Skip to main content
Inversió bruta en actius intangibles Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 1.532.877 1.835.753 1.483.299
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 8.119 8.875 19.850
Venda vehicles de motor 2.667 1.268 14.234
Manteniment i reparació vehicles de motor 878 2.733 1.777
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 4.259 4.552 3.278
Venda i reparació motocicletes i recanvis 316 323 561
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 158.188 174.593 208.499
Intermediaris comerç 4.768 3.965 5.256
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 425 236 1.080
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 1.802 128 398
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 17 32 381
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 1.912 2.407 1.997
Intermediaris especialitzats venda altres productes 613 1.161 1.401
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 1.940 3.220 32.352
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 1.343 1.547 31.149
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 597 1.673 1.202
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 34.125 26.067 25.524
Comerç engròs fruites i hortalisses 1.363 4.717 4.209
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 17.782 6.943 657
Comerç engròs begudes 5.124 4.304 11.547
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 880 387 687
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 5.521 5.200 6.377
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 3.456 4.518 2.046
Comerç engròs articles d'ús domèstic 72.918 84.682 85.526
Comerç engròs tèxtils 579 525 602
Comerç engròs peces de vestir i calçat 8.931 17.854 6.018
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 3.128 4.688 2.014
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 156 595 990
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 1.858 5.167 3.850
Comerç engròs productes farmacèutics 51.106 47.313 63.582
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 7.160 8.540 8.470
Comerç engròs equips per a les TIC 7.222 10.899 4.993
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 2.895 6.883 3.539
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 4.327 4.016 1.454
Comerç engròs altra maquinària i equips 10.690 15.186 16.805
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 849 510 1.027
Comerç engròs màquines eina 1.223 3.374 1.682
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 976 538 1.719
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 595 3.358 367
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 7.048 7.405 12.009
Altres tipus comerç engròs especialitzat 25.724 30.352 36.669
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 7.263 3.088 10.634
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 3.530 4.219 775
Comerç engròs fusta i materials construcció 2.119 3.861 3.724
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 6.321 3.982 10.474
Comerç engròs productes químics 5.474 9.994 9.861
Comerç engròs altres productes semielaborats 269 4.493 378
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 748 715 823
Comerç engròs no especialitzat 802 222 1.374
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 87.338 98.828 107.338
Comerç detall establiments no especialitzats 23.161 23.884 31.366
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 10.556 23.368 27.592
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 12.605 516 3.774
Comerç detall aliments, begudes i tabac 5.595 5.575 5.995
Comerç detall fruites i hortalisses 384 283 1.066
Comerç detall carn i productes carnis 1.298 1.738 2.574
Comerç detall peix i marisc 352 18 224
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 2.223 1.235 273
Comerç detall begudes i productes de tabac 800 2.219 1.162
Comerç detall altres productes alimentaris 537 81 695
Comerç detall carburants per a l'automoció 1.293 1.139 1.680
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 39.216 43.852 35.385
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 17.106 13.191 10.452
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 827 1.343 585
Comerç detall tèxtils 110 254 144
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 841 393 708
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 2.286 2.299 2.683
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 624 1.900 1.194
Comerç detall peces de vestir 5.913 12.366 11.745
Comerç detall calçat i articles cuir 6.336 6.039 1.292
Comerç detall productes farmacèutics 4.554 4.972 3.590
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 139 541 128
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 480 555 2.865
Comerç detall en parades i mercats ambulants 193 67 320
Comerç detall fora d'establiments 17.880 24.310 32.592
Comerç detall per correspondència i per Internet 16.637 22.499 31.102
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 1.243 1.811 1.490
Transport i emmagatzematge 94.712 87.824 77.772
Transport terrestre; transport per canonades 19.404 19.538 23.550
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 14.497 14.759 13.785
Transport mercaderies per carretera i per canonada 4.907 4.780 9.765
Transport marítim i per vies navegació interiors 17 80 26
Transport aeri 1.388 4.866 14.788
Emmagatzematge i activitats afins al transport 69.068 60.752 38.617
Dipòsit i emmagatzematge 3.851 2.989 3.027
Activitats afins al transport 65.217 57.763 35.590
Activitats postals i de correus 4.835 2.587 790
Hostaleria 40.005 67.563 51.209
Serveis d'allotjament 14.603 17.329 20.669
Hotels i allotjaments similars 8.996 15.828 18.313
Allotjaments turístics i altres de curta durada 1.892 592 1.895
Càmpings i altres tipus allotjaments 3.715 909 462
Serveis de menjar i begudes 25.402 50.235 30.540
Restaurants i establiments de menjars 19.103 21.562 24.273
Provisió de menjars preparats 1.978 2.847 2.215
Establiments de begudes 4.322 25.826 4.051
Informació i comunicacions 639.920 693.624 416.974
Edició 60.045 76.952 56.817
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 52.262 64.814 39.810
Edició programes informàtics 7.783 12.138 17.007
Cinema i vídeo; enregistrament de so 44.555 107.264 50.924
Ràdio i televisió 5.900 12.026 18.490
Telecomunicacions 67.275 64.936 33.355
Telecomunicacions per cable 33.862 27.015 1.812
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 33.413 37.921 31.543
Serveis de tecnologies de la informació 450.250 422.277 251.408
Serveis d'informació 11.894 10.169 5.980
Activitats immobiliàries 18.085 25.673 46.898
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 6.476 12.864 17.520
Activitats immobiliàries per compte d'altri 11.610 12.809 29.378
Activitats professionals, científiques i tècniques 263.681 394.564 364.701
Activitats jurídiques i de comptabilitat 15.648 30.491 31.890
Activitats jurídiques 3.518 5.077 14.691
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 12.129 25.415 17.199
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 103.653 65.476 83.405
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 42.078 144.115 61.731
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 34.880 137.423 56.461
Anàlisis i assajos tècnics 7.198 6.692 5.269
Recerca i desenvolupament 55.804 83.930 95.997
Publicitat i estudis de mercat 18.624 8.405 12.175
Publicitat 9.891 8.288 10.830
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 8.733 117 1.345
Altres activitats professionals i tècniques 27.768 62.009 79.181
Activitats de disseny especialitzat 22.276 41.685 38.117
Activitats de fotografia 111 403 285
Activitats de traducció i d'interpretació 482 353 401
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 4.900 19.567 40.379
Activitats veterinàries 105 137 322
Activitats administratives i serveis auxiliars 81.126 92.272 101.982
Activitats de lloguer 4.331 10.364 6.415
Lloguer vehicles de motor 1.800 1.582 1.197
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 285 2.522 483
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 2.245 6.260 4.735
Activitats relacionades amb l'ocupació 1.575 4.159 7.798
Agències de viatges i operadors turístics 12.215 11.550 10.025
Activitats de seguretat i investigació 379 552 8.281
Serveis a edificis i activitats de jardineria 3.158 3.866 8.660
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 327 565 1.529
Activitats de neteja 2.696 3.218 6.970
Activitats de jardineria 134 83 161
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 59.469 61.781 60.802
Activitats administratives i auxiliars oficina 13.049 9.630 11.380
Activitats de centres d'atenció telefònica 12.089 27.985 12.941
Organització convencions i fires de mostres 1.249 1.754 2.303
Altres activitats de suport a les empreses 33.082 22.412 34.179
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 137.325 181.946 83.870
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 1.075 2.097 857
Activitats de biblioteques, arxius i museus 4.489 4.214 1.392
Jocs atzar i apostes 20.152 33.565 38.067
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 111.609 142.070 43.554
Altres serveis 4.378 9.991 4.206
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 2.349 1.355 945
Reparació ordinadors i equips de comunicació 1.031 1.005 214
Reparació efectes personals i domèstics 1.317 350 730
Altres activitats de serveis personals 2.029 8.635 3.261
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes