Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Treballadors de l'establiment
Catalunya. 4t trimestre del 2004
  16 a 24   25 a 54   55 i més     Total
10 i menys 118,2 874,2 174,1 1.166,5
Més de 10 205,2 1.659,5 175,1 2.039,8
Total 323,4 2.533,7 349,2 3.206,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles