Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Hores treballades
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Menys de 35 hores setmanals 711,7 807,9 1.519,6
De 35 a menys de 45 hores setmanals 782,7 605,8 1.388,5
45 hores setmanals i més 125,3 67,4 192,6
Total 1.701,5 1.526,0 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles