Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Tipus de jornada
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Completa 1.581,6 1.233,1 2.814,7
Parcial 119,9 292,9 412,8
Total 1.701,5 1.526,0 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles