Skip to main content
Despeses d'explotació
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes13.551.61015.693.656
Venda vehicles de motor9.837.16611.366.128
Manteniment i reparació vehicles de motor1.577.2271.600.391
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor1.731.0382.097.727
Venda i reparació motocicletes i recanvis406.178629.411
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor79.038.36787.383.379
Intermediaris comerç1.096.8641.405.503
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls125.373140.032
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria169.137212.062
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir183.306165.532
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos308.659499.660
       Intermediaris especialitzats venda altres productes310.388388.217
Comerç engròs matèries agràries i animals vius3.704.6834.105.291
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar2.423.5752.558.355
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells1.281.1081.546.936
Comerç engròs aliments, begudes i tabac18.545.18020.568.006
       Comerç engròs fruites i hortalisses4.333.0625.210.869
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos3.140.2123.567.068
       Comerç engròs begudes2.936.1483.090.118
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau1.908.8611.600.632
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments3.007.6383.335.746
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac3.219.2603.763.573
Comerç engròs articles d'ús domèstic21.117.24422.476.035
       Comerç engròs tèxtils1.112.5151.147.003
       Comerç engròs peces de vestir i calçat3.803.3523.388.961
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió2.064.6782.320.072
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja652.228573.756
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica1.332.1671.442.931
       Comerç engròs productes farmacèutics8.619.7729.205.423
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic3.532.5324.397.888
Comerç engròs equips per a les TIC5.411.8505.362.370
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes3.463.4923.341.509
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions1.948.3582.020.861
Comerç engròs altra maquinària i equips8.108.7428.660.740
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles426.185559.536
       Comerç engròs màquines eina806.007981.790
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils409.803480.050
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina472.518495.986
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips5.994.2296.143.378
Altres tipus comerç engròs especialitzat20.877.43624.490.792
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos7.000.3318.641.777
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics1.952.3871.739.931
       Comerç engròs fusta i materials construcció2.519.9682.783.539
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció1.933.1962.695.845
       Comerç engròs productes químics5.126.9866.258.966
       Comerç engròs altres productes semielaborats831.386976.672
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig1.513.1821.394.062
Comerç engròs no especialitzat176.367314.643
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes36.712.03738.341.555
Comerç detall establiments no especialitzats13.332.49114.304.014
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats11.838.24012.715.790
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats1.494.2511.588.224
Comerç detall aliments, begudes i tabac4.648.5354.267.883
       Comerç detall fruites i hortalisses601.310710.115
       Comerç detall carn i productes carnis905.944817.869
       Comerç detall peix i marisc371.328309.977
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria775.337809.653
       Comerç detall begudes i productes de tabac1.541.5951.188.417
       Comerç detall altres productes alimentaris453.021431.852
Comerç detall carburants per a l'automoció2.339.7932.406.397
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic14.914.44315.332.906
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous4.020.9614.410.766
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics638.460792.003
       Comerç detall tèxtils227.312239.153
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre1.056.3911.135.301
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic1.221.7171.255.399
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria539.053507.810
       Comerç detall peces de vestir3.637.8873.258.721
       Comerç detall calçat i articles cuir738.483749.725
       Comerç detall productes farmacèutics2.031.9592.184.629
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà276.379251.664
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics525.840547.735
Comerç detall en parades i mercats ambulants184.898280.628
Comerç detall fora d'establiments1.291.8761.749.726
       Comerç detall per correspondència i per Internet789.2681.171.878
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments502.609577.849
Transport i emmagatzematge21.737.33221.844.813
Transport terrestre; transport per canonades7.017.2457.804.724
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera2.079.8632.290.024
       Transport mercaderies per carretera i per canonada4.937.3825.514.700
Transport marítim i per vies navegació interiors62.35971.698
Transport aeri2.404.2112.879.913
Emmagatzematge i activitats afins al transport11.362.58210.057.566
       Dipòsit i emmagatzematge834.799794.778
       Activitats afins al transport10.527.7849.262.788
Activitats postals i de correus890.9341.030.912
Hostaleria11.345.18812.099.542
Serveis d'allotjament3.526.4414.188.805
       Hotels i allotjaments similars2.937.6313.489.532
       Allotjaments turístics i altres de curta durada285.143382.221
       Càmpings i altres tipus allotjaments303.668317.051
Serveis de menjar i begudes7.818.7477.910.737
       Restaurants i establiments de menjars4.199.2284.507.414
       Provisió de menjars preparats995.5061.043.209
       Establiments de begudes2.624.0132.360.114
Informació i comunicacions13.549.31813.780.269
Edició1.839.7181.857.890
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició1.603.5371.592.137
       Edició programes informàtics236.181265.753
Cinema i vídeo; enregistrament de so1.451.8061.428.592
Ràdio i televisió551.936550.011
Telecomunicacions4.314.7493.854.221
       Telecomunicacions per cable2.333.0612.007.992
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres1.981.6881.846.229
Serveis de tecnologies de la informació5.004.6975.662.345
Serveis d'informació386.412427.210
Activitats immobiliàries4.700.3634.691.724
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi3.711.3513.580.589
       Activitats immobiliàries per compte d'altri989.0121.111.135
Activitats professionals, científiques i tècniques19.143.72916.373.739
Activitats jurídiques i de comptabilitat3.878.9243.696.955
       Activitats jurídiques1.258.7591.268.262
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal2.620.1652.428.693
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial5.802.7823.323.632
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques3.037.5683.513.348
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria2.385.3582.727.605
       Anàlisis i assajos tècnics652.210785.743
Recerca i desenvolupament1.276.3891.002.992
Publicitat i estudis de mercat3.932.0313.665.664
       Publicitat3.637.2183.405.064
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública294.814260.600
Altres activitats professionals i tècniques1.067.7731.017.622
       Activitats de disseny especialitzat220.561184.203
       Activitats de fotografia80.50890.377
       Activitats de traducció i d'interpretació105.151119.228
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa661.554623.813
Activitats veterinàries148.261153.527
Activitats administratives i serveis auxiliars12.729.76413.417.056
Activitats de lloguer1.689.2491.828.697
       Lloguer vehicles de motor766.758868.925
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual99.858115.245
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles822.633844.527
Activitats relacionades amb l'ocupació1.157.3251.353.618
Agències de viatges i operadors turístics2.742.0083.082.191
Activitats de seguretat i investigació630.380658.580
Serveis a edificis i activitats de jardineria2.460.5512.678.104
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions253.545293.987
       Activitats de neteja1.919.7032.110.059
       Activitats de jardineria287.302274.058
Activitats administratives d'oficina i auxiliars4.050.2503.815.865
       Activitats administratives i auxiliars oficina383.957393.813
       Activitats de centres d'atenció telefònica725.148679.243
       Organització convencions i fires de mostres606.423578.580
       Altres activitats de suport a les empreses2.334.7222.164.229
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment4.506.2544.162.606
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles680.729585.750
Activitats de biblioteques, arxius i museus253.866289.448
Jocs atzar i apostes956.731577.854
Activitats esportives, recreatives i entreteniment2.614.9282.709.555
Altres serveis1.522.5811.526.850
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics323.890424.765
       Reparació ordinadors i equips de comunicació147.902169.731
       Reparació efectes personals i domèstics175.988255.034
Altres activitats de serveis personals1.198.6911.102.085
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
up
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte seleccionat Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)