Skip to main content
Excedent brut d'explotació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 24.238.078 24.601.792 25.807.922
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 880.908 862.363 933.630
Venda vehicles de motor 571.595 585.311 642.449
Manteniment i reparació vehicles de motor 121.856 113.707 132.172
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 153.010 131.306 121.945
Venda i reparació motocicletes i recanvis 34.448 32.039 37.063
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 4.421.842 4.453.605 4.547.706
Intermediaris comerç 556.158 520.245 556.279
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 62.223 81.055 97.048
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 66.544 85.179 86.316
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 92.203 79.326 67.347
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 194.642 170.541 223.414
Intermediaris especialitzats venda altres productes 140.546 104.144 82.154
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 146.099 106.404 108.110
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 102.983 73.771 68.643
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 43.115 32.634 39.467
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 853.876 878.226 757.323
Comerç engròs fruites i hortalisses 267.173 177.119 153.331
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 84.522 121.004 97.310
Comerç engròs begudes 192.992 246.266 199.505
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 68.698 74.908 81.093
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 120.640 167.603 118.218
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 119.850 91.326 107.867
Comerç engròs articles d'ús domèstic 1.171.799 1.265.027 1.467.325
Comerç engròs tèxtils 66.972 40.207 55.605
Comerç engròs peces de vestir i calçat 68.706 202.620 136.476
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 72.907 18.460 60.283
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 46.148 68.027 71.051
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 126.321 110.376 103.802
Comerç engròs productes farmacèutics 562.048 599.470 811.421
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 228.697 225.866 228.687
Comerç engròs equips per a les TIC 59.942 84.259 -43.203
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes -7.514 -216 -116.863
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 67.456 84.475 73.660
Comerç engròs altra maquinària i equips 590.782 573.641 590.663
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 43.420 35.904 41.724
Comerç engròs màquines eina 55.160 67.233 68.314
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 31.948 31.317 27.443
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 30.870 17.399 27.265
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 429.384 421.787 425.916
Altres tipus comerç engròs especialitzat 1.039.030 1.008.324 1.101.076
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 195.949 226.096 196.219
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 79.073 97.256 105.439
Comerç engròs fusta i materials construcció 178.800 118.836 181.236
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 73.975 68.837 98.162
Comerç engròs productes químics 410.932 356.402 381.730
Comerç engròs altres productes semielaborats 49.076 64.465 63.930
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 51.226 76.431 74.360
Comerç engròs no especialitzat 4.157 17.479 10.132
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 2.623.485 2.545.873 2.824.975
Comerç detall establiments no especialitzats 766.514 744.350 923.362
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 654.435 601.812 805.985
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 112.079 142.538 117.377
Comerç detall aliments, begudes i tabac 316.040 336.338 340.398
Comerç detall fruites i hortalisses 65.767 44.692 46.783
Comerç detall carn i productes carnis 73.192 72.615 62.893
Comerç detall peix i marisc 31.068 27.903 29.845
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 70.755 62.589 82.192
Comerç detall begudes i productes de tabac 52.643 106.543 95.392
Comerç detall altres productes alimentaris 22.614 21.995 23.295
Comerç detall carburants per a l'automoció 78.877 83.525 121.715
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 1.317.028 1.223.885 1.262.452
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 343.065 345.341 308.133
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 17.534 19.353 22.713
Comerç detall tèxtils 27.536 9.283 21.375
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 64.823 59.940 64.926
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 109.747 116.730 98.584
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 45.756 30.142 38.457
Comerç detall peces de vestir 277.952 246.572 291.290
Comerç detall calçat i articles cuir 40.676 46.412 65.795
Comerç detall productes farmacèutics 346.820 316.525 317.013
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 14.751 4.207 8.484
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 28.368 29.380 25.682
Comerç detall en parades i mercats ambulants 61.584 43.030 58.175
Comerç detall fora d'establiments 83.442 114.746 118.874
Comerç detall per correspondència i per Internet 28.817 56.934 70.671
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 54.625 57.812 48.202
Transport i emmagatzematge 3.648.459 3.902.755 4.094.134
Transport terrestre; transport per canonades 1.726.188 1.762.178 1.444.072
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 639.418 566.735 513.157
Transport mercaderies per carretera i per canonada 1.086.769 1.195.443 930.915
Transport marítim i per vies navegació interiors 18.783 28.416 28.672
Transport aeri 154.375 273.512 307.669
Emmagatzematge i activitats afins al transport 1.716.059 1.840.961 2.273.394
Dipòsit i emmagatzematge 164.820 232.595 223.542
Activitats afins al transport 1.551.239 1.608.366 2.049.852
Activitats postals i de correus 33.054 -2.312 40.328
Hostaleria 1.668.789 1.749.994 1.720.528
Serveis d'allotjament 953.819 991.708 935.427
Hotels i allotjaments similars 794.704 817.972 745.063
Allotjaments turístics i altres de curta durada 66.455 74.554 82.087
Càmpings i altres tipus allotjaments 92.660 99.182 108.277
Serveis de menjar i begudes 714.970 758.286 785.101
Restaurants i establiments de menjars 308.090 364.661 414.777
Provisió de menjars preparats 79.135 67.346 76.385
Establiments de begudes 327.744 326.279 293.939
Informació i comunicacions 2.258.862 2.650.804 2.657.892
Edició 186.963 197.848 206.999
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 164.278 158.221 150.233
Edició programes informàtics 22.685 39.628 56.765
Cinema i vídeo; enregistrament de so 203.723 220.701 251.153
Ràdio i televisió -36.105 -43.113 -52.802
Telecomunicacions 1.196.264 1.470.636 1.371.795
Telecomunicacions per cable 730.027 986.315 874.116
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 466.236 484.321 497.678
Serveis de tecnologies de la informació 623.271 726.336 805.985
Serveis d'informació 84.746 78.396 74.763
Activitats immobiliàries 2.561.870 2.090.066 2.949.313
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 2.235.453 1.815.242 2.536.693
Activitats immobiliàries per compte d'altri 326.416 274.824 412.620
Activitats professionals, científiques i tècniques 3.031.040 3.151.252 2.739.405
Activitats jurídiques i de comptabilitat 1.262.104 1.209.479 1.101.560
Activitats jurídiques 780.558 752.850 743.188
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 481.546 456.630 358.372
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 22.552 135.633 -152.679
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 864.626 693.489 694.759
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 778.203 586.728 650.079
Anàlisis i assajos tècnics 86.423 106.761 44.680
Recerca i desenvolupament 104.558 129.926 120.598
Publicitat i estudis de mercat 377.103 427.865 373.962
Publicitat 334.434 401.535 336.722
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 42.669 26.330 37.240
Altres activitats professionals i tècniques 374.750 525.948 567.660
Activitats de disseny especialitzat 115.606 209.271 206.953
Activitats de fotografia 27.801 21.399 31.168
Activitats de traducció i d'interpretació 54.580 47.194 48.174
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 176.763 248.083 281.366
Activitats veterinàries 25.346 28.913 33.544
Activitats administratives i serveis auxiliars 1.978.380 1.870.804 2.028.186
Activitats de lloguer 638.755 720.611 759.282
Lloguer vehicles de motor 416.233 453.938 475.122
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 38.396 43.863 41.327
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 184.127 222.809 242.833
Activitats relacionades amb l'ocupació 67.617 103.137 91.973
Agències de viatges i operadors turístics 152.218 192.210 226.038
Activitats de seguretat i investigació 66.578 7.638 3.213
Serveis a edificis i activitats de jardineria 448.123 365.682 484.962
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 1.436 10.905 27.278
Activitats de neteja 409.314 323.737 415.002
Activitats de jardineria 37.374 31.040 42.681
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 605.088 481.527 462.717
Activitats administratives i auxiliars oficina 65.946 65.008 91.664
Activitats de centres d'atenció telefònica 70.597 80.874 70.815
Organització convencions i fires de mostres 44.659 55.439 75.491
Altres activitats de suport a les empreses 423.886 280.206 224.747
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 897.930 974.535 979.743
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 129.103 199.674 199.405
Activitats de biblioteques, arxius i museus 50.848 58.629 46.152
Jocs atzar i apostes 137.581 163.099 284.520
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 580.399 553.133 449.666
Altres serveis 266.515 349.743 332.410
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 94.552 67.929 68.884
Reparació ordinadors i equips de comunicació 46.218 38.315 28.891
Reparació efectes personals i domèstics 48.334 29.614 39.993
Altres activitats de serveis personals 171.963 281.813 263.526
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes