Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Temps en l'ocupació actual
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
11 mesos i menys 292,1 304,2 596,4
D'1 a 3 anys 263,9 241,6 505,5
3 anys i més 1.145,5 980,2 2.125,6
Total 1.701,5 1.526,0 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles