.475
Organització convencions i fires de mostres 86.468 104.752 114.621
Altres activitats de suport a les empreses 608.138 635.001 603.663
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 1.290.576 1.316.182 1.548.784
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 123.092 148.711 178.284
Activitats de biblioteques, arxius i museus 97.072 97.924 88.333
Jocs atzar i apostes 89.849 108.807 129.377
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 980.564 960.740 1.152.790
Altres serveis 487.019 521.749 477.986
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 113.344 96.001 95.593
Reparació ordinadors i equips de comunicació 50.433 38.958 31.607
Reparació efectes personals i domèstics 62.911 57.042 63.986
Altres activitats de serveis personals 373.675 425.748 382.394
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes