Skip to main content
Consum de mercaderies Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 11.315.758 12.960.855 13.883.804
Venda vehicles de motor 9.253.717 10.688.598 11.551.280
Manteniment i reparació vehicles de motor 49.575 70.100 42.280
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 1.526.104 1.642.881 1.692.866
Venda i reparació motocicletes i recanvis 486.363 559.275 597.378
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 64.853.203 65.583.918 69.641.173
Intermediaris comerç 36.956 28.243 28.353
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 2.131 319 128
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 8.538 5.983 2.474
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 1.150 3 1.000
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 4.005 6.806 3.343
Intermediaris especialitzats venda altres productes 21.133 15.131 21.408
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 3.504.683 3.247.033 3.227.817
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 2.197.445 2.103.467 2.061.040
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 1.307.238 1.143.566 1.166.778
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 15.845.244 15.718.064 15.812.279
Comerç engròs fruites i hortalisses 4.103.515 3.261.323 3.570.674
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 2.877.171 3.519.438 3.020.739
Comerç engròs begudes 2.142.447 2.287.112 2.520.006
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 1.275.201 1.284.586 1.141.118
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 2.404.272 2.831.935 2.723.023
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 3.042.637 2.533.670 2.836.721
Comerç engròs articles d'ús domèstic 15.065.105 16.515.388 16.626.830
Comerç engròs tèxtils 731.401 837.162 737.958
Comerç engròs peces de vestir i calçat 1.754.236 2.627.897 2.250.190
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 1.806.155 1.877.795 1.816.995
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 401.595 763.503 835.080
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 907.564 949.715 855.287
Comerç engròs productes farmacèutics 6.403.775 6.697.261 7.701.147
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 3.060.378 2.762.055 2.430.174
Comerç engròs equips per a les TIC 4.182.089 4.640.037 4.678.852
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 2.714.132 3.002.334 2.914.238
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 1.467.957 1.637.703 1.764.614
Comerç engròs altra maquinària i equips 6.029.096 5.894.633 6.480.016
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 405.716 463.037 562.608
Comerç engròs màquines eina 684.955 799.554 903.613
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 324.137 310.766 377.307
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 306.064 288.773 332.245
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 4.308.224 4.032.504 4.304.242
Altres tipus comerç engròs especialitzat 19.964.661 19.290.345 22.554.909
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 7.854.657 7.552.752 9.429.637
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 1.405.944 1.608.895 1.739.601
Comerç engròs fusta i materials construcció 1.990.870 1.931.999 2.593.238
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 1.843.562 1.774.486 1.981.109
Comerç engròs productes químics 5.062.433 4.498.119 4.787.946
Comerç engròs altres productes semielaborats 742.894 743.873 769.473
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 1.064.302 1.180.221 1.253.906
Comerç engròs no especialitzat 225.368 250.175 232.116
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 27.201.505 27.963.265 29.607.788
Comerç detall establiments no especialitzats 10.813.141 11.117.205 11.492.833
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 9.750.062 9.978.720 10.459.362
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 1.063.079 1.138.485 1.033.471
Comerç detall aliments, begudes i tabac 3.052.256 3.683.535 3.874.227
Comerç detall fruites i hortalisses 542.034 446.078 538.017
Comerç detall carn i productes carnis 542.945 694.045 653.505
Comerç detall peix i marisc 253.664 264.234 251.070
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 316.163 365.201 359.179
Comerç detall begudes i productes de tabac 1.101.010 1.568.178 1.761.962
Comerç detall altres productes alimentaris 296.440 345.798 310.493
Comerç detall carburants per a l'automoció 2.042.829 1.974.212 2.641.444
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 9.991.306 9.832.419 10.060.909
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 2.885.583 2.662.076 2.823.635
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 577.943 547.274 522.269
Comerç detall tèxtils 143.173 130.044 125.062
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 726.389 719.217 729.788
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 804.230 805.634 906.823
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 360.533 296.639 355.840
Comerç detall peces de vestir 1.891.338 1.977.454 1.900.844
Comerç detall calçat i articles cuir 426.734 451.544 444.295
Comerç detall productes farmacèutics 1.683.549 1.704.437 1.742.576
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 138.468 144.601 156.261
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 353.366 393.500 353.516
Comerç detall en parades i mercats ambulants 206.773 189.201 178.463
Comerç detall fora d'establiments 1.095.201 1.166.693 1.359.912
Comerç detall per correspondència i per Internet 776.868 772.326 988.329
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 318.332 394.367 371.583
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Conceptes