Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Nivell de formació assolit (CCED-2000) / Temps en l'ocupació actual
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  An. i prim.   Secund.   Superior  
   Total
11 mesos i menys 53,1 275,8 208,4 537,3
D'1 a 3 anys 43,7 171,6 143,9 359,2
3 anys i més 231,7 962,5 908,0 2.102,2
Total 328,5 1.410,0 1.260,3 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles