Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Nivell de formació assolit (CCED-2000) / Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
Agricultura 11,1 35,8 46,9
Indústria 60,7 475,8 536,4
Construcció 27,4 159,5 186,8
Serveis 229,4 1.999,3 2.228,7
Total 328,5 2.670,3 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles