Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Lloc de naixement
Catalunya. 3r trimestre del 2020
 Catalunya   Resta Es.  Estranger     Total
De 16 a 24 anys 150,1 6,6 49,6 206,3
De 25 a 54 anys 1.724,1 181,2 600,9 2.506,3
De 55 anys i més 398,3 133,8 79,2 611,4
Total 2.272,6 321,6 729,8 3.323,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles