Skip to main content
Compres de mercaderies Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes z z z
Venda vehicles de motor 9.466.885 11.093.102 11.790.579
Manteniment i reparació vehicles de motor z z z
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 1.548.939 1.650.192 1.714.691
Venda i reparació motocicletes i recanvis z z z
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor z z z
Intermediaris comerç z z z
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls z z z
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria z z z
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir z z z
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos z z z
Intermediaris especialitzats venda altres productes z z z
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 3.495.324 3.262.882 3.257.467
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 2.189.175 2.116.510 2.088.908
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 1.306.149 1.146.372 1.168.558
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 15.892.393 15.793.654 15.877.634
Comerç engròs fruites i hortalisses 4.116.469 3.274.382 3.573.271
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 2.873.256 3.521.545 3.017.207
Comerç engròs begudes 2.165.208 2.304.287 2.554.937
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 1.266.707 1.290.002 1.149.867
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 2.413.350 2.848.811 2.717.885
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 3.057.404 2.554.626 2.864.467
Comerç engròs articles d'ús domèstic 15.124.666 16.597.604 16.741.951
Comerç engròs tèxtils 727.515 842.219 740.778
Comerç engròs peces de vestir i calçat 1.739.476 2.626.107 2.264.444
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 1.823.122 1.903.731 1.821.681
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 400.049 770.231 840.001
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 919.248 945.019 862.737
Comerç engròs productes farmacèutics 6.432.066 6.747.750 7.749.356
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 3.083.191 2.762.547 2.462.954
Comerç engròs equips per a les TIC 4.174.416 4.642.965 4.693.198
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 2.697.954 3.020.916 2.923.061
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 1.476.462 1.622.050 1.770.138
Comerç engròs altra maquinària i equips 6.068.088 5.970.245 6.565.825
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 405.995 473.675 569.206
Comerç engròs màquines eina 686.848 812.113 910.663
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 329.012 317.229 391.917
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 305.437 289.412 337.826
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 4.340.796 4.077.816 4.356.213
Altres tipus comerç engròs especialitzat 20.147.002 19.445.605 22.790.854
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 7.911.404 7.575.836 9.491.988
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 1.420.496 1.658.233 1.781.684
Comerç engròs fusta i materials construcció 2.011.268 1.958.398 2.616.155
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 1.878.143 1.808.229 2.017.424
Comerç engròs productes químics 5.100.957 4.533.553 4.838.337
Comerç engròs altres productes semielaborats 758.429 746.661 782.378
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 1.066.305 1.164.695 1.262.887
Comerç engròs no especialitzat 225.383 258.992 231.975
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 27.381.594 28.080.565 29.749.411
Comerç detall establiments no especialitzats 10.868.872 11.135.140 11.548.974
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 9.789.756 9.997.480 10.480.750
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 1.079.116 1.137.660 1.068.224
Comerç detall aliments, begudes i tabac 3.060.376 3.677.521 3.877.405
Comerç detall fruites i hortalisses 542.194 446.058 539.137
Comerç detall carn i productes carnis 544.415 695.178 653.189
Comerç detall peix i marisc 253.935 264.735 250.495
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 318.828 363.931 360.144
Comerç detall begudes i productes de tabac 1.100.084 1.566.840 1.762.371
Comerç detall altres productes alimentaris 300.921 340.779 312.069
Comerç detall carburants per a l'automoció 2.044.584 1.974.324 2.640.052
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 10.089.215 9.913.758 10.113.236
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 2.910.809 2.687.849 2.847.104
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 571.115 555.123 524.798
Comerç detall tèxtils 142.293 129.623 126.942
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 740.641 730.474 745.121
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 819.251 807.135 906.462
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 362.828 298.224 355.785
Comerç detall peces de vestir 1.926.248 1.992.821 1.900.767
Comerç detall calçat i articles cuir 428.208 461.674 447.753
Comerç detall productes farmacèutics 1.682.480 1.700.234 1.745.138
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 139.236 148.196 155.575
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 366.108 402.406 357.791
Comerç detall en parades i mercats ambulants 206.234 189.585 179.435
Comerç detall fora d'establiments 1.112.314 1.190.236 1.390.308
Comerç detall per correspondència i per Internet 792.172 793.775 1.018.657
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 320.142 396.461 371.651
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.

Conceptes