Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Nivell de formació assolit (CCED-2000) / Temps treballant sense interrupció en l'ocup. actual
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  An. i prim.   Secund.   Superior  
   Total
11 mesos i menys 46,0 221,3 147,3 414,5
D'1 a 3 anys 41,5 189,1 157,0 387,6
3 anys i més 241,0 999,6 956,0 2.196,6
Total 328,5 1.410,0 1.260,3 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles