Saltar al contingut principal
Nombre d'empreses Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 385.415 436.303 426.209
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 10.340 12.238 11.536
Venda vehicles de motor 2.127 2.568 2.398
Manteniment i reparació vehicles de motor 6.702 7.709 7.189
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 996 1.209 1.164
Venda i reparació motocicletes i recanvis 515 751 786
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 41.601 46.538 44.131
Intermediaris comerç 11.614 15.450 14.248
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 1.801 2.951 2.559
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 2.227 2.408 2.696
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 1.832 1.650 1.583
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 3.157 5.183 4.472
Intermediaris especialitzats venda altres productes 2.597 3.259 2.937
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 1.126 1.295 1.301
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 559 777 738
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 567 518 563
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 6.342 6.522 6.442
Comerç engròs fruites i hortalisses 1.049 1.178 1.189
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 1.200 1.184 1.129
Comerç engròs begudes 1.182 1.212 1.145
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 330 339 326
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 1.281 1.139 1.128
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 1.299 1.470 1.525
Comerç engròs articles d'ús domèstic 9.730 9.931 9.530
Comerç engròs tèxtils 905 858 847
Comerç engròs peces de vestir i calçat 1.887 1.916 1.773
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 1.043 1.049 1.019
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 609 685 735
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 849 757 728
Comerç engròs productes farmacèutics 1.152 1.202 1.188
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 3.284 3.466 3.239
Comerç engròs equips per a les TIC 1.115 1.141 1.275
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 488 513 616
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 627 628 658
Comerç engròs altra maquinària i equips 5.091 4.756 4.247
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 233 297 256
Comerç engròs màquines eina 454 593 534
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 314 294 279
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 326 359 355
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 3.763 3.213 2.823
Altres tipus comerç engròs especialitzat 5.786 6.104 6.034
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 166 184 178
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 404 376 358
Comerç engròs fusta i materials construcció 1.844 1.941 1.956
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 1.158 1.230 1.178
Comerç engròs productes químics 1.025 1.160 1.095
Comerç engròs altres productes semielaborats 252 230 233
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 937 983 1.034
Comerç engròs no especialitzat 797 1.339 1.054
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 71.856 78.840 73.406
Comerç detall establiments no especialitzats 5.732 7.244 6.765
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 4.800 6.143 5.532
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 932 1.101 1.233
Comerç detall aliments, begudes i tabac 17.956 19.201 17.819
Comerç detall fruites i hortalisses 2.614 3.136 2.858
Comerç detall carn i productes carnis 4.686 4.524 4.628
Comerç detall peix i marisc 1.657 1.540 1.545
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 4.742 5.549 4.913
Comerç detall begudes i productes de tabac 1.648 1.724 1.691
Comerç detall altres productes alimentaris 2.610 2.728 2.182
Comerç detall carburants per a l'automoció 592 626 659
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 39.921 42.241 39.507
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 11.504 11.606 11.071
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 1.648 1.688 1.617
Comerç detall tèxtils 2.106 2.028 1.875
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 3.195 3.202 2.649
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 3.802 4.024 3.983
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 2.445 2.921 2.313
Comerç detall peces de vestir 8.175 9.358 8.726
Comerç detall calçat i articles cuir 1.834 1.723 1.725
Comerç detall productes farmacèutics 2.898 3.263 3.093
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 1.219 1.243 1.227
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 1.094 1.185 1.227
Comerç detall en parades i mercats ambulants 6.102 7.119 6.160
Comerç detall fora d'establiments 1.553 2.409 2.498
Comerç detall per correspondència i per Internet 726 1.282 1.463
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 827 1.127 1.035
Transport i emmagatzematge 37.586 40.258 41.334
Transport terrestre; transport per canonades 32.179 34.506 34.753
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 11.861 12.408 12.613
Transport mercaderies per carretera i per canonada 20.318 22.098 22.140
Transport marítim i per vies navegació interiors 48 89 92
Transport aeri 43 37 51
Emmagatzematge i activitats afins al transport 4.180 3.894 3.711
Dipòsit i emmagatzematge 424 450 453
Activitats afins al transport 3.756 3.443 3.258
Activitats postals i de correus 1.136 1.732 2.727
Hostaleria 43.526 49.485 47.848
Serveis d'allotjament 4.173 4.595 4.433
Hotels i allotjaments similars 2.213 2.360 2.114
Allotjaments turístics i altres de curta durada 1.587 1.872 1.915
Càmpings i altres tipus allotjaments 373 363 404
Serveis de menjar i begudes 39.353 44.890 43.415
Restaurants i establiments de menjars 12.623 14.533 14.511
Provisió de menjars preparats 2.497 2.767 2.680
Establiments de begudes 24.233 27.589 26.223
Informació i comunicacions 13.361 15.535 16.612
Edició 2.035 2.279 2.184
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 1.793 1.788 1.700
Edició programes informàtics 242 492 484
Cinema i vídeo; enregistrament de so 1.485 1.671 1.794
Ràdio i televisió 209 236 211
Telecomunicacions 919 1.117 1.205
Telecomunicacions per cable 91 173 179
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 828 944 1.026
Serveis de tecnologies de la informació 7.618 9.204 10.026
Serveis d'informació 1.095 1.027 1.192
Activitats immobiliàries 31.975 43.304 43.373
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 24.381 34.636 33.876
Activitats immobiliàries per compte d'altri 7.594 8.668 9.497
Activitats professionals, científiques i tècniques 67.400 76.786 77.965
Activitats jurídiques i de comptabilitat 24.659 24.943 25.270
Activitats jurídiques 12.892 12.668 13.427
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 11.766 12.276 11.843
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 4.475 5.088 5.456
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 17.561 19.811 19.776
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 15.579 17.356 17.264
Anàlisis i assajos tècnics 1.982 2.455 2.512
Recerca i desenvolupament 1.036 1.314 1.392
Publicitat i estudis de mercat 7.178 9.674 9.000
Publicitat 6.308 8.901 8.232
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 869 773 768
Altres activitats professionals i tècniques 11.282 14.494 15.653
Activitats de disseny especialitzat 1.812 1.505 1.733
Activitats de fotografia 1.799 2.431 2.184
Activitats de traducció i d'interpretació 2.484 2.608 2.224
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 5.186 7.950 9.513
Activitats veterinàries 1.210 1.462 1.419
Activitats administratives i serveis auxiliars 30.605 33.478 32.884
Activitats de lloguer 3.032 3.404 3.101
Lloguer vehicles de motor 473 591 567
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 789 693 637
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 1.770 2.120 1.897
Activitats relacionades amb l'ocupació 925 1.091 1.127
Agències de viatges i operadors turístics 2.120 2.513 2.917
Activitats de seguretat i investigació 527 532 579
Serveis a edificis i activitats de jardineria 6.319 7.196 6.954
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 205 140 149
Activitats de neteja 4.170 4.839 4.483
Activitats de jardineria 1.945 2.217 2.321
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 17.683 18.741 18.206
Activitats administratives i auxiliars oficina 1.665 1.848 1.827
Activitats de centres d'atenció telefònica 104 105 120
Organització convencions i fires de mostres 1.274 1.444 1.667
Altres activitats de suport a les empreses 14.640 15.343 14.592
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 15.885 12.817 13.534
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 7.266 5.523 6.721
Activitats de biblioteques, arxius i museus 989 806 1.473
Jocs atzar i apostes 1.180 344 812
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 6.450 6.144 4.527
Altres serveis 21.279 27.025 23.585
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 4.400 5.388 4.704
Reparació ordinadors i equips de comunicació 1.412 1.988 1.624
Reparació efectes personals i domèstics 2.988 3.400 3.079
Altres activitats de serveis personals 16.879 21.637 18.881
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes