Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Lloc de naixement
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Catalunya 1.165,6 1.056,7 2.222,3
Resta d'Espanya 181,1 155,0 336,2
Estranger 354,8 314,2 669,0
Total 1.701,5 1.526,0 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles