Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 2n trimestre del 2021
    Homes     Dones     Total
Persona principal 961,3 788,4 1.749,7
Cònjuges 471,6 546,7 1.018,4
Altres 374,7 274,4 649,1
Total 1.807,6 1.609,5 3.417,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles