Skip to main content
Despeses d'explotació Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 218.536.541 229.315.190 239.268.494
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 13.551.610 15.693.656 17.510.817
Venda vehicles de motor 9.837.166 11.366.128 12.861.676
Manteniment i reparació vehicles de motor 1.577.227 1.600.391 1.635.651
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 1.731.038 2.097.727 2.295.223
Venda i reparació motocicletes i recanvis 406.178 629.411 718.268
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 79.038.367 87.383.379 88.876.276
Intermediaris comerç 1.096.864 1.405.503 1.426.788
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 125.373 140.032 118.436
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 169.137 212.062 224.504
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 183.306 165.532 151.217
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 308.659 499.660 503.499
Intermediaris especialitzats venda altres productes 310.388 388.217 429.133
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 3.704.683 4.105.291 3.763.782
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 2.423.575 2.558.355 2.434.071
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 1.281.108 1.546.936 1.329.712
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 18.545.180 20.568.006 20.445.342
Comerç engròs fruites i hortalisses 4.333.062 5.210.869 4.232.788
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 3.140.212 3.567.068 4.244.278
Comerç engròs begudes 2.936.148 3.090.118 3.347.025
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 1.908.861 1.600.632 1.630.897
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 3.007.638 3.335.746 3.849.283
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 3.219.260 3.763.573 3.141.073
Comerç engròs articles d'ús domèstic 21.117.244 22.476.035 24.684.707
Comerç engròs tèxtils 1.112.515 1.147.003 1.261.785
Comerç engròs peces de vestir i calçat 3.803.352 3.388.961 4.400.041
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 2.064.678 2.320.072 2.414.621
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 652.228 573.756 1.104.890
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 1.332.167 1.442.931 1.618.208
Comerç engròs productes farmacèutics 8.619.772 9.205.423 9.865.903
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 3.532.532 4.397.888 4.019.258
Comerç engròs equips per a les TIC 5.411.850 5.362.370 5.958.147
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 3.463.492 3.341.509 3.714.792
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 1.948.358 2.020.861 2.243.354
Comerç engròs altra maquinària i equips 8.108.742 8.660.740 8.539.094
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 426.185 559.536 631.020
Comerç engròs màquines eina 806.007 981.790 1.157.920
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 409.803 480.050 451.085
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 472.518 495.986 490.307
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 5.994.229 6.143.378 5.808.762
Altres tipus comerç engròs especialitzat 20.877.436 24.490.792 23.719.593
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 7.000.331 8.641.777 8.231.367
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 1.952.387 1.739.931 1.958.560
Comerç engròs fusta i materials construcció 2.519.968 2.783.539 2.759.681
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 1.933.196 2.695.845 2.550.318
Comerç engròs productes químics 5.126.986 6.258.966 5.671.296
Comerç engròs altres productes semielaborats 831.386 976.672 1.001.579
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 1.513.182 1.394.062 1.546.792
Comerç engròs no especialitzat 176.367 314.643 338.822
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 36.712.037 38.341.555 39.561.381
Comerç detall establiments no especialitzats 13.332.491 14.304.014 14.856.251
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 11.838.240 12.715.790 13.158.272
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 1.494.251 1.588.224 1.697.979
Comerç detall aliments, begudes i tabac 4.648.535 4.267.883 4.947.594
Comerç detall fruites i hortalisses 601.310 710.115 609.351
Comerç detall carn i productes carnis 905.944 817.869 1.013.040
Comerç detall peix i marisc 371.328 309.977 325.757
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 775.337 809.653 816.796
Comerç detall begudes i productes de tabac 1.541.595 1.188.417 1.680.653
Comerç detall altres productes alimentaris 453.021 431.852 501.997
Comerç detall carburants per a l'automoció 2.339.793 2.406.397 2.326.143
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 14.914.443 15.332.906 15.319.809
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 4.020.961 4.410.766 4.191.756
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 638.460 792.003 742.388
Comerç detall tèxtils 227.312 239.153 248.529
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 1.056.391 1.135.301 1.120.712
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 1.221.717 1.255.399 1.317.571
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 539.053 507.810 442.605
Comerç detall peces de vestir 3.637.887 3.258.721 3.404.571
Comerç detall calçat i articles cuir 738.483 749.725 810.991
Comerç detall productes farmacèutics 2.031.959 2.184.629 2.146.729
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 276.379 251.664 278.804
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 525.840 547.735 615.153
Comerç detall en parades i mercats ambulants 184.898 280.628 262.040
Comerç detall fora d'establiments 1.291.876 1.749.726 1.849.544
Comerç detall per correspondència i per Internet 789.268 1.171.878 1.168.595
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 502.609 577.849 680.949
Transport i emmagatzematge 21.737.332 21.844.813 20.959.202
Transport terrestre; transport per canonades 7.017.245 7.804.724 7.803.269
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 2.079.863 2.290.024 2.345.302
Transport mercaderies per carretera i per canonada 4.937.382 5.514.700 5.457.967
Transport marítim i per vies navegació interiors 62.359 71.698 89.441
Transport aeri 2.404.211 2.879.913 2.963.433
Emmagatzematge i activitats afins al transport 11.362.582 10.057.566 9.023.796
Dipòsit i emmagatzematge 834.799 794.778 873.490
Activitats afins al transport 10.527.784 9.262.788 8.150.306
Activitats postals i de correus 890.934 1.030.912 1.079.264
Hostaleria 11.345.188 12.099.542 12.909.116
Serveis d'allotjament 3.526.441 4.188.805 4.235.576
Hotels i allotjaments similars 2.937.631 3.489.532 3.454.327
Allotjaments turístics i altres de curta durada 285.143 382.221 434.694
Càmpings i altres tipus allotjaments 303.668 317.051 346.555
Serveis de menjar i begudes 7.818.747 7.910.737 8.673.541
Restaurants i establiments de menjars 4.199.228 4.507.414 4.962.317
Provisió de menjars preparats 995.506 1.043.209 1.062.769
Establiments de begudes 2.624.013 2.360.114 2.648.454
Informació i comunicacions 13.549.318 13.780.269 14.807.267
Edició 1.839.718 1.857.890 1.880.346
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 1.603.537 1.592.137 1.581.625
Edició programes informàtics 236.181 265.753 298.721
Cinema i vídeo; enregistrament de so 1.451.806 1.428.592 1.467.588
Ràdio i televisió 551.936 550.011 539.308
Telecomunicacions 4.314.749 3.854.221 4.484.615
Telecomunicacions per cable 2.333.061 2.007.992 2.129.033
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 1.981.688 1.846.229 2.355.582
Serveis de tecnologies de la informació 5.004.697 5.662.345 5.901.502
Serveis d'informació 386.412 427.210 533.907
Activitats immobiliàries 4.700.363 4.691.724 6.078.067
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 3.711.351 3.580.589 4.847.940
Activitats immobiliàries per compte d'altri 989.012 1.111.135 1.230.128
Activitats professionals, científiques i tècniques 19.143.729 16.373.739 17.750.809
Activitats jurídiques i de comptabilitat 3.878.924 3.696.955 3.825.253
Activitats jurídiques 1.258.759 1.268.262 1.433.231
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 2.620.165 2.428.693 2.392.023
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 5.802.782 3.323.632 3.625.584
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 3.037.568 3.513.348 3.642.913
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 2.385.358 2.727.605 2.790.809
Anàlisis i assajos tècnics 652.210 785.743 852.104
Recerca i desenvolupament 1.276.389 1.002.992 1.224.932
Publicitat i estudis de mercat 3.932.031 3.665.664 3.971.170
Publicitat 3.637.218 3.405.064 3.730.971
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 294.814 260.600 240.198
Altres activitats professionals i tècniques 1.067.773 1.017.622 1.279.903
Activitats de disseny especialitzat 220.561 184.203 301.920
Activitats de fotografia 80.508 90.377 105.729
Activitats de traducció i d'interpretació 105.151 119.228 132.718
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 661.554 623.813 739.536
Activitats veterinàries 148.261 153.527 181.054
Activitats administratives i serveis auxiliars 12.729.764 13.417.056 14.416.199
Activitats de lloguer 1.689.249 1.828.697 2.071.241
Lloguer vehicles de motor 766.758 868.925 955.299
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 99.858 115.245 128.329
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 822.633 844.527 987.612
Activitats relacionades amb l'ocupació 1.157.325 1.353.618 1.552.009
Agències de viatges i operadors turístics 2.742.008 3.082.191 3.428.606
Activitats de seguretat i investigació 630.380 658.580 773.744
Serveis a edificis i activitats de jardineria 2.460.551 2.678.104 2.877.270
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 253.545 293.987 404.398
Activitats de neteja 1.919.703 2.110.059 2.164.595
Activitats de jardineria 287.302 274.058 308.277
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 4.050.250 3.815.865 3.713.330
Activitats administratives i auxiliars oficina 383.957 393.813 424.695
Activitats de centres d'atenció telefònica 725.148 679.243 756.631
Organització convencions i fires de mostres 606.423 578.580 694.696
Altres activitats de suport a les empreses 2.334.722 2.164.229 1.837.307
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 4.506.254 4.162.606 4.838.618
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 680.729 585.750 683.370
Activitats de biblioteques, arxius i museus 253.866 289.448 279.591
Jocs atzar i apostes 956.731 577.854 1.174.039
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 2.614.928 2.709.555 2.701.619
Altres serveis 1.522.581 1.526.850 1.560.741
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 323.890 424.765 352.724
Reparació ordinadors i equips de comunicació 147.902 169.731 128.729
Reparació efectes personals i domèstics 175.988 255.034 223.995
Altres activitats de serveis personals 1.198.691 1.102.085 1.208.017
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes