Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Nivell de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Analfabets i educació primària 194,4 134,1 328,5
Educació secundària 1a. etapa 439,2 301,8 741,0
Educació secundària 2a. etapa 352,3 316,6 668,9
Educació superior 595,8 664,5 1.260,3
Total 1.581,7 1.417,0 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles