Skip to main content
Vendes a l'engròs i al detall Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes z z z
Venda vehicles de motor 10.756.948 12.217.316 13.146.913
Manteniment i reparació vehicles de motor z z z
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 2.105.751 2.254.076 2.268.618
Venda i reparació motocicletes i recanvis z z z
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor z z z
Intermediaris comerç z z z
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls z z z
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria z z z
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir z z z
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos z z z
Intermediaris especialitzats venda altres productes z z z
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 4.149.855 3.768.815 3.841.190
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 2.591.478 2.437.894 2.411.711
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 1.558.376 1.330.921 1.429.479
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 20.814.952 20.744.802 20.955.042
Comerç engròs fruites i hortalisses 5.321.994 4.274.875 4.646.775
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 3.596.229 4.306.662 3.738.632
Comerç engròs begudes 3.147.662 3.452.147 3.744.898
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 1.593.035 1.634.567 1.520.663
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 3.332.096 3.905.839 3.725.314
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 3.823.935 3.170.712 3.578.760
Comerç engròs articles d'ús domèstic 22.391.626 24.823.941 25.331.119
Comerç engròs tèxtils 1.187.191 1.281.578 1.062.148
Comerç engròs peces de vestir i calçat 3.053.172 4.285.287 3.879.511
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 2.288.463 2.382.734 2.353.636
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 590.151 1.139.262 1.234.179
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 1.528.802 1.677.607 1.547.560
Comerç engròs productes farmacèutics 9.282.571 9.898.810 11.470.060
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 4.461.276 4.158.662 3.784.024
Comerç engròs equips per a les TIC 5.153.487 5.714.677 5.758.298
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 3.135.294 3.462.772 3.389.021
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 2.018.192 2.251.905 2.369.277
Comerç engròs altra maquinària i equips 8.795.461 8.709.323 9.420.981
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 572.637 617.966 745.218
Comerç engròs màquines eina 1.009.726 1.197.148 1.295.278
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 479.078 456.700 535.755
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 506.524 489.089 544.743
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 6.227.497 5.948.421 6.299.986
Altres tipus comerç engròs especialitzat 24.836.042 24.201.542 27.892.308
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 8.642.777 8.345.139 10.232.613
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 1.790.101 2.020.273 2.142.002
Comerç engròs fusta i materials construcció 2.808.864 2.746.583 3.597.172
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 2.654.507 2.584.402 2.945.998
Comerç engròs productes químics 6.530.256 5.885.743 6.206.767
Comerç engròs altres productes semielaborats 1.000.200 1.045.038 1.110.329
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 1.409.337 1.574.366 1.657.427
Comerç engròs no especialitzat 311.381 349.279 323.651
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 39.266.993 40.372.315 42.649.425
Comerç detall establiments no especialitzats 14.249.935 14.663.253 15.464.319
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 12.673.061 12.963.155 13.880.183
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 1.576.874 1.700.098 1.584.136
Comerç detall aliments, begudes i tabac 4.529.481 5.226.263 5.419.516
Comerç detall fruites i hortalisses 766.776 647.432 755.062
Comerç detall carn i productes carnis 880.288 1.077.931 1.031.828
Comerç detall peix i marisc 334.289 352.588 346.904
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 862.589 855.004 849.492
Comerç detall begudes i productes de tabac 1.237.160 1.777.304 1.958.551
Comerç detall altres productes alimentaris 448.380 516.003 477.679
Comerç detall carburants per a l'automoció 2.410.028 2.328.680 3.051.363
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 16.025.878 15.990.849 16.350.762
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 4.546.910 4.330.140 4.473.622
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 781.712 739.650 723.655
Comerç detall tèxtils 262.251 250.645 246.470
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 1.160.512 1.153.113 1.174.024
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 1.309.912 1.379.597 1.500.787
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 535.835 459.553 529.562
Comerç detall peces de vestir 3.382.769 3.520.714 3.483.978
Comerç detall calçat i articles cuir 741.171 815.512 808.338
Comerç detall productes farmacèutics 2.502.670 2.454.234 2.548.372
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 254.172 269.984 298.168
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 547.965 617.708 563.787
Comerç detall en parades i mercats ambulants 338.396 303.775 313.136
Comerç detall fora d'establiments 1.713.274 1.859.496 2.050.329
Comerç detall per correspondència i per Internet 1.121.107 1.153.911 1.404.092
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 592.167 705.585 646.236
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.

Conceptes