Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Hores treballades habituals
Catalunya. 2n trimestre del 2021
    Homes     Dones     Total
Menys de 35 hores setmanals 177,3 436,2 613,6
De 35 a menys de 45 hores setmanals 1.377,8 1.042,7 2.420,5
45 hores setmanals i més 192,5 94,1 286,6
Sense horari habitual 59,9 36,5 96,4
Total 1.807,6 1.609,5 3.417,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles