Skip to main content
Variació d'existències de mercaderies Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes z z z
Venda vehicles de motor 213.168 404.504 239.299
Manteniment i reparació vehicles de motor z z z
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 22.835 7.311 21.825
Venda i reparació motocicletes i recanvis z z z
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor z z z
Intermediaris comerç z z z
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls z z z
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria z z z
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir z z z
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos z z z
Intermediaris especialitzats venda altres productes z z z
Comerç engròs matèries agràries i animals vius -9.359 15.849 29.650
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar -8.269 13.043 27.869
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells -1.089 2.806 1.781
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 47.149 75.590 65.354
Comerç engròs fruites i hortalisses 12.953 13.059 2.597
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos -3.915 2.107 -3.531
Comerç engròs begudes 22.761 17.174 34.931
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau -8.495 5.416 8.749
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 9.078 16.876 -5.137
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 14.767 20.957 27.746
Comerç engròs articles d'ús domèstic 59.561 82.216 115.121
Comerç engròs tèxtils -3.886 5.057 2.820
Comerç engròs peces de vestir i calçat -14.760 -1.790 14.255
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 16.966 25.936 4.687
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja -1.546 6.728 4.921
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 11.684 -4.696 7.451
Comerç engròs productes farmacèutics 28.291 50.489 48.209
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 22.812 492 32.780
Comerç engròs equips per a les TIC -7.674 2.928 14.347
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes -16.178 18.582 8.823
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 8.504 -15.654 5.523
Comerç engròs altra maquinària i equips 38.993 75.612 85.810
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 279 10.638 6.598
Comerç engròs màquines eina 1.893 12.560 7.050
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 4.876 6.463 14.610
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina -627 640 5.581
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 32.572 45.312 51.972
Altres tipus comerç engròs especialitzat 182.341 155.260 235.945
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 56.747 23.084 62.352
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 14.551 49.337 42.083
Comerç engròs fusta i materials construcció 20.398 26.399 22.917
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 34.582 33.743 36.315
Comerç engròs productes químics 38.524 35.434 50.392
Comerç engròs altres productes semielaborats 15.535 2.788 12.905
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 2.004 -15.526 8.981
Comerç engròs no especialitzat 15 8.817 -141
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 180.088 117.300 141.623
Comerç detall establiments no especialitzats 55.730 17.935 56.141
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 39.694 18.760 21.388
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 16.036 -825 34.753
Comerç detall aliments, begudes i tabac 8.120 -6.014 3.178
Comerç detall fruites i hortalisses 160 -21 1.120
Comerç detall carn i productes carnis 1.470 1.133 -317
Comerç detall peix i marisc 271 501 -575
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 2.665 -1.270 966
Comerç detall begudes i productes de tabac -926 -1.338 408
Comerç detall altres productes alimentaris 4.481 -5.019 1.576
Comerç detall carburants per a l'automoció 1.755 112 -1.392
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 97.909 81.339 52.327
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 25.227 25.773 23.468
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics -6.828 7.850 2.528
Comerç detall tèxtils -880 -422 1.880
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 14.252 11.257 15.333
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 15.021 1.500 -360
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 2.295 1.585 -56
Comerç detall peces de vestir 34.909 15.367 -77
Comerç detall calçat i articles cuir 1.474 10.130 3.458
Comerç detall productes farmacèutics -1.069 -4.203 2.562
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 768 3.595 -686
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 12.741 8.906 4.275
Comerç detall en parades i mercats ambulants -539 384 972
Comerç detall fora d'establiments 17.113 23.543 30.396
Comerç detall per correspondència i per Internet 15.304 21.449 30.328
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 1.809 2.094 68
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.

Conceptes