Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Persona principal 1.008,4 636,6 1.645,0
Cònjuges 361,5 632,5 994,0
Altres 331,6 256,9 588,5
Total 1.701,5 1.526,0 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles