Saltar al contingut principal
Taxa de valor afegit Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 57,3 56,2 56,0
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 47,6 47,9 48,0
Venda vehicles de motor 54,1 50,7 52,2
Manteniment i reparació vehicles de motor 35,7 36,5 36,8
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 62,4 66,5 59,7
Venda i reparació motocicletes i recanvis 46,1 51,6 48,6
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 51,9 50,8 50,8
Intermediaris comerç 63,9 57,8 57,2
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 70,6 59,0 63,8
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 65,5 56,5 59,6
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 59,7 61,7 57,9
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 59,8 54,3 53,0
Intermediaris especialitzats venda altres productes 67,0 60,5 58,1
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 46,6 46,2 46,5
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 46,0 49,8 47,2
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 47,8 40,1 45,2
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 46,9 44,3 45,0
Comerç engròs fruites i hortalisses 48,4 50,5 51,4
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 43,0 34,9 37,2
Comerç engròs begudes 47,3 40,7 41,3
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 43,9 45,8 44,7
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 42,8 39,3 42,9
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 54,2 54,0 55,2
Comerç engròs articles d'ús domèstic 46,7 46,4 45,5
Comerç engròs tèxtils 47,0 50,9 43,3
Comerç engròs peces de vestir i calçat 33,6 28,7 34,0
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 44,1 40,2 31,7
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 53,1 64,0 51,5
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 41,2 44,9 43,6
Comerç engròs productes farmacèutics 53,6 54,1 52,7
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 50,6 47,8 47,3
Comerç engròs equips per a les TIC 63,0 61,6 61,3
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 63,8 60,5 60,9
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 62,1 62,6 61,8
Comerç engròs altra maquinària i equips 62,5 61,4 62,8
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 66,8 66,6 60,7
Comerç engròs màquines eina 62,3 59,6 58,6
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 60,8 59,8 60,9
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 63,2 62,7 62,2
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 62,4 61,2 64,0
Altres tipus comerç engròs especialitzat 53,5 54,3 54,8
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 33,4 38,9 42,6
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 53,5 59,9 62,9
Comerç engròs fusta i materials construcció 58,8 59,7 55,8
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 58,6 59,6 61,0
Comerç engròs productes químics 57,2 56,3 56,5
Comerç engròs altres productes semielaborats 55,7 50,3 52,2
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 50,1 48,9 49,1
Comerç engròs no especialitzat 54,6 40,9 44,7
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 61,8 61,0 59,9
Comerç detall establiments no especialitzats 63,4 63,1 61,6
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 64,1 63,6 61,9
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 59,0 60,6 60,2
Comerç detall aliments, begudes i tabac 67,8 64,9 66,4
Comerç detall fruites i hortalisses 70,7 69,3 68,4
Comerç detall carn i productes carnis 73,7 71,6 71,6
Comerç detall peix i marisc 71,5 74,4 69,0
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 60,3 59,1 62,5
Comerç detall begudes i productes de tabac 79,1 69,9 77,0
Comerç detall altres productes alimentaris 61,7 54,6 48,8
Comerç detall carburants per a l'automoció 61,1 58,8 58,3
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 60,3 60,4 59,1
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 61,2 61,3 62,0
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 57,7 55,5 54,9
Comerç detall tèxtils 62,6 63,4 49,3
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 59,9 61,8 61,4
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 56,4 54,9 54,0
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 66,7 66,5 61,1
Comerç detall peces de vestir 54,1 53,2 51,3
Comerç detall calçat i articles cuir 54,9 49,7 50,8
Comerç detall productes farmacèutics 78,9 79,6 80,0
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 55,6 61,7 55,7
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 59,4 55,9 54,4
Comerç detall en parades i mercats ambulants 71,2 61,1 60,9
Comerç detall fora d'establiments 48,6 47,5 44,6
Comerç detall per correspondència i per Internet 40,7 41,3 39,7
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 56,9 55,8 51,2
Transport i emmagatzematge 56,6 53,3 54,6
Transport terrestre; transport per canonades 65,0 61,6 64,1
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 89,5 89,0 91,0
Transport mercaderies per carretera i per canonada 54,8 50,0 53,4
Transport marítim i per vies navegació interiors 41,7 43,0 47,7
Transport aeri 18,3 17,4 22,1
Emmagatzematge i activitats afins al transport 64,1 61,0 60,7
Dipòsit i emmagatzematge 52,3 52,1 56,9
Activitats afins al transport 65,9 62,2 61,3
Activitats postals i de correus 67,8 68,4 65,3
Hostaleria 43,1 43,3 43,5
Serveis d'allotjament 49,5 50,0 49,0
Hotels i allotjaments similars 49,4 50,2 49,4
Allotjaments turístics i altres de curta durada 44,7 43,3 42,0
Càmpings i altres tipus allotjaments 54,0 53,8 53,4
Serveis de menjar i begudes 40,2 39,7 40,7
Restaurants i establiments de menjars 40,9 40,8 40,9
Provisió de menjars preparats 48,0 47,6 48,6
Establiments de begudes 36,4 34,6 37,3
Informació i comunicacions 56,5 56,9 60,2
Edició 44,5 48,6 51,0
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 40,3 45,8 48,0
Edició programes informàtics 69,5 63,6 64,1
Cinema i vídeo; enregistrament de so 57,5 63,0 63,6
Ràdio i televisió 144,1 134,8 135,9
Telecomunicacions 56,9 54,6 62,0
Telecomunicacions per cable 63,5 68,7 68,8
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 47,0 40,3 52,3
Serveis de tecnologies de la informació 57,0 56,7 58,6
Serveis d'informació 60,0 63,6 61,8
Activitats immobiliàries 63,9 61,0 54,9
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 65,0 62,1 54,9
Activitats immobiliàries per compte d'altri 59,0 56,7 54,7
Activitats professionals, científiques i tècniques 64,3 63,2 62,2
Activitats jurídiques i de comptabilitat 63,7 65,1 62,2
Activitats jurídiques 67,0 65,8 62,6
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 61,5 64,6 61,8
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 57,2 50,9 52,7
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 71,8 66,8 59,8
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 71,7 68,5 59,3
Anàlisis i assajos tècnics 72,4 61,4 61,3
Recerca i desenvolupament 85,9 134,7 120,5
Publicitat i estudis de mercat 53,8 52,2 57,0
Publicitat 53,3 51,2 57,1
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 57,0 59,8 56,3
Altres activitats professionals i tècniques 68,1 66,8 71,7
Activitats de disseny especialitzat 62,7 69,4 77,5
Activitats de fotografia 53,2 52,0 52,0
Activitats de traducció i d'interpretació 77,2 76,1 74,9
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 70,7 66,2 70,7
Activitats veterinàries 65,1 62,1 62,8
Activitats administratives i serveis auxiliars 68,5 69,6 67,7
Activitats de lloguer 51,6 52,4 48,5
Lloguer vehicles de motor 61,7 52,6 50,6
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 55,1 52,3 58,4
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 41,7 52,0 44,7
Activitats relacionades amb l'ocupació 91,2 91,6 92,1
Agències de viatges i operadors turístics 49,7 53,4 54,6
Activitats de seguretat i investigació 80,0 79,3 79,7
Serveis a edificis i activitats de jardineria 83,8 82,1 80,1
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 81,3 79,8 67,8
Activitats de neteja 84,9 82,6 82,9
Activitats de jardineria 76,1 79,9 71,7
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 60,1 61,4 58,7
Activitats administratives i auxiliars oficina 55,7 52,7 58,0
Activitats de centres d'atenció telefònica 74,1 77,0 78,9
Organització convencions i fires de mostres 32,5 35,2 34,8
Altres activitats de suport a les empreses 62,7 64,1 58,6
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 63,9 64,2 64,5
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 71,4 67,3 72,2
Activitats de biblioteques, arxius i museus 94,6 86,0 102,4
Jocs atzar i apostes 57,3 48,0 43,2
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 62,2 65,2 66,0
Altres serveis 64,7 62,9 64,4
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 64,9 64,3 59,0
Reparació ordinadors i equips de comunicació 64,6 65,7 63,9
Reparació efectes personals i domèstics 65,1 63,2 55,3
Altres activitats de serveis personals 64,7 62,4 65,9
Unitats: Tant per cent
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes