Skip to main content
Taxa d'inversió Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 14,7 15,5 13,9
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 7,7 9,8 9,7
Venda vehicles de motor 7,6 10,3 10,7
Manteniment i reparació vehicles de motor 6,8 8,2 7,3
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 9,6 11,6 10,6
Venda i reparació motocicletes i recanvis 4,6 5,8 6,6
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 10,8 10,5 9,1
Intermediaris comerç 4,5 4,5 3,6
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 7,1 4,0 2,6
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 4,0 5,5 3,6
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 5,7 6,7 8,2
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 4,8 4,9 3,9
Intermediaris especialitzats venda altres productes 2,9 2,5 1,2
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 10,8 12,9 26,3
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 11,8 12,0 34,4
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 8,8 14,8 11,7
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 11,8 14,2 10,1
Comerç engròs fruites i hortalisses 10,5 21,0 14,1
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 20,8 12,5 7,7
Comerç engròs begudes 17,6 14,6 12,8
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 9,1 6,8 3,6
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 7,3 10,3 8,6
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 7,5 14,0 7,9
Comerç engròs articles d'ús domèstic 13,1 9,8 8,6
Comerç engròs tèxtils 6,9 7,0 9,9
Comerç engròs peces de vestir i calçat 35,9 12,0 6,4
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 6,6 13,6 10,5
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 9,4 7,5 5,2
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 10,3 5,9 4,3
Comerç engròs productes farmacèutics 10,4 9,4 9,7
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 10,3 11,0 8,8
Comerç engròs equips per a les TIC 4,9 5,7 5,9
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 4,5 4,7 8,4
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 5,3 6,7 3,9
Comerç engròs altra maquinària i equips 7,0 9,5 8,3
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 6,4 24,8 27,1
Comerç engròs màquines eina 9,0 10,0 5,1
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 15,1 14,4 6,4
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 8,5 12,4 2,9
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 6,0 7,4 7,7
Altres tipus comerç engròs especialitzat 13,2 12,4 11,0
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 13,1 17,5 30,4
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 18,4 10,8 9,5
Comerç engròs fusta i materials construcció 17,8 17,9 8,7
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 9,4 6,8 8,5
Comerç engròs productes químics 11,9 9,4 7,1
Comerç engròs altres productes semielaborats 9,2 9,0 7,0
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 13,5 22,1 19,2
Comerç engròs no especialitzat 10,7 10,9 8,7
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 8,9 11,5 12,4
Comerç detall establiments no especialitzats 8,6 13,3 17,6
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 9,0 13,2 18,8
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 6,1 14,1 8,6
Comerç detall aliments, begudes i tabac 7,0 8,0 6,7
Comerç detall fruites i hortalisses 7,1 3,5 4,0
Comerç detall carn i productes carnis 4,0 3,6 6,2
Comerç detall peix i marisc 12,1 4,9 11,6
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 5,7 7,1 8,6
Comerç detall begudes i productes de tabac 10,7 12,7 5,8
Comerç detall altres productes alimentaris 11,9 26,0 3,9
Comerç detall carburants per a l'automoció 8,3 7,6 10,4
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 9,2 10,8 9,8
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 8,2 7,1 8,0
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 7,1 7,7 10,3
Comerç detall tèxtils 9,7 14,5 14,5
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 5,4 5,0 3,9
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 7,0 5,8 6,8
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 4,9 9,0 4,6
Comerç detall peces de vestir 16,7 22,1 12,8
Comerç detall calçat i articles cuir 20,3 16,2 7,5
Comerç detall productes farmacèutics 2,9 4,8 10,8
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 7,1 11,7 11,4
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 7,0 17,6 22,7
Comerç detall en parades i mercats ambulants 2,7 2,8 2,8
Comerç detall fora d'establiments 16,0 20,8 18,5
Comerç detall per correspondència i per Internet 13,5 21,0 20,8
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 18,5 20,5 15,2
Transport i emmagatzematge 14,0 14,6 17,5
Transport terrestre; transport per canonades 15,1 14,0 20,4
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 17,7 18,4 23,9
Transport mercaderies per carretera i per canonada 13,1 11,1 17,8
Transport marítim i per vies navegació interiors 3,2 9,0 7,1
Transport aeri 2,6 2,3 22,9
Emmagatzematge i activitats afins al transport 15,5 18,5 15,6
Dipòsit i emmagatzematge 26,7 21,7 17,7
Activitats afins al transport 14,2 18,0 15,3
Activitats postals i de correus 5,5 6,3 3,6
Hostaleria 12,0 13,6 12,3
Serveis d'allotjament 17,4 20,4 18,8
Hotels i allotjaments similars 16,5 20,1 18,4
Allotjaments turístics i altres de curta durada 19,2 18,5 20,3
Càmpings i altres tipus allotjaments 24,7 25,4 20,8
Serveis de menjar i begudes 8,3 9,4 8,5
Restaurants i establiments de menjars 10,7 11,7 10,9
Provisió de menjars preparats 3,8 4,9 4,8
Establiments de begudes 5,9 7,1 5,4
Informació i comunicacions 18,6 16,9 12,0
Edició 10,5 12,5 9,1
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 11,3 13,7 8,6
Edició programes informàtics 7,3 8,8 10,2
Cinema i vídeo; enregistrament de so 17,0 28,0 13,4
Ràdio i televisió 5,0 10,1 12,9
Telecomunicacions 25,0 17,9 16,2
Telecomunicacions per cable 25,4 15,4 14,5
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 24,4 22,5 18,9
Serveis de tecnologies de la informació 19,0 17,4 10,5
Serveis d'informació 6,9 5,6 5,8
Activitats immobiliàries 60,7 82,4 46,0
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 70,2 102,4 55,8
Activitats immobiliàries per compte d'altri 22,0 12,2 12,7
Activitats professionals, científiques i tècniques 8,0 9,5 9,3
Activitats jurídiques i de comptabilitat 4,1 3,7 5,5
Activitats jurídiques 3,7 3,3 5,6
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 4,3 4,1 5,5
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 14,8 17,3 13,7
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 6,2 10,9 7,4
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 6,7 12,7 7,9
Anàlisis i assajos tècnics 4,5 5,4 5,1
Recerca i desenvolupament 20,4 21,6 24,4
Publicitat i estudis de mercat 6,5 3,8 5,4
Publicitat 6,2 4,1 5,7
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 8,5 1,4 3,8
Altres activitats professionals i tècniques 7,6 9,9 11,0
Activitats de disseny especialitzat 19,9 15,0 16,6
Activitats de fotografia 6,6 10,2 11,1
Activitats de traducció i d'interpretació 4,1 4,5 1,6
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 3,8 8,1 9,7
Activitats veterinàries 13,5 10,9 6,1
Activitats administratives i serveis auxiliars 14,1 10,6 10,1
Activitats de lloguer 87,2 46,8 52,8
Lloguer vehicles de motor 126,0 47,2 71,6
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 14,2 10,8 10,1
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 47,4 53,3 36,6
Activitats relacionades amb l'ocupació 0,5 1,4 1,0
Agències de viatges i operadors turístics 5,2 4,0 3,5
Activitats de seguretat i investigació 1,5 2,0 3,7
Serveis a edificis i activitats de jardineria 2,2 1,9 2,8
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 0,9 1,6 2,2
Activitats de neteja 2,0 1,7 2,7
Activitats de jardineria 6,0 4,1 4,1
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 9,1 13,1 7,6
Activitats administratives i auxiliars oficina 9,8 10,2 8,5
Activitats de centres d'atenció telefònica 8,4 10,4 7,3
Organització convencions i fires de mostres 6,6 8,5 8,1
Altres activitats de suport a les empreses 9,6 15,8 7,3
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 19,6 16,1 20,9
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 4,6 5,2 4,6
Activitats de biblioteques, arxius i museus 12,7 10,9 12,2
Jocs atzar i apostes 25,5 25,0 18,7
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 21,9 17,5 26,1
Altres serveis 8,1 12,9 10,3
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 5,8 8,2 3,0
Reparació ordinadors i equips de comunicació 3,2 2,5 1,1
Reparació efectes personals i domèstics 8,0 13,1 4,1
Altres activitats de serveis personals 8,9 14,0 12,2
Unitats: Tant per cent
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes