Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Temps en l'ocupació actual
Catalunya. 3r trimestre del 2020
  16 a 24   25 i més     Total
11 mesos i menys 129,2 539,5 668,7
D'1 a 3 anys 55,9 467,5 523,4
3 anys i més 21,2 2.110,6 2.131,8
Total 206,3 3.117,6 3.323,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles