Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Treballadors de l'establiment
Catalunya. 4t trimestre del 2004
    Homes     Dones     Total
10 i menys 635,6 530,9 1.166,5
Més de 10 1.243,4 796,4 2.039,8
Total 1.879,0 1.327,3 3.206,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles