Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 4t trimestre del 2008
    Homes     Dones     Total
Agricultura 59,2 14,4 73,5
Indústria 509,1 221,0 730,1
Construcció 343,4 28,5 371,9
Serveis 1.028,9 1.287,9 2.316,8
Total 1.940,5 1.551,8 3.492,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles