Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Agricultura 40,8 6,7 47,5
Indústria 386,7 195,7 582,5
Construcció 168,9 15,4 184,3
Serveis 1.105,0 1.308,2 2.413,3
Total 1.701,5 1.526,0 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles