Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2n trimestre del 2020
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
De 16 a 24 anys 1,8 172,6 174,5
De 25 a 34 anys 19,4 593,6 613,0
De 35 a 44 anys 43,1 861,6 904,7
De 45 a 54 anys 37,7 905,8 943,5
De 55 anys i més 53,1 538,7 591,8
Total 155,2 3.072,3 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles