Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Hores treballades
Catalunya. 2n trimestre del 2021
    Homes     Dones     Total
Menys de 35 hores setmanals 474,7 671,8 1.146,4
De 35 a menys de 45 hores setmanals 1.047,9 779,7 1.827,6
45 hores setmanals i més 188,0 91,4 279,4
Total 1.807,6 1.609,5 3.417,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles