Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Temps treballant sense interrupció en l'ocup. actual
Catalunya. 3r trimestre del 2021
    Homes     Dones     Total
11 mesos i menys 307,4 286,4 593,8
D'1 a 3 anys 246,9 266,7 513,6
3 anys i més 1.275,7 1.096,3 2.372,0
Total 1.830,0 1.649,4 3.479,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles