Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Temps en l'ocupació actual
Catalunya. 2n trimestre del 2021
    Homes     Dones     Total
11 mesos i menys 345,7 366,6 712,3
D'1 a 3 anys 245,1 227,0 472,1
3 anys i més 1.216,9 1.015,8 2.232,7
Total 1.807,6 1.609,5 3.417,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles