Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 2n trimestre del 2020
  P. principal   P. no principal     Total
De 16 a 24 anys 17,6 156,8 174,5
De 25 a 34 anys 227,8 385,2 613,0
De 35 a 44 anys 471,1 433,6 904,7
De 45 a 54 anys 559,7 383,8 943,5
De 55 anys i més 368,8 223,1 591,8
Total 1.645,0 1.582,5 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles