Skip to main content
Volum de negoci Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 235.981.527 246.765.880 261.687.463
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 15.706.012 17.383.979 18.566.762
Venda vehicles de motor 11.238.278 12.605.117 13.614.106
Manteniment i reparació vehicles de motor 1.657.759 1.691.257 1.766.713
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 2.160.149 2.350.754 2.383.299
Venda i reparació motocicletes i recanvis 649.826 736.851 802.644
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 88.844.987 90.540.366 96.001.223
Intermediaris comerç 1.843.280 1.830.607 2.056.443
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 187.818 191.355 201.841
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 252.272 297.033 280.102
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 241.603 218.430 220.580
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 666.484 638.086 769.838
Intermediaris especialitzats venda altres productes 495.104 485.703 584.083
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 4.169.031 3.797.563 3.870.753
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 2.599.757 2.455.028 2.426.072
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 1.569.274 1.342.535 1.444.681
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 20.895.460 20.798.676 21.020.201
Comerç engròs fruites i hortalisses 5.332.593 4.290.364 4.649.748
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 3.600.552 4.313.794 3.740.067
Comerç engròs begudes 3.162.711 3.453.604 3.753.359
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 1.615.042 1.657.778 1.539.020
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 3.359.215 3.911.190 3.732.292
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 3.825.347 3.171.946 3.605.716
Comerç engròs articles d'ús domèstic 22.610.497 24.923.823 25.467.676
Comerç engròs tèxtils 1.187.191 1.286.421 1.071.835
Comerç engròs peces de vestir i calçat 3.228.105 4.296.295 3.880.959
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 2.289.194 2.412.698 2.384.213
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 590.824 1.144.201 1.236.945
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 1.535.048 1.683.166 1.555.398
Comerç engròs productes farmacèutics 9.311.168 9.924.877 11.528.743
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 4.468.968 4.176.164 3.809.583
Comerç engròs equips per a les TIC 5.208.733 5.781.120 5.808.352
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 3.183.153 3.518.703 3.427.681
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 2.025.580 2.262.417 2.380.670
Comerç engròs altra maquinària i equips 8.900.189 8.796.522 9.515.312
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 581.422 644.162 770.891
Comerç engròs màquines eina 1.012.655 1.199.246 1.298.300
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 493.031 462.780 544.857
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 514.225 495.695 556.951
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 6.298.856 5.994.638 6.344.312
Altres tipus comerç engròs especialitzat 24.903.401 24.254.640 27.938.813
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 8.654.837 8.349.330 10.239.837
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 1.802.741 2.020.922 2.145.671
Comerç engròs fusta i materials construcció 2.816.776 2.765.141 3.613.402
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 2.655.106 2.590.542 2.953.354
Comerç engròs productes químics 6.556.836 5.904.116 6.214.340
Comerç engròs altres productes semielaborats 1.004.447 1.046.847 1.111.307
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 1.412.659 1.577.743 1.660.902
Comerç engròs no especialitzat 314.396 357.416 323.673
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 39.360.517 40.467.603 42.788.489
Comerç detall establiments no especialitzats 14.253.695 14.672.301 15.472.421
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 12.676.821 12.964.145 13.880.356
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 1.576.874 1.708.156 1.592.065
Comerç detall aliments, begudes i tabac 4.534.122 5.231.605 5.424.284
Comerç detall fruites i hortalisses 767.052 647.432 755.062
Comerç detall carn i productes carnis 881.562 1.079.266 1.034.598
Comerç detall peix i marisc 334.289 352.588 346.904
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 863.590 855.093 850.282
Comerç detall begudes i productes de tabac 1.238.051 1.781.223 1.959.423
Comerç detall altres productes alimentaris 449.579 516.003 478.014
Comerç detall carburants per a l'automoció 2.428.818 2.352.079 3.075.421
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 16.082.104 16.045.152 16.432.593
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 4.568.352 4.362.192 4.531.124
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 783.020 744.598 730.743
Comerç detall tèxtils 262.505 250.645 246.470
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 1.166.444 1.153.113 1.174.784
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 1.317.611 1.394.111 1.508.888
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 537.878 460.571 529.671
Comerç detall peces de vestir 3.383.177 3.521.161 3.491.188
Comerç detall calçat i articles cuir 756.724 815.532 808.670
Comerç detall productes farmacèutics 2.503.535 2.454.719 2.548.372
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 254.893 270.022 298.169
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 547.965 618.489 564.515
Comerç detall en parades i mercats ambulants 338.440 303.932 313.136
Comerç detall fora d'establiments 1.723.338 1.862.534 2.070.634
Comerç detall per correspondència i per Internet 1.122.002 1.154.704 1.423.584
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 601.335 707.831 647.050
Transport i emmagatzematge 22.404.402 22.590.390 23.327.563
Transport terrestre; transport per canonades 8.294.626 8.267.860 8.305.404
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 1.953.835 1.895.946 1.936.077
Transport mercaderies per carretera i per canonada 6.340.791 6.371.913 6.369.327
Transport marítim i per vies navegació interiors 83.542 110.378 121.088
Transport aeri 2.925.753 3.116.512 3.228.035
Emmagatzematge i activitats afins al transport 10.106.199 10.077.921 10.556.250
Dipòsit i emmagatzematge 872.530 999.674 973.004
Activitats afins al transport 9.233.669 9.078.246 9.583.246
Activitats postals i de correus 994.281 1.017.720 1.116.787
Hostaleria 12.994.321 13.904.771 14.202.679
Serveis d'allotjament 4.674.736 4.759.085 4.695.028
Hotels i allotjaments similars 3.912.515 3.899.194 3.791.703
Allotjaments turístics i altres de curta durada 398.929 466.236 484.141
Càmpings i altres tipus allotjaments 363.292 393.656 419.183
Serveis de menjar i begudes 8.319.585 9.145.686 9.507.652
Restaurants i establiments de menjars 4.637.412 5.153.832 5.344.108
Provisió de menjars preparats 1.083.637 1.092.886 1.135.260
Establiments de begudes 2.598.536 2.898.967 3.028.284
Informació i comunicacions 13.897.683 14.984.641 16.079.704
Edició 1.836.266 1.876.456 1.851.933
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 1.568.135 1.563.706 1.518.717
Edició programes informàtics 268.130 312.750 333.216
Cinema i vídeo; enregistrament de so 1.453.927 1.452.985 1.704.072
Ràdio i televisió 207.633 193.219 186.891
Telecomunicacions 4.289.180 4.723.672 4.814.934
Telecomunicacions per cable 2.295.898 2.624.455 2.575.038
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 1.993.282 2.099.218 2.239.896
Serveis de tecnologies de la informació 5.646.004 6.180.777 6.924.212
Serveis d'informació 464.674 557.531 597.662
Activitats immobiliàries 6.036.593 6.765.064 7.277.349
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 4.720.813 5.326.971 5.458.523
Activitats immobiliàries per compte d'altri 1.315.780 1.438.093 1.818.826
Activitats professionals, científiques i tècniques 16.957.707 18.510.846 19.720.866
Activitats jurídiques i de comptabilitat 4.577.427 4.830.137 4.658.588
Activitats jurídiques 1.988.243 2.147.597 2.073.563
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 2.589.184 2.682.539 2.585.025
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 2.846.047 3.025.042 3.772.955
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 3.809.339 4.090.001 4.291.462
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 2.974.350 3.199.920 3.573.611
Anàlisis i assajos tècnics 834.989 890.081 717.851
Recerca i desenvolupament 436.378 559.509 604.032
Publicitat i estudis de mercat 3.826.925 4.165.011 4.347.869
Publicitat 3.543.626 3.914.880 4.068.076
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 283.299 250.132 279.793
Altres activitats professionals i tècniques 1.288.639 1.641.498 1.830.842
Activitats de disseny especialitzat 253.056 419.145 453.718
Activitats de fotografia 115.361 115.280 123.386
Activitats de traducció i d'interpretació 170.239 175.349 180.225
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 749.983 931.724 1.073.513
Activitats veterinàries 172.952 199.648 215.117
Activitats administratives i serveis auxiliars 14.075.789 15.042.411 16.608.407
Activitats de lloguer 1.991.660 2.227.237 2.395.723
Lloguer vehicles de motor 957.227 1.036.969 1.106.680
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 139.960 147.498 158.329
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 894.473 1.042.770 1.130.714
Activitats relacionades amb l'ocupació 1.405.472 1.638.161 1.738.392
Agències de viatges i operadors turístics 3.103.966 3.480.732 3.991.517
Activitats de seguretat i investigació 661.841 727.951 782.974
Serveis a edificis i activitats de jardineria 2.945.393 3.060.995 3.422.463
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 276.727 394.313 468.234
Activitats de neteja 2.426.942 2.399.863 2.661.174
Activitats de jardineria 241.724 266.819 293.054
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 3.967.457 3.907.334 4.277.338
Activitats administratives i auxiliars oficina 438.726 457.938 492.837
Activitats de centres d'atenció telefònica 705.176 790.834 876.047
Organització convencions i fires de mostres 571.999 723.169 810.454
Altres activitats de suport a les empreses 2.251.556 1.935.393 2.098.001
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 4.016.967 4.762.882 5.344.406
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 596.365 725.683 938.019
Activitats de biblioteques, arxius i museus 160.486 169.861 151.362
Jocs atzar i apostes 633.072 1.213.959 1.493.555
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 2.627.044 2.653.379 2.761.471
Altres serveis 1.686.550 1.812.928 1.770.014
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 499.237 417.449 438.989
Reparació ordinadors i equips de comunicació 211.688 167.741 155.673
Reparació efectes personals i domèstics 287.549 249.708 283.316
Altres activitats de serveis personals 1.187.313 1.395.478 1.331.025
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes